fbpx

Trout Area Czech Republic Grand Finále 2019/2020

PRSO trout area grand finale 2020
Kdy:
9.10.2020 – 11.10.2020 celý den Europe/Prague Časové pásmo
2020-10-09T00:00:00+02:00
2020-10-12T00:00:00+02:00
Kde:
Polička přehrada
Náklady:
2000Kč
Kontakt:
Stanislav Lukášek
+420 734 459 948

!!!Závod kvůli nouzovému stavu COVID19 zrušen!!!

Místo konání: Polička – přehrada PK 2
Datum konání: 9. – 11. 10. 2020
Počet účastníků: 80 závodníků

Bodovaný závod Trout Area Czech Republic !!!

Účast bude přednostně umožněna závodníkům, kteří se v probíhající sezóně zúčastnili alespoň jednoho ze závodů Trout Area Czech Republic. 30 míst je vyhrazeno pro zahraniční závodníky.

Registrace pro členy Trout Area Czech Republic: 12. 7. 2020 do 30. 9. 2020
Registrace pro hosty Trout Area Czech Republic: 19. 7. 2020 do 30. 9. 2020

Host Trout Area Czech Republic (závodníci s trvalým pobytem mimo území ČR)

Registrace na email : troutarea@centrum.cz
Současně se jménem posílejte i email a telefon na každého přihlášeného závodníka.

Startovné: 2000 Kč

Prezentace a losování:
Prezentace a losování bude probíhat 9. 10. od 12:00 do 15:00 na místě konání.

Trénink:
Po ukončení prezentaci mají všichni závodníci v čase od 15:00 do 16:00 možnost tréninku na přehradě PK 2.

Po zakoupení povolenky RS Vysočina lze celý den trénovat na PK1

Pravidla:
Závod proběhne v soulady s pravidly ATLAS.
Lov pouze na jednu umělou nástrahu.
Loví se pouze na nástrahy s JEDNOHÁČKY bez protihrotu.

Zákaz používání nástrah nebo jejich částí z peří. Zákaz krmení, zákaz lovu na přírodní nástrahy a jejich části. Zakázány jsou všechny druhy a kombinace montáží typu sbirulino, kulové plovátko, Texasrig, Carolina-rig, Jig-rig, Dropshot, Splitshot a jiných nadlehčovacích částí.

Osazení háčku “tvrdých” nástrah (plandavka, wobler, rotační třpytka) “měkkou” gumovou nástrahou je ZAKÁZÁNO!!!

Závodník je povinen mít u sebe podběrák a peán (nepodebraná ryba se nezapočítává). Ryba se vyháčkuje rukou nebo peánem v podběráku a ihned se vrací do vody! Rukou je háček možné vyprostit pouze pokud je nástraha viditelná/zvenku. Podběrák s rybou nelze pokládat na zem. Při manipulaci s podebranou rybou není dovolen kontakt podběráku (síťky) s břehem, vegetace se bere jako součást břehu. Rybu nelze držet rukou a to ani přes síťku podběráku! Je zakázáno krvácející nebo jinak poškozenou rybu pustit zpět do vody! V případě nešetrné manipulace nebude ryba uznána! Používat se smí pouze podběrák s bezuzlovou síťkou, např. silikonovou, gumovou nebo pogumovanou. Doporučená délka podběráku cca 2 m. Na místech s horším přístupem nebo vodní vegetací je možné použití delšího podběráku.

Při podebírání musí být podběrák ve vodě. Pokud ryba během zdolávání skáče, nesmí být navedena do podběráku který je ve vzduchu. Takto podebraná ryba se nezapočítává. Při vypouštění ryby musí být podběrák s rybou ponořen do vody, tak aby mohla ryba ze síťky volně vyplout. Rybu není dovoleno z podběráku do vody vyhodit ani vysypat. Takto vypuštěná ryba se nezapočítává.

Pokud při zdolávání ryba vyskočí na břeh, je nutno s ní manipulovat tak, aby byla podebrána ve vodě.

Pokud dojde k přehození (zamotání) závodníků v rámci sektoru, pokud se oba shodnou, mohou zamotané udice rozmotat. Pokud s tím jeden z dvojice souhlasit nebude, obě udice se ustřihnou.

Pokud dojde k přehození (zamotání) závodníků ze sousedících sektorů, pokud se oba shodnou, mohou zamotané udice rozmotat. Pokud s tím závodník zamotaný náhozem závodníka ze sousedního sektoru nesouhlasí, ustřihne se udice závodníka, který nahodil do sousedního sektoru.

Pokud bude některý závodník přistižen při použití háčků s protihrotem, dvojháčku, trojháčku nebo puštění poraněné krvácející ryby zpět do vody, budou mu všechny ryby ulovené před tímto přestupkem v daném kole anulovány. Závodník zároveň dostává napomenutí. Druhé napomenutí během závodu vede k diskvalifikaci z tohoto závodu! Třetí napomenutí během sezóny vede k okamžité diskvalifikaci na zbytek sezóny! Během závodu se započítávají jen 3 krvácející ryby, další krvácející ryby nepočítají. Závodník u sebe může mít maximálně 4 pruty!

Každý závodník je POVINEN mít u sebe tužku pro zapisování úlovků do bodovací karty!

Systém bodování:

Bodují se pouze lososovité ryby, tj. pstruzi, siveni. Boduje se každá ryba zaseknutá v hlavové části. Ryby se neměří, ale jsou bonifikování 1 kus = 1 bod. Boduje se pouze podebraná ryba. Ryba se nepočítá v případě, že se nedotkne dna síťky podběráku před zazněním signálu oznamujícím konec kola. Ulovení ryby si závodníci potvrzují navzájem. Bezprostředně po jejím vrácení do vody si ji závodník nesmazatelným způsobem zapisuje do bodovací karty. Po konci každého kola si závodníci zapíší počet ulovených ryby svůj i svého soupeře a následně navzájem stvrdí podpisem do bodovací karty a podáním ruky. Poté již není možné protestovat proti žádnému přestupku v daném kole!

Pokud závodník shledal u soupeřícího závodníka přestupek proti pravidlům, musí protest vznést okamžitě!

Systém závodu:

Tento závod se skládá ze 2 dnů. V sobotu 10. 10. 2020 bude 12 kvalifikačních kol o délce 20 minut. V neděli 11. 10. 2020 bude 6 kvalifikačními kol o délce 20 minut. Po sečtení výsledků za oba dva dny následuje finálová část pro 8 nejlepších závodníků o délce každého kola 20 minut.

Závodí vždy DVA závodníci v JEDNOM sektoru proti sobě.
V POLOVINĚ KAŽDÉHO KOLA SI ZÁVODNÍCI MOHOU VYMĚNÍ STRANY SEKTORU.
NA PŘÁNÍ JEDNOHO ZE ZÁVODNÍKŮ (kdo začal vlevo se přesune vpravo a opačně). Závodníci jsou kvůli systému rotace rozděleni do dvou podskupin – levá (L) a pravá (P). Sektor je rozdělen číslem umístěným uprostřed sektoru na levou a pravou stranu.

Pokud nastane situace, kdy závodník nemá v daném kole soupeře, porovnává se jeho výsledek s nejblíže stojícím závodníkem (na začátku kola). Po konci kola tento závodník zapíše svůj počet ulovených ryby a jméno do bodovací karty závodníka bez soupeře. V případě vítězství se závodníkovi připisují 3 body, v případě remízy s rybou 1,5 bodu, v případě prohry 0 bodů a v případě že neuloví ani jeden závodník žádnou rybu získává 1 bod.

Pořadí závodníků se pak určuje součtem získaných bodů v jednotlivých kolech. V případě rovnosti bodů vítězí závodník s více rybami. V případě rovnosti součtu ryb vítězí závodník s větším počtem ryb v jednotlivých kolech (počítáno od posledního k prvnímu).

Finálová část:

Ve finálové části se závodí vyřazovacím způsobem proti sobě. Dle počtu závodníků v každém kole vyřazovací části polovina závodníků vypadává (ve čtvrtfinále závodí 8 závodníků, v semifinále 4 závodníci a ve finále 2 závodníci + 2 závodníci v souboji o 3 místo). Jednotlivá kola ve finálové části trvají 20 minut. Sektory pro finalisty určuje vedení závodu. Přednost ve výběru strany sektoru má závodník s lepším výsledkem z kvalifikace.

Páry ve finálové části se vytváří podle výsledků kvalifikace, kdy nejvýše postavený závodník chytá proti nejníže postavenému závodníkovi.

Ve čtvrtfinále pár č.1 (1 a 8), pár č. 2 (2 a 7), pár č. 3 (3 a 6), pár č. 4 (4 a 5). Při stejném počtu chycených ryb nebo pokud závodníci nechytili žádnou rybu postupuje do semifinále výše umístěný závodník z kvalifikace. Účastníci kteří vypadli ve čtvrtfinále v závodu končí.

V semifinále spolu závodí dva páry – První pár tvoří postupující závodníci z párů č. 1 a č.4. Druhý pár tvoří postupující závodníci z párů č. 2 a č. 3. Při stejném počtu chycených ryb nebo pokud závodníci nechytí žádnou rybu postupuje do finále závodník s lepším výsledkem z kvalifikace. Vítězové semifinále spolu závodí ve finále, poražení závodníci ze semifinále spolu závodí o 3 místo. Pokud výsledek finálového souboje nebo souboje o 3 místo skončí remízou, uspořádá se doplňkový souboj do ulovení první ryby (v délce trvání maximálně 10 minut). V případě že se nerozhodne o vítězi ani v doplňkovém souboji, stává se vítězem výše postavený závodník z kvalifikace. O konečném umístění poražených čtvrtfinalistů rozhoduje umístění v kvalifikaci.

Hodnocení výsledků a bodování:

Na základě výsledků závodníci dostávají body do žebříčku.

Každému závodníkovi se do žebříčku za daný závod připisuje takový počet bodů, který získá během kvalifikace.

Závodníci postupující do finálové části pak mají možnost získat další body navíc. V každém kole finálové části (čtvrtfinále, semifinále, finále) může závodník získat 2 body. Za vítězství si připisuje závodník 2 body, v případě remízy získává každý ze závodníků 1 bodu. Vítěz závodu tak může získat navíc maximálně 6 bodů.

Pro účely bodování do žebříčku se započítávají pouze výsledky členů Trout Area Czech Republic.

Ze všech závodů Trout Area Czech Republic ročníku 2019/2020 se do žebříčku budou počítat výsledky z nadpolovičního počtu konaných závodů podle následujícího klíče:

4 konaných závodů – 3 nejlepší výsledky
5 konaných závodů – 3 nejlepší výsledky
6 konaných závodů – 4 nejlepší výsledky
7 konaných závodů – 4 nejlepší výsledky
8 konaných závodů – 5 nejlepších výsledků
9 konaných závodů – 5 nejlepších výsledků

Kontrolní činnost:

Každý závodník může kontrolovat soupeře. Pokud závodník vidí nesrovnalosti s pravidly uvedenými v propozicích, musí na to jiného závodníka upozornit. V případě že tento závodník nereaguje na upozornění, musí porušení pravidel bezodkladně oznámit rozhodčímu. V případě opakovaných stížností na jednoho závodníka se jeho výsledek nezapočítává do výsledku závodu. Kontrolu dodržování pravidel smí provádět také vedení soutěže. Pokud závodník shledal u soupeřícího závodníka přestupek proti pravidlům, musí protest vznést okamžitě!

Časový harmonogram:

Pátek 9. 10. 2020
12:00 – 15:00 Prezentace a losování
15:00 – 16:00 Trénink
19:00 – 20:00 Porada závodníků (místo bude upřesněno)

Sobota 10. 10. 2020

Kvalifikace
7:00 – 8:00 příprava

8:00 – 8:20 1.kolo
8:20 – 8:35 výměna závodníků

8:35 – 8:55 2.kolo
8:55 – 9:10 výměna závodníků

9:10 – 9:30 3. kolo
9:30 – 9:45 výměna závodníků

9:45 – 10:05 4.kolo
10.05 – 10.20 výměna závodníků

10:20 – 10:40 5.kolo
10:40 – 10:55 výměna závodníků

10:55 – 11:15 6.kolo

11:15 – 12:45 oběd

12:45 – 13:05 7.kolo
13:05 – 13:20 výměna závodníků

13:20 – 13:40 8.kolo
13:40 – 13:55 výměna závodníků

13:55 – 14:15 9.kolo
14:15 – 14:30 výměna závodníků

14:30 – 14:50 10.kolo
14:50 – 15:05 výměna závodníků

15:05 – 15:25 11.kolo
15:25 – 15:40 výměna závodníků

15:40 – 16:00 12.kolo

Neděle 11. 10. 2020

Kvalifikace
7:00 – 8:00 příprava

8:00 – 8:20 13.kolo
8:20 – 8:35 výměna závodníků

8:35 – 8:55 14.kolo
8:55 – 9:10 výměna závodníků

9:10 – 9:30 15. kolo
9:30 – 9:45 výměna závodníků

9:45 – 10:05 16.kolo
10.05 – 10.20 výměna závodníků

10:20 – 10:40 17.kolo
10:40 – 10:55 výměna závodníků

10:55 – 11:15 18.kolo

11:15 – 12:45 oběd

12:45 – 13:00 vyhlášení výsledků kvalifikace

Finálová část
13:30 – 13:40 čtvrtfinále pro 8 nejlepších závodníku
13:40 – 13:50 počítání výsledků
13:50 – 14:00 semifinále pro 4 závodníky postupující z čtvrtfinále
14:00 – 14:10 počítání výsledků
14:10 – 14:20 finále + souboj o 3 místo

Vyhlášení výsledků
14:30 – 15:30 počítání výsledků a vyhlášení vítězů

Budeme rádi když všichni účastníci vydrží do konce závodu a podpoří nejlepší závodníky.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Napsat komentář