Rybářské přívlačové psturhové závody – MEMORIÁL JÁNA RICHTARČÍKA 0. ROČNÍK

Kdy:
29.9.2018 celý den Europe/Prague Časové pásmo
2018-09-29T00:00:00+02:00
2018-09-30T00:00:00+02:00
Kde:
VN Zlatná
Náklady:
20Eur
Kontakt:
Martin Šilon
+421 911 308 287

ORGANIZĆNÝ  VÝBOR

Riaditeľ preteku: Richtarčík Ľuboslav
Hlavný rozhodca: Polák Ján
Technický vedúci: Šoltýs Dušan, Šilon Martin
Sektoroví rozhodcovia: Schmal Ján,
Prezentácia a bodovacia komisia: Vida Róbert, Poláková, Olekšáková

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Koná sa 29.09.2018 na VN Zlatná.
  2. Zraz pretekárov rybník Zlatná v hájovni.
  3. Spôsob lovu – prívlač
  4. Výskyt rýb : Pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň, zubáč veľkoústy, ostriež zelenkavý
  5. Bodované ryby :Podľa pravidiel LRU
  6. Štartovné 20,-€
  7. Dĺžka úsekov od 7 do 9 metrov, skupina A a B
  8. Pretekár vykonáva pretek na vlastné nebezpečenstvo.
  9. Preteká sa za každého počasia.
  10. Maximálny počet pretekárov je 120

Hodnotenie preteku:

1) Každá uznaná ryba  = 1 bod
2) V prípade rovnosti bodov rozhoduje väčšia dĺžka uznanej ulovenej ryby
3) Poradie pretekárov v jednotlivých kolách je určený podľa počtu ulovených a zapísaných rýb.
4) Pretekár bez úlovku obdrží poradie podľa počtu prezentovaných pretekárov v kole.
5) Víťazí pretekár s najmenším súčtom umiestnení. V prípade zhodného súčtu umiestnenia rozhoduje počet rýb ak bude aj po tomto zhoda tak vyhráva pretekár s najväčšou ulovenou rybou.

ČASOVÝ RO ZVRH P RETEK U

Sobota – 29.09.2018

05:30 – 06:45 Prezentácia – losovanie
06:45 – 07:00 Zahájenie
07:00 – 07:30 Presun na vylosované stanovištia
07:30 – 08:30 1. KOLO – chytá skupina A,  B – rozhoduje
08:30 – 08.50 Presun na stanovištia
08.50 – 09.50 2. KOLO – chytá skupina B,  A – rozhoduje
09.50 – 10.10 Presun na stanovištia
10:10 – 11:10 3. KOLO – chytá skupina A,   B – rozhoduje
11:10 – 12.40 O B E D
12:40 – 13:00 Presun na stanovištia
13:00 – 14:00 4. KOLO – chytá skupina B,   A – rozhoduje
14:00 – 14.20 Presun na stanovištia
14.20 – 15.20 5. KOLO – chytá skupina A,   B – rozhoduje
15.20 – 15.40 Presun na stanovištia
15.40 – 16.40 6. KOLO – chytá skupina B,   A – rozhoduje
17.00 Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Všeobecné ustanovenia  a pravidlá preteku :

1) Pretek je spôsob lovu – prívlač.
2) Pri prezentácií sa každý pretekár preukáže poukážkou o zaplatení.
3) Začiatok a koniec  preteku bude vyhlásený zvukovým signálom.
4) Pretekár vykonáva pretek na vlastné nebezpečenstvo.
5) Finančné prostriedky budú použité na zarybnenie, obed a ceny.
6) Pretekár musí mať pri sebe podberák. Ulovená ryba musí byť vylovená v podberáku a v tomto podaná rozhodcovi na prípadné zmeranie a následne ihneď pustená späť do vody. Ak ulovená ryba, ktorá nebude vylovená v podberáku, NEBUDE BODOVANÁ !!! Pri opakovanom porušení bude pretekár okamžite diskvalifikovaný.
7) V každom kole si môže dať pretekár rozhodcovi zmerať maximálne len dve ktorékoľvek ulovené ryby. Po skončení kola rozhodca preškrtne voľné riadky v bodovacom preukaze a pretekár tento bodovací preukaz následne odovzdá zbierajúcemu rozhodcovi.
8) Pri spôsobe lovu je povolený len jeden nádväzec s jednou umelou nástrahou o jej minimálnej dĺžke 50 mm :/streamer, twister, nápodobnenina hmyzu a jeho vývojového štádia/. Wobler, blyskáč, plandavka bez obmedzenia dĺžky.
9) Ak pri love je použitá akákoľvek záťaž a táto nie je súčasťou použitej nástrahy, tak na použitej nástrahe  môže byť použitý len  háčik bez proti hrotu.
10) Záťaž sa nezapočítava do veľkosti nástrahy.
11) Zakázané spôsoby lovu a nástrahy: používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov ako nástrahy. Zákaz kŕmenia, brodenia, použitia sbirolína, bubliny, tyrolského drievka a kombinácie viacero nástrah /plandavka + napodobnenina hmyzu a jeho vývojového štádia, tvister + napodobnenina hmyzu a jeho vývojového štádia, marmiška + napodobnenina hmyzu a jeho vývojového štádia.
12) Ulovená ryba zakázaným spôsobom a na zakázanú nástrahu sa do ulovených rýb nezapočíta a pri opakovanom porušení pravidiel je okamžitá diskvalifikácia pretekára.

Pretekári – prihlášky zaslať písomne alebo e-mailom až po 01.05.2018. Štartovné musí byť uhradené najneskôr do 01.09.2018 na adresu: Šoltýs Dušan, Jána Chalúpku 12, 060 01 Kežmarok. email:  duno14@azet.sk alebo v hotovosti v predajni rybárskych potrieb „FOREL-LR“ Vyšný Mlyn 12, Kežmarok u prevádzkovateľa Ľuboslava Richtarčíka.  Pretekár bude zaregistrovaný až po úhrade štartovného !!! . V správe pre adresáta uviesť čitateľne mená súťažiacich. Cena pretekára, ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia, prepadá usporiadateľovi. Nahlásený pretekár, ktorý neoznámi neúčasť do 05.09.2018 stráca nárok na vrátenie štartovného.

Každý zaregistrovaný pretekár ak chce, tak si môže počas preteku privlastniť pre  vlastnú  potrebu  najviac  2  ks  lososovitých  rýb o minimálne dĺžke 30 cm a maximálnej dĺžke 50 cm, ktoré mu budú po privlastnení v bodovacom preukaze zaznamenané .

Najúspešnejší pretekári budú odmenení hodnotnými cenami.

Informácie o preteku podá Martin Šilon 0911 308 287, Ľuboslav Richtarčík 0904 377 785

Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov Výbor MO SRZ Kežmarok

This entry was posted in . Bookmark the permalink.