Trout Area Cup Písák 2020 5.etapa – přívlačové rybářské závody

písák prso.me Trout Area Club Czech republic
Kdy:
21.11.2020 celý den Europe/Prague Časové pásmo
2020-11-21T00:00:00+01:00
2020-11-22T00:00:00+01:00
Kde:
Rybník Písák
290 01 Poděbrady
Česko
Náklady:
800 Kč

Trout Area Czech Republic Cup Písák
(bodovaný závod)
5 etapa

Místo konání: Rybník Písák
Datum konání: 21. 11. 2020
Maximální počet účastníků: 56 závodníků

Bodovaný závod do Trout Area Czech Republic !!!

Host Trout Area Czech Republic (závodníci s trvalým pobytem mimo území ČR)

Registrace na email : troutarea@centrum.cz
Současně se jménem posílejte i email a telefon na každého přihlášeného závodníka.

Startovné: 800 Kč
Informace o platbě startovného bude upřesněna v emailu potvrzujícím registraci.

Pravidla:
Loví se pouze na umělé nástrahy.
Lov pouze na jednu umělou nástrahu.

Loví se pouze na nástrahy s JEDNOHÁČKY bez protihrotu.

!!!Na rybníku platí zákaz používání nástrah Berkley Gulp Alive Pinched Crawler!!!

Zákaz používání nástrah nebo jejich částí z peří. Zákaz krmení, zákaz lovu na přírodní nástrahy a jejich části. Zakázány jsou všechny druhy a kombinace montáží typu sbirulino, kulové plovátko, Texasrig, Carolina-rig, Jig-rig, Dropshot, Splitshot a jiných nadlehčovacích částí.

Osazení háčku “tvrdých” nástrah (plandavka, wobler, rotační třpytka) “měkkou” gumovou nástrahou je ZAKÁZÁNO!!!

Závodník je povinen mít u sebe podběrák a peán (nepodebraná ryba se nezapočítává). Ryba se vyháčkuje rukou nebo peánem v podběráku a ihned se vrací do vody! Podběrák s rybou nelze pokládat na zem. Rybu nelze držet rukou a to ani přes síťku podběráku! Je zakázáno krvácející nebo jinak poškozenou rybu pustit zpět do vody! V případě nešetrné manipulace nebude ryba uznána! Používat se smí pouze podběrák s bezuzlovou síťkou, např. silikonovou, gumovou nebo pogumovanou. Doporučená délka podběráku cca 2 m.

Závodník u sebe může mít maximálně 4 pruty!

Při podebírání musí být podběrák ve vodě. Pokud ryba během zdolávání skáče, nesmí být navedena do podběráku který je ve vzduchu. Takto podebraná ryba se nezapočítává.

Při vypouštění ryby musí být podběrák s rybou ponořen do vody, tak aby mohla ryba ze síťky volně vyplout. Rybu není dovoleno z podběráku do vody vyhodit ani vysypat. Takto vypuštěná ryba se nezapočítává.

Při manipulaci s podebranou rybou není dovolen kontakt podběráku(síťky) s břehem, vegetace se bere jako součást břehu.

Pokud při zdolávání ryba vyskočí na břeh , je nutno s ní manipulovat tak , aby byla podebrána ve vodě.

Pokud bude některý závodník přistižen při použití háčků s protihrotem, trojháčku nebo puštění poraněné krvácející ryby zpět do vody, budou mu všechny ryby ulovené před tímto přestupkem anulovány. Závodník zároveň dostává napomenutí. Druhé napomenutí během sezóny vede k diskvalifikaci na zbytek sezóny.

Systém bodování:
Bodují se pouze lososovité ryby tj. pstruzi, siveni . Boduje se každá ryba zaseknutá v hlavové části . Ryby se neměří, ale jsou bonifikování 1 kus = 1 bod. Boduje se pouze podebraná ryba. Ryba se nepočítá v případě, že se nedotkne dna síťky podběráku před
zazněním signálu oznamujícím konec kola. Ulovení ryby si závodníci potvrzují navzájem. Bezprostředně po jejím vrácení do vody si ji závodník nesmazatelným způsobem zapisuje do bodovací karty. Po konci každého kola si závodníci zapíší počet ulovených ryby svůj i svého soupeře a následně navzájem stvrdí podpisem do bodovací karty. Každý závodník je POVINEN mít u sebe tužku pro zapisování úlovků.

Systém závodu:
Závod se skládá z 6 kvalifikačních kol (6 kol pro skupinu A a 6 kol pro skupinu B) o délce 20 minut. Poté následuje finálová část pro 8 nejlepších závodníků o délce každého kola 10 minut.

Závodí vždy DVA závodníci v JEDNOM sektoru proti sobě.
V POLOVINĚ KAŽDÉHO KOLA SI ZÁVODNÍCI MOHOU VYMĚNÍ STRANY SEKTORU NA PŘÁNÍ JEDNOHO ZE ZÁVODNÍKŮ (kdo začal vlevo se přesune vpravo a opačně). Závodníci jsou kvůli systému rotace rozděleni do dvou podskupin – levá (L) a pravá (P).
Sektor je rozdělen číslem umístěným uprostřed sektoru na levou a pravou stranu.

Pokud nastane situace, kdy závodník nemá v daném kole soupeře, porovnává se jeho výsledek s nejblíže stojícím závodníkem (na začátku kola). Po konci kola tento závodník zapíše svůj počet ulovených ryby a jméno do bodovací karty závodníka bez soupeře. V případě vítězství se závodníkovi připisují 3 body, v případě remízy s rybou 1,5 bodu, v případě prohry 0 bodů a v případě že neuloví ani jeden závodník žádnou rybu získává 1 bod.

Pořadí závodníků se pak určuje součtem získaných bodů v jednotlivých kolech. V případě rovnosti bodů vítězí závodník s více rybami. V případě rovnosti součtu ryb vítězí závodník s větším počtem ryb v jednotlivých kolech (počítáno od posledního k prvnímu).

Finálová část:
Ve finálové části se závodí vyřazovacím způsobem proti sobě. Dle počtu závodníků v každém kole vyřazovací části polovina závodníků vypadává (ve čtvrtfinále závodí 8 závodníků, v semifinále 4 závodníci a ve finále 2 závodníci + 2 závodníci v souboji o 3 místo). Jednotlivá kola ve finálové části trvají 10 minut. Sektory pro finalisty určuje vedení závodu. Přednost ve výběru strany sektoru má závodník s lepším výsledkem z kvalifikace.

Páry ve finálové části se vytváří podle výsledků kvalifikace, kdy nejvýše postavený závodník chytá proti nejníže postavenému závodníkovi.

Ve čtvrtfinále pár č.1 (1 a 8), pár č. 2 (2 a 7), pár č. 3 (3 a 6), pár č. 4 (4 a 5). Při stejném počtu chycených ryb nebo pokud závodníci nechytili žádnou rybu postupuje do semifinále výše umístěný závodník z kvalifikace. Účastníci kteří vypadli ve čtvrtfinále v závodu končí.

V semifinále spolu závodí dva páry – První pár tvoří postupující závodníci z párů č. 1 a č. 4. Druhý pár tvoří postupující závodníci z párů č. 2 a č. 3. Při stejném počtu chycených ryb nebo pokud závodníci nechytí žádnou rybu postupuje do finále závodník s lepším výsledkem z kvalifikace. Vítězové semifinále spolu závodí ve finále, poražení závodníci ze semifinále spolu závodí o 3 místo. Pokud výsledek finálového souboje nebo souboje o 3 místo skončí remízou, uspořádá se doplňkový souboj do ulovení první ryby (v délce trvání maximálně 10 minut). V případě že se nerozhodne o vítězi ani v doplňkovém souboji, stává se vítězem výše postavený závodník z kvalifikace. O konečném umístění poražených čtvrtfinalistů rozhoduje umístění v kvalifikaci.

Hodnocení výsledků a bodování:
Na základě výsledků závodníci dostávají body do žebříčku.

Každému závodníkovi se do žebříčku za daný závod připisuje takový počet bodů, který získá během kvalifikace.

Závodníci postupující do finálové části pak mají možnost získat další body navíc. V každém kole finálové části (čtvrtfinále, semifinále, finále) může závodník získat 2 body. Za vítězství si připisuje závodník 2 body, v případě remízy získává každý ze závodníků 1
bodu. Vítěz závodu tak může získat navíc maximálně 6 bodů.

Pro účely bodování do žebříčku se započítávají pouze výsledky členů Trout Area Czech Republic.

Ze všech závodů Trout Area Czech Republic ročníku 2019/2020 se do žebříčku budou počítat výsledky z nadpolovičního počtu konaných závodů podle následujícího klíče:
6 konaných závodů – 4 nejlepší výsledky
7 konaných závodů – 4 nejlepší výsledky
8 konaných závodů – 5 nejlepších výsledků
9 konaných závodů – 5 nejlepších výsledků

Kontrolní činnost:
Každý závodník může kontrolovat soupeře . Pokud závodník vidí nesrovnalosti s pravidly uvedenými v propozicích, musí na to jiného
závodníka upozornit . V případě že tento závodník nereaguje na upozornění, musí porušení pravidel bezodkladně oznámit sousedním závodníkům nebo vedení závodu (Stanislav Lukášek,
Michal Horák, Igor Novák). V případě opakovaných stížností na jednoho závodníka se jeho výsledek nezapočítává do výsledku závodu. Kontrolu dodržování pravidel smí provádět také osoba pověřená vedením závodu.

Časový harmonogram:
6:00 – 7:30 prezentace + losování
7:30 – 8:00 příprava

Kvalifikace
8:00 – 8:20 1.kolo A
8:20 – 8:25 výměna závodníků
8:25 – 8:45 1.kolo B
8:45 – 8:50 výměna závodníků

8:50 – 9:10 2.kolo A
9:10 – 9:15 výměna závodníků¨
9:15 – 9:35 2.kolo B
9:35 – 9:40 výměna závodníků

9:40 – 10:00 3. kolo A
10:00 – 10:05 výměna závodníků
10:05 – 10:25 3.kolo B
10:25 – 10:30 výměna závodníků

10:30 – 10:50 4.kolo A
10:50 – 10:55 výměna závodníků
10:55 – 11:15 4.kolo B
11:15 – 11:20 výměna závodníků

11:20 – 11:40 5.kolo A
11:40 – 11:45 výměna závodníků
11:45 – 12:05 5.kolo B
12:05 – 12:10 výměna závodníků

12:10 – 12:30 6.kolo A
12:30 – 12:35 výměna závodníků
12:35 – 12:55 6. kolo B

13:45 vyhlášení výsledků kvalifikace

Finálová část
14:00 – 14:10 čtvrtfinále pro 8 nejlepších závodníku
14:10 – 14:15 počítání výsledků
14:15 – 14:25 semifinále pro 4 závodníky postupující z čtvrtfinále
14:25 – 14:30 počítání výsledků
14:30 – 14:40 finále + souboj o 3 místo

Vyhlášení výsledků
14:50 – 15:20 počítání výsledků a vyhlášení vítězů

Budeme rádi když všichni účastníci vydrží do konce závodu a podpoří nejlepší závodníky ve finálové části.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.