fbpx

Parys & Savage Pike Cup – Exkluzivní rybářský přívlačový závod 2017

Kdy:
4.11.2017 celý den Europe/Prague Časové pásmo
2017-11-04T00:00:00+01:00
2017-11-05T00:00:00+01:00
Kde:
Hejlovský rybník
Náklady:
5000Kč
Kontakt:
+420 774 743 494

Exkluzivní přívlačové závody

Představujeme Vám exkluzivní přívlačové závody Parys&Savage Pike Cup. Jedná se o jedinečnou akci, kde změří síly 51 závodníků v lovu na přívlač. Letošní první ročník se koná na Hejlově. Hejlov je soukromá klubová voda, která je veřejnosti otevřena pouze pro lov kaprů systémem chyť a pust. Pouze pro tuto akci se Hejlov otevře veřejnosti i pro lov dravců. Jedná se tedy o jedinečnou příležitost, jak si na této dechberoucí vodě zachytat dravce. Hejlov má 23,5 ha a přestože je primárně určen k lovu kaprů, nachází se v něm nepřeberné množství trofejních dravců. Na Hejlově lze ulovit zejména trofejní štiky, candáty a okouny.

Základní informace
Datum: 4. 11. 2017
Místo: Hejlovský rybník (odkaz na mapu)
Kapacita: 51 závodníků
Startovné: 5 000 Kč
Finanční odměny: 80 000 Kč
Hmotné ceny Savage Gear v hodnotě: 70 000 Kč
Bodované ryby: Štika nad 60 cm
Registrace: Do 29. 10. 2017 nebo do naplnění kapacity

Harmonogram závodu
5:00: Sraz u Hejlovského Mlýna
5:30 – 6:30: Losování skupin, sektorů a lovných míst
7:30 – 9:30: 1. kolo závodu
9:30 – 10:30: Pauza na přesun
10:30 – 12:30: 2. kolo závodu
12:30 – 14:30: Pauza na oběd v Hejlovském Mlýně
14:30 – 16:30: 3. kolo závodu
18:00: Vyhlášení

Vzhledem k brzkému rannímu zahájení doporučujeme závodníkům přijet již v pátek večer a ubytovat se někde nedaleko. Možnost ubytování i v Hejlovském mlýně, pro rezervaci ubytování volejte správce Hejlova na tel. číslo +420 777 868 910.

Ceny
1.místo 40 000 Kč v hotovosti + Belly Boat Savage Gear High Rider 170 v hodnotě 12 299 Kč.
2.místo 20 000 Kč v hotovosti + Hmotné ceny od značky Savage Gear.
3.místo 10 000 Kč v hotovosti + Hmotné ceny od značky Savage Gear.
4- 5. místo Hmotné ceny od značky Savage Gear.
Největší štika 10 000 Kč v hotovosti.
Každý z účastníků obdrží památeční předmět vytvořený speciálně pro Parys&Savage Pike Cup.

Registrace
Registrace probíhá formou vyplnění registračního formuláře, na který se dostanete přes níže uvedené tlačítko Registrovat se do závodu. Po vyplnění registrace je nutné uhradit startovné ve výši 5 000 Kč na b. úč. 2400723450/2010 (Pro soutěžící ze Slovenska částku 192,00 € na IBAN CZ7620100000002700723452). Do zprávy pro příjemce je nutné uvést Pike Cup startovné a jméno a příjmení.

Příklad zprávy pro příjemce při platbě: Pike Cup startovné – Josef Novák

Po obdržení platby Vás budeme informovat o potvrzení registrace formou SMS / e-mailu. Pokud neobdržíte potvrzení do 5 pracovních dnů od zaplacení startovného, kontaktujte nás na info@parys.cz nebo na tel. čísle +420 774 743 494.

Registrace byla spuštěna dne 22. 8. 2017. Účast v závodu lze zrušit s nárokem na vrácení startovného pouze do 30. 9. 2017. Zrušení účasti v závodu po tomto datu je možné, ale soutěžící již nemá nárok na vrácení startovného.

Princip losování lovných míst

Rybník bude rozdělen na 3 sektory. Sektor 1, sektor 2 a sektor 3. Každý sektor obsahuje 17 lovných míst. Všech 51 závodníků bude rozděleno do 3 skupin A, B a C. Skupina slouží k tomu, aby závodník věděl, v kterém sektoru bude v kterém kole chytat. Každý závodník si rovněž vylosuje 3 lovná místa (jedno pro každý sektor). To, kdy bude která skupina chytat v kterém sektoru, vylosuje organizátor závodu. Příklad losování organizátora: v sektoru 1 začne skupina B, v sektoru 2 začne skupina C a v sektoru 3 začne skupina A. Toto losování slouží pro 1. kolo závodu. V dalších kolech se skupiny posunou do vedlejšího sektoru podle směru hodinových ručiček. Na níže uvedeném obrázku je standardní mapa rybníku. Rybník bude rozdělen na 3 stejně velké sektory. Konkrétní lovná místa budou vyznačena na břehu a budou rozmístěna rovnoměrně kolem celého břehu rybníka.

Pravidla závodu

Pravidla rybolovu
B00 Loví se systémem chyť a pust.
B01 Soutěžící může lovit pouze na jeden prut a nesmí používat loď ani belly boat.
B02 Nahazování je povoleno pouze ze břehu.
B03 Lov povolen pouze na přívlač. Lov na živou nebo mrtvou nástrahu není povolen.
B04 Povolené nástrahy – gumové nástrahy, wobblery, třpytky. Aktualizováno – Jsou povoleny jednoháčky, dvojháčky i trojháčky. Pokud nástraha obsahuje více než 1 háček (např. woblery), lze použít pouze 1 trojháček/dvojháček a druhý háček musí být jednoháček. Žádný z háčků navíc nesmí obsahovat protihrot. Lze tedy použít háčky bez protihrotu nebo háčky se zamáčknutým protihrotem.
B05 Každý soutěžící musí mít podložku pod rybu a dostatečně velký podběrák, aby nedošlo k poranění úlovku.
B06 Každý soutěžící smí lovit pouze na svém místě a nesmí omezovat soutěžící na okolních místech.
B07 Každý ze soutěžících je sám zodpovědný za okamžité nahlášení svého úlovku rozhodčímu.
B08 Sakování úlovku je zakázáno.
B09 V případě potřeby je soutěžící povinen vytáhnout nástrahu z vody a ukázat ji rozhodčímu.
B10 Používání nahazovacích sonarů není povoleno.
B11 Všichni soutěžící musí dodržovat pořádek na svém místě.

Pravidla soutěžního klání
C01 Oficiální zahájení soutěže proběhne v sobotu 4. listopadu v 05:30
C02 Mezi úlovky, které se mohou zařadit do registrace, se počítají pouze štiky s mírou nad 60 cm.
C03 Zdolání úlovku, jenž nebude mít zaseknutý háček v oblasti hlavy, se do registrace nepočítá.
C04 Dojde-li k záběru úlovku těsně před zakončením soutěže, musí být úlovek vytažen z vody do 20ti minut od oficiálního ukončení soutěže. V opačném případě již nebude úlovek registrován.
C05 Oficiální zakončení soutěže bude v sobotu 4. listopadu v 18:30

Postup při zaznamenávání úlovku
D01 Úlovek musí být změřen výhradně za použití oficiálního vybavení pořadatele, které bude mít k dispozici rozhodčí.
D02 Okamžitě po ulovení ryby je potřeba přivolat rozhodčího a po změření a zdokumentování ihned pustit zpět do vody.
D03 Úlovky budou zapisovány do registrační listiny úlovků, která bude svěřena pouze do rukou rozhodčího.

Každý záznam musí obsahovat tyto náležitosti:
– jméno soutěžícího, který úlovek chytil
– číslo stanoviště
– čas měření ryby
– délka úlovku v centimetrech

E01 Úlovky – sčítají se délky štik v centimetrech a soutěžící, který uloví v sektoru nejvíce, vyhrává. V každém sektoru bude každý soutěžící ohodnocen body. 1. dostane 1 bod. 2. dostane 2 body atd. Soutěžící, který bude mít na konci celého závodu nejméně bodů, vyhrává. Pokud bude mít více soutěžících stejně bodů, rozhoduje celková délka nachytaných štik.
E02 Bude udělena cena za největší ulovenou štiku. Pokud uloví dva rybáři rybu o stejné délce, vyhrává ten, kdo ji zdolal jako první.

Doprovodná osoba
F01 Každý ze soutěžících může mít pouze jednu doprovodnou osobu – tato osoba je bezplatná.
F02 Činnost doprovodné osoby spočívá především v zajišťování jídla a pití pro soutěžícího nebo přivolání rozhodčího v případě, že je třeba zaregistrovat úlovek bez toho, že by se soutěžící musel vzdálit ze svého stanoviště.
F03 Doprovodná osoba se nesmí podílet na samotném rybaření.
F04 V případě, že soutěžící není schopen pokračovat v soutěži (např. ze zdravotních důvodů), je možné, aby na povolení organizátorů jeho místo zaujala doprovodná osoba. Původní soutěžící se však již do soutěže vrátit nesmí, může pouze přihlížet jako divák.

Doporučení na závěr
Všem závodníkům důrazně doporučujeme používat podběrák s delší rukojetí (alespoň 1 m) z důvodu rozdílné výšky břehů na jednotlivých lovných místech. Tzv. „pstruhové“ podběráky tedy nejsou vhodné. Rovněž doporučujeme mít brodící kalhoty, nebo prsačky, pokud bude nutné pro podebrání úlovku vejít do vody.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.