Ochrana osobných údajov – GDPR

Internetový obchod s rybárskymi potrebami PRSO.me – Martin Mičánek, IČO: 63973979 so sídlom Kostelec u Křížků 175, 251 68, CZ (ďalej len „PRSO.me“), ako správca osobných údajov, si Vás týmto, ako tzv. subjekty údajov, dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov zo strany PRSO.me, vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany PRSO.me.

 1. Aké osobné údaje o Vás PRSO.me spracováva?

PRSO.me spracováva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „Nariadenie“) a ďalej v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov osobné údaje, ktoré PRSO.me poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci objednávky tovaru v e-shope, prihlásením sa k odberu newsletterov na PRSO.me či pri reklamácii tovaru). Ide o tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa pobytu či doručovacia adresa
 • Heslo v zašifrovanej podobe

PRSO.me ďalej spracováva údaje, ktoré o Vás získa pri nákupe tovaru alebo tým, že používate jeho služby. Ide o tieto údaje:

 • IP adresa
 • Súbory cookies
 • Údaje o prehliadači a zariadení
 • Geografické údaje
 • Údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (tj napr. druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu)
 • Prípadne iný online identifikátor

PRSO.me spracováva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi av rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre naplnenie týchto stanovených účelov.

 1. Na aké účely a na základe akých právnych titulov PRSO.me Vaše osobné údaje spracováva?

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s kúpou tovaru v e-shope

 • Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely uzavretia kúpnej zmluvy a jej následnej realizácie, dodania objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
 • V prípade tvorby objednávky PRSO.me zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu alebo doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Oznámenie týchto osobných údajov je základným predpokladom pre uzavretie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na Vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na Vaše kontaktovanie za účelom doručenia objednaného tovaru.

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, otázok a reklamácií

 • Právnym titulom na spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností PRSO.me. V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracováva PRSO.me osobné údaje ďalej aj na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu z reklamácie.
 • Pri vybavovaní reklamácií PRSO.me zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok a údaje o kúpenom tovare.

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vedením zákazníckeho účtu

 • Pokiaľ sa zaregistrujete ako užívateľ PRSO.me, PRSO.me spracováva Vaše osobné údaje, a to za účelom vedenia zákazníckeho účtu. Právnym titulom na spracovanie je plnenie zmluvy, resp. jednania za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, dodania objednaného tovaru, súvisiacej komunikácie a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
 • V prípade vedenia zákazníckeho účtu PRSO.me zhromažďuje a spracováva osobné údaje subjektu údajov v rozsahu – meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pobytu alebo doručovacia adresa, heslo v zašifrovanej podobe, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (tj napr. druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu).

Spracovanie osobných údajov pre zasielanie newsletterov (obchodných oznámení)

 • V prípade, že zaregistrujete Vašu e-mailovú adresu na odber newsletterov, PRSO.me bude spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Vaše Osobné údaje PRSO.me začne spracovávať až potom, keď zaregistrujete Vašu e-mailovú adresu na odber newsletterov na PRSO.me a následne dokončíte túto registráciu potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov v doručenej e-mailovej správe. Ak nebude registrácia vyššie uvedeným spôsobom dokončená, Vaša e-mailová adresa bude bez zbytočného odkladu odstránená.
 • V prípade existujúcich zákazníkov môže PRSO.me spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, e-mailová adresa za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu oprávneného záujmu.

Spracovávanie údajov zákazníkov so súhlasom na marketingové a obchodné účely

 • V prípade, že udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely, bude PRSO.me spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, pohlavie, vek, e-mailová adresa, IP adresa az nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, údaje o prehliadači a zariadení a prípadne iné online identifikátory, a to primárne za účelom vytvorenia vhodnej ponuky tovaru a služieb PRSO.me alebo tretích strán av súvislosti s oslovením zákazníka, a to prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie slúžiacej na zasielanie personalizovaných ponukových e-mailov, cielenej reklamy a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov.

Použitie súborov cookies a analýza webových stránok

 • V prípade, že používate webové stránky PRSO.me, súhlasíte so zhromažďovaním súborov cookies, ktoré PRSO.me na svojich webových stránkach používa za účelom zlepšenia fungovania svojich webových stránok, vyhodnotenia ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít, tj. ponúkanie reklamy na tovar na základe vyhodnotenia Vášho záujmu o tovar.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré navštívená webová stránka odošle do Vášho prehliadača, ktorý ich uloží vo Vašom počítači a bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Cookies napomáhajú pamätať si Vaše aktivity a preferencie po určitú dobu, aby ste ich nemuseli znovu vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webovej stránky na inú stránku.

Na čo cookies používame?

Cookies pomáhajú k Vášmu pohodlnejšiemu nákupu a jednoduchému prezeraniu webových stránok. Cookies najmä slúžia na:

 • Zaistenie správnej funkčnosti našich webových stránok, aby bolo možné dokončiť proces objednania tovaru s čo najmenšími ťažkosťami;
 • Zaistenie bezpečného prihlásenia, na overovanie užívateľov, na prevenciu podvodného využitia prihlasovacích poverení a na ochranu užívateľských dát pred prístupom neautorizovaných strán;
 • Uloženie prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusí zakaždým znovu zadávať;
 • Zapamätanie si obsahu nákupného košíka;
 • Zabezpečenie vzhľadu webových stránok vzhľadom na preferencie a požiadavky návštevníkov;
 • Analýza návštevnosti, správania, preferencií a záujmov užívateľov;
 • Ponúkanie reklamy na tovar podľa záujmu používateľa.

Naša webová stránka PRSO.me používa cookies, ktoré je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Dočasné súbory cookie, tzv. „relačné cookies“, ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom zariadení len do ukončenia relácie prehliadača, a trvalé súbory cookie, tzv. „permanentné cookies“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom počítači dlhšie. Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Akonáhle dôjde k zatvoreniu prehliadača, vykoná sa ich vymazanie z Vášho zariadenia. Trvalé cookies pomáhajú Váš počítač identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku, neumožňujú však akokoľvek identifikovať Vás osobne.

Podľa funkcií delíme cookies na:

 • konverzné, ktoré umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
 • trackovacie (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
 • remarketingové, ktoré nám umožňujú personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie;
 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú;
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

Niektoré cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookies tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov však nie je možné akokoľvek identifikovať Vás osobne.

Súhlas s používaním cookies a jeho odvolanie

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím cookies. Súhlas s používaním cookies je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookies, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavenia svojho prehliadača. Avšak ak tak urobíte, môžete byť nútení nastavovať niektoré voľby manuálne zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

 1. Po akú dobu Vaše osobné údaje spracovávame?
 • Vaše osobné údaje PRSO.me spracováva v prípade zakúpenia tovaru v e-shope po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zaistenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar na účely oprávnených záujmov PRSO.me (pozri vyššie). Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 35 zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivované aj objednávky.
 • V prípade, že PRSO.me spracováva osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely alebo na zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, osobné údaje budú spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do doby, kým súhlas neodvoláte. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracovanie Vašich osobných údajov vykonávané zo strany PRSO.me na iné účely a na základe iných právnych titulov, v súlade s touto Informáciou o spracovaní osobných údajov.
 1. Kto všetko bude mať k Vašim osobným údajom prístup?

Osobné údaje môžu byť pre zabezpečenie vyššie popísaných účelov vedľa PRSO.me a jeho zamestnancov spracovávané aj partnermi PRSO.me. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracovávať Vaše osobné údaje, si PRSO.me starostlivo vyberá a zverí osobné údaje iba tým partnerom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných opatrení, aby nemohlo najmä dôjsť k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu. , neoprávnenému sprístupneniu odovzdávaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Subjekty, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom, sú alebo v budúcnosti môžu byť:

 • osoby, ktoré pre PRSO.me zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré PRSO.me pre tieto služby využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie ich obsahu preferenciám užívateľov);
 • osoby, ktoré pre PRSO.me zaisťujú expedíciu tovaru zákazníkom;
 • osoby, ktoré na webových stránkach PRSO.me majú umiestnené prvky umožňujúce zbieranie osobných údajov či sledovanie správania užívateľov týchto stránok (obvykle však v tzv. pseudonymizovanej podobe, teda bez možnosti získavania priamych identifikačných údajov), tj. najmä osoby vykonávajúce prostredníctvom cookies analýzu návštevnosti našich webov, a prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou vykonávanou pomocou údajov o uskutočnenom nákupe a údajov získaných zo súborov cookies (vrátane remarketingu).

PRSO.me je ďalej povinný niektoré Vaše osobné údaje odovzdávať na základe platných právnych predpisov, napr. orgánom štátnej správy, súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s prípadným správnym, trestným a občianskym súdnym konaním.

 1. Aké máte práva vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov zo strany PRSO.me?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte ako subjekt údajov nasledujúce práva:

 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (pokiaľ je spracovanie na súhlase založené, tj napr. súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely; spracovanie údajov zo súborov cookies je možné zamedziť nastavením Vášho webového prehliadača);
 • Právo na prístup k osobným údajom (právo požadovať informáciu, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú PRSO.me spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ak ďalším informáciám podľa čl. 15 Nariadenia );
 • Právo na prenesenie údajov (právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi; a ďalej právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky uskutočniteľné);
 • Právo na opravu (právo požadovať, aby PRSO.me bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú);
 • Právo na obmedzenie spracovania (právo požadovať, aby PRSO.me obmedzil spracovanie, oi v prípade, že z dôvodu uplatnenia práva na opravu PRSO.me overuje správnosť údajov; alebo ak by zo strany PRSO.me boli osobné údaje spracovávané protiprávne, ale nežiadate vykonať ich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovať, aby PRSO.me Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazal, okrem iného, ​​ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje PRSO.me spracovávané a neexistuje žiadny ďalší právny titul pre spracovanie, alebo ak by zo strany PRSO.me boli osobné údaje spracovávané protiprávne);
 • Právo vzniesť námietku (právo požadovať, aby PRSO.me prestal spracovávať Vaše osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu);
 • Právo obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.
 1. Ako môžete PRSO.me kontaktovať?

V prípade akéhokoľvek dotazu na spracovanie Vašich osobných údajov či uplatnenie vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na PRSO.me písomne ​​na adrese Kostelec u Krížků 175, 251 68, na tel. č. 601 552 439 alebo e-mailovej adrese obchod@prso.me .