Mezinárodní mistrovství juniorů v lovu ryb přívlačí Slovesnká republika

Kdy:
30.6.2018 celý den Europe/Prague Časové pásmo
2018-06-30T00:00:00+02:00
2018-07-01T00:00:00+02:00
Kde:
Rieka Kysuca
Kontakt:
Lukáš Holý
+421 907 635 223

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA JUNIOROV LRU – Prívlač
30.6.2018

Kysucké Nové Mesto
Rieka Kysuca
Jazero Ochodničianka

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2018 SRZ v spolupráci s MsO SRZ Kysucké Nové Mesto, usporiada Majstrovstvá SR juniorov v LRU – Prívlač s medzinárodnou účasťou.

Termín konania:
30.6.2018 revír č.3 – 2560 – 4 – 1

Miesto konania:
Rieka Kysuca č.2a , revír č.3 – 1840 – 2 – 1
Rieka Kysuca č.2b , revír č.3 – 1841 – 2 – 4
Ochodničanka,  revír č.3 – 2560 – 4 – 1

Kategórie:
U-15 – narodení v roku 2003 a mladší ( max. 30 účastníkov)
U-18 – narodení v roku 1999 – 2002
U-23 – narodení v roku 1995 – 1998

V kategórií U-15 je povinný súťažiaci byť v sprievode osoby staršej ako 18 rokov ( v zmysle zákona), ktorá bude súťažiacemu asistovať počas rozhodovania. Ostatné činnosti musí pretekár zvládnuť samostatne.

Organizačný štáb:
Riaditeľ pretekov: Pavol Franc
Garant rady SRZ: Lukáš Hollý
Hlavný rozhodca: Kubiš
Sektoroví rozhodcovia: Hupková, Kadlec
Technický vedúci:
Bodovacia komisia: Lukáš Hollý, Pavol Franc, Martin Zacher
Zdravotnícke zabezpečenie       : zabezpečí MsO SRZ  Kysucké Nové Mesto

Preteká sa v disciplíne LRU – prívlač podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ z r. 2012 a Modifikácií LRU – prívlač pre rok 2018.

Bodovanie:
U15
1ryba = 1 bod

U18 a U23
ako na kaprových vodách

Pri ulovení hodnotených rýb( v zmysle modifikácie pravidiel 2018 sa bodujú všetky druhy rýb okrem belice a plosky):

0-11,9 cm 0,1 bodu            40-44,9 cm 4,0 + 2  bodu
12-14,9 cm 1,0 bodu            45-49,9 cm 4,5 + 2  bodu
15-19,9 cm 1,5 bodu            50-54,9 cm 5,0 + 2  bodu
20-24,9 cm 2,0 + 0,5 bodu   55-59,9 cm 5,5 + 2  bodu
25-29,9 cm 2,5 + 0,5 bodu   60-64,9 cm 6,0 + 2  bodu
30-34,9 cm 3,0 + 1,0 bodu   65-69,9 cm 6,5 + 2  bodu
35-39,9 cm 3,5 + 1  bodu

analogicky pokračovať ďalej.

Ostatné druhy rýb (belica a ploska):

20-24,9 cm 1,0 bod
25-29,9 cm 2,0 body
30-39,9 cm 3,0 body
40-49,9 cm 4,0 body

analogicky pokračovať ďalej.

Poznámka : Ryba, ktorá má byť bodovaná za viac ako 0,1 bodu, musí byť vždy meraná v korýtku!

Pretekárska trať: / popisy trate smerom po prúde /

Sektor B: U23

Začiatok trate je cca 500m nad pešou lávkou v Obci Dunajov a končí pri splave v obci Dunajov. Nástupný breh pravý. Hĺbka toku od 0-2m, štrkové a kamenisté dno, Striedajú sa prúdivé úseky s úsekmi s pomaly tečúcou vodou.

Sektor A : U23

Začiatok trate je pri splave v obci Dunajov a končí cca 500m pod cestným mostom v obci Ochodnica. Nástupný breh pravý. Hĺbka toku od 0-2m, štrkové a kamenisté dno, Striedajú sa prúdivé úseky s úsekmi s pomaly tečúcou vodou.

Sektor B : U18

Začiatok trate je pri cestnom moste v obci Povina a končí pri čističke odpadových vôd v Kysuckom Novom Meste. Nástupný breh pravý. Hĺbka toku od 0-2m, štrkové a kamenisté dno, Striedajú sa prúdivé úseky s úsekmi s pomaly tečúcou vodou.

Sektor A: U18

Začiatok trate je cca 500m nad železničnom mostom v obci Rudinka a končí cca 400m pod pešou lávkou v obci Vranie pri futbalovom ihrisku. Nástupný breh pravý. Hĺbka toku od 0-2m, štrkové a kamenisté dno, Striedajú sa prúdivé úseky s úsekmi s pomaly tečúcou vodou.

Sektor  : U15

Je na malom pstruhovom rybníku v obci Ochodnica Ochodničiaka kde bude pred pretekom napustený pstruh dúhový

Výskyt rýb: Pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň, jalce, ostriež, lipeň, hlavátka, šťuka, mrena, podustva, boleň.

Náhradná trať: Nie je určená! V prípade kalamitnej vody budú    pretekári informovaný a pretek bude preložený! Termín určí sekcia LRU-PR .

Brodenie:
Je možné v kategorií U23 a U18.
Kategoria U15 – zákaz brodenia.

Zraz účastníkov:
Pohostinstvo Radoľa, Radoľa 199, o 18:00 hod

Časový harmonogram pretekov:
Piatok 29.6.:

18:00 – Prezentácia (v prípade že sa niekto nemôže zúčastniť treba to nahlásiť usporiadateľovi)
18:30 – Losovanie

Sobota 30.6.:

06:45 hod. spoločný nástup a otvorenie: štáb pretekov, Pohostinstvo Radoľa
07:00 – 08:00 hod. presun pretekárov na pretekárske úseky
08:00 – 08:45 hod. 1. časť 1. kola (pretekár A loví v sektore A, pretekár B robí rozhodcu)
08:45 – 09:00 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 1. kola
09:00 – 09:45 hod. 2. časť 1. kola (pretekár A sa posunie a loví v sektore A, pretekár B robí rozhodcu ide so svojim pretekárom)
09:45 – 10:15 hod. výmena pretekárov a rozhodcov, príprava na 1.časť 1.kola skupina B
10:15 – 11:00 hod. 1. časť 1. kola (pretekár B loví v sektore B, pretekár A robí rozhodcu)
11:00 – 11:15 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 1. kola
11:15 – 12:00 hod. 2. časť 1. kola (pretekár B sa posunie a loví v sektore B, pretekár A robí rozhodcu ide so svojim pretekárom)
12:00 – 13:30 hod. obed, presun pretekárov na pretekárske úseky (loví skupina B v sektore A)
13:30 – 14:15 hod. 1. časť 2. kola (pretekár B loví v sektore A, pretekár A robí rozhodcu)
14:15 – 14:30 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola
14:30 – 15:15 hod. 2. časť 2. kola (pretekár B sa posunie a loví v sektore A, pretekár A robí rozhodcu ide so svojim pretekárom)
15:15 – 15:45 hod. výmena pretekárov a rozhodcov, príprava na 1.časť 2.kola skupina A
15:45 – 16:30 hod. 1. časť 2. kola (pretekár A loví v sektore B, pretekár B robí rozhodcu)
16:25 – 16:45 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola
16:45 – 17:30 hod. 2. časť 2. kola (pretekár A sa posunie a loví v sektore B, pretekár B robí rozhodcu ide so svojim pretekárom)
18:00 hod. oznámenie výsledkov súťaže, odovzdanie cien a ukončenie

Ubytovanie a strava:
Je možné zabezpečiť individuálnou formou:

Penzión Kysuca, Kukučínová  2714, KNM
http://www.penzionkysuca.sk/

Penzión Európa, Ul. 1 Mája 55, KNM
http://penzion-europa.sk/

Starý pivovar u bociana, Kysucká 174, KNM
http://www.ubociana.sk

Ubytovňa Kysuca, Vajanského 588, KNM,
www.ubytovnakysuca.sk

Záverečné ustanovenia

Každý pretekár je povinný zaslať písomnú prihlášku (viď nižšie) na MSR juniorov najneskôr do 16.6.2018, naskenovanú e-mailom na: 88lholly88@gmail.com . Aktuálne informácie budú zverejnené na www.klubprivlace.sk a na facebooku.

MSR sa tiež môžu zúčastniť zahraniční pretekári, ktorí potvrdia svoju účasť organizátorovi. Preteká sa za každého počasia, v prípade kalamitnej vody si organizátor vyhradzuje právo prerušiť, prípadne zrušiť pretek. Za mládež do 15. r. zodpovedá dospelý nad 18. r., v zmysle zákona (vyhlášky) a podanej prihlášky. Vykonávanie lovu účastníkmi pretekov na pretekárskej trati 14 dní pred pretekom až do začiatku pretekov je zakázané pod sankciou diskvalifikácie.

– Bližšie informácie o preteku: Lukáš Hollý (+421 907 635 223)

– Prosíme všetkých prihlásených, aby v prípade neúčasti bezodkladne kontaktovali organizátora.

Vaša neúčasť môže totiž narušiť priebeh a organizáciu celých majstrovstiev!

Veľa úspechov pri pretekoch. Petrov zdar !

MO SRZ Kysucké Nové Mesto Vám želá veľa úspechov pri pretekoch.

Medzinárodné Majstrovstvá SR U15, U18 a U23 v LRU – prívlač 2018

Prihlášku treba zaslať e-mailom na adresu: 88lholly88@gmail.com

This entry was posted in . Bookmark the permalink.