PRSO.ME – Martin Mičánek
rybárska prívlačová špeciálka

Kostolec pri Krížikoch 175
251 68 Kostolec u Krížkov

Telefón: +420 601 552 439
E-mail: obchod@prso.me

IČO: 63973979
DIČ: SK7609080512

Čísla bankových účtov:

EUR
Česká sporiteľňa as 64557369/0800
IBAN: SK67 0800 0000 0000 6455 7369

EUR
Fio banka as 99778866/2010
IBAN: SK96 2010 0000 0000 9977 8866
Zákazníkov, ktorí nie sú z Českej republiky prosíme,
aby zadávali platby v EUR ako SEPA platbu.

PRSO rybářská přívlačová speciálka
Kostelec u Křížků 175, 251 68
Česká republika