Krajský přebor Východních Čech v přívlači 2018

Kdy:
23.6.2018 celý den Europe/Prague Časové pásmo
2018-06-23T00:00:00+02:00
2018-06-24T00:00:00+02:00
Kde:
Chrudimka 3P a 2, revír 453 014 a 451 019
Náklady:
300,-Kč
Kontakt:
Kamil Zábranský
774 544 881

Organizační výbor:
Hlavní pořadatel: Pavel Brůžek, Jiří Janda, Kamil Zábranský
Hlavní rozhodčí: Jana Žemličková
Garant soutěže: David Nekvapil
Bodovací komise: Pavel Brůžek, Jiří Janda, Zdeněk Hošek
Porota: Pavel Brůžek, Zdeněk Hošek, 3 zvolení zástupci na poradě

Soutě ž proběhne na pstruhovém úseku řeky Chrudimky. CHRUDIMKA 3P, revír č. 453014 – MO ČRS Slatiňany a na mimopstruhovém úseku řeky Chrudimky CHRUDIMKA 2, revír č. 451019 – MO ČRS Chrudim

Propozice a pravidla

Startovné: Každý závodník složí startovné ve výši 300,- Kč

Přihlášení: Uzávěrka přihlášek je 3.6. 2018, do přihlášky uveďte prosím velikost Vašeho trička!

Závody proběhnou v souladu s ustanovením Soutěžního a závodního řádu LRU – přívlač platného pro rok 2018.

Povolené druhy ryb: dle SaZŘ 2018

Míra povolených druhů ryb: dle SaZŘ 2018 Bodování: měřením

Brodění: zakázáno

Povolenky: na revírech platí celorepubliková, celosvazová a krajská povolenka na P a MP vody

Nejpozději do konce května je nutné nahlásit požadovaný počet povolenek

Protesty: protest lze podat v souladu s platným SaZŘ 2018

Bodování:
Ryby lososovité a lipan se neměří – 1ks = 250 bodů.
Úlovky nedosahující bodovatelné délky 1ks = 1 bod (neuvádí se míra – neměří se)
Během závodu platí přísný zákaz používání vezírků
Každá bodovatelná ryba bude po ulovení okamžitě měřena s výjimkou ryb lososovitých a lipana a ryb jednoznačně menších velikostí (postačí jejich ukázání měřiči, resp. předložení ke kontrole o jaký druh se jedná).
Každá ryba musí být vylovena podebráním podběrákem a to v okamžiku, kdy je ryba ještě v kontaktu s vodou (tedy ryba musí být ještě ve vodě)!!! Nelze rybu podebírat až ve vzduchu např. zvednutím ryby pohybem prutu do podběráku – takto vylovená ryba nebude hodnocena. – Důvod: možné poškození ryby suchým podběrákem.
Jakkoli prokazatelně zaviněně poškozená ryba nebude v souladu se SZŘ hodnocena a navíc se závodník vystavuje možnému napomenutí nebo případné diskvalifikaci – viz čl. 24 SŘ. Protesty je možné podávat v souladu se Soutěžním a závodním řádem LRU – přívlač pro rok 2018 po složení kauce 500,- Kč na jeden protest. Při zamítnutí protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a termínu v případě nepříznivého vývoje počasí či vysokého stavu vody a jiné nepředvídatelné události.

Pravidla
Závodníci se ráno rozlosují. Každý závodník odchytá dva dvouhodinové závody, za které bude mít body do žebříčku. Celkovým vítězem se stává závodník s nejmenším součtem umístění ze dvou závodů. Pokud nastane shoda závodníků v součtu umístění, rozhodují Cips body. Půl hodiny před závodem si mohou závodníci projít celou trať, poté budou podle losu vycházet a vybírat si svá lovná místa. Interval mezi vycházením je 20 vteřin, pokud někdo dojde závodníka, který vycházel před ním, tak ho nesmí předejít. Po signálu k lovu, může závodník libovolně přecházet a lovit na všech volných sektorech, nesmí se běhat a jeho rozhodčí chodí s ním, po celou dobu závodu. Počet vytyčených sektorů bude jednou tolik co závodníků. Každý sektor o minimální délce 15-20m. Závodník loví vždy pouze v jednom sektoru – hranice sektoru je pomyslná kolmice od fáboru k vodě- pokud při zdolávání přejede ryba do sousedního sektoru a nedotkne se vlasce sousedního závodníka, tak se normálně ryba započítá do výsledků, ryba ale musí být zdolána v sektoru, ve kterém byla zaseknuta. Každý závodník si může v sektoru nosit libovolný počet prutů a ostatního vybavení, může o pomoc při přenášení věcí požádat svého rozhodčího.

UPOZORNĚNÍ:
Závody budou probíhat na pstruhovém a mimopstruhovém revíru, proto bude lov prováděn s nástrahami opatřenými max. jedním jednoháčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem se zamáčknutými, ubroušenými nebo jinak odstraněnými protihroty nebo s háčky bez protihrotů .

Zároveň upozorňuji na zákaz lovu všech účastníků závodu v závodních sektorech revíru Chrudimka 3P, č.r. 453 014, a Chrudimka 2, č.r. 451 019 v době trvání 21 dní před konáním závodu.

Dále bychom chtěli požádat závodníky a rovněž i měřiče o co nejšetrnější zacházení s ulovenými rybami. V pstruhovém revíru se vyskytují zejména nově vysazené mladší ročníky lososovitých ryb. Při ulovení proto žádám na ryby sahat jen namočenou rukou a rybu měřit v mokrých korýtkách. Šetrnému zacházení bude zejména ze strany hlavního a pomocného rozhodčího věnována zvýšená pozornost.

Upozorňujeme na povinnost vlastnit příslušnou povolenku na daný rybářský revír (453 014 a 451 019), řádně při tréninku a též i závodě vždy provést zápis o docházce včetně označení druhu lovu – na pstruhovém revíru za krou žkovat datum . Povolenky možno objednat na ÚS Vč Kraje – Hradec Králové nebo u pořadatelů.

Upozorňujeme všechny závodníky na zákaz vstupu na funkční železniční most bez lávky pro pěší (níže po proudu) z důvodu nebezpečí úrazu. Pro přechod mezi závodními úseky bude výhradně užíván nefunkční starý železniční most. Na závodní trati upozorňujeme na obezřetnost při pohybu v úseku mezi hlavním silničním mostem a železničním mostem. Komunikace lemující břeh řeky slouží jako cyklostezka a je zde větší pohyb cyklistů, bruslařů a pěších. Rovněž upozorňujeme na obezřetnost při přecházení hlavní silnice 1/37 v obci Slatiňany poblíž hlavního mostu.

Závodní úseky:
Závodní úsek A – Chrudimka č.r. 453014

Od mlýna Janderov proti proudu až k hlavnímu mostu přes řeku (Bílý most) ve Slatiňanech. Chytá se 50% pravý a 50% levý břeh (označeno v plánku A). Přechod tvoří starý železniční most trati vedoucí do objektu bývalého lihovaru. Sektory na sebe volně navazují. Hloubka 0,3 –1,5 m, šířka 10 – 30 m. Dno písčité, kamenité, voda místy více proudící. Břehy úseků jsou přístupné, někde s větším množstvím pobřežní vegetace a místy strmější – potřeba delší podběrák.

Příjezd na závodní úsek:
Z Chrudimi po hlavní silnici směr Slatiňany až k hlavnímu silničnímu mostu přes řeku Chrudimku v obci Slatiňany (Most knížete Auersperga), před mostem odbočit doleva a podél vody po cyklostezce až na místo srazu, kde je možnost parkování (označeno v plánku). Od Nasavrk po hlavní silnici směr Chrudim, za hlavním silničním mostem hned odbočit doprava a opět podél řeky až na místo srazu.

Závodní úsek B – Chrudimka č.r. 451019

Od žulového valu v místní části Píšťovy až po silniční most v Chrudimi u Tesca. Chytá se pravý břeh (označeno v plánku B). Sektory na sebe volně navazují. Hloubka 0,3 – 1m, a šířka 2 – 3m. Dno je písčité, kamenité, voda pomalu tekoucí. Břeh je snadno přístupný. Příjezd na závodní úsek B:

Zaparkovat v Chrudimi u Tesca a potom po cyklostezce podél řeky proti proudu pěšky k altánu (označeno v plánku).

Výskyt ryb – sektor A

Obsádku tvoří typické ryby pstruhového revíru – dle početnosti – pstruh obecný, jelec tloušť, okoun říční, jelec proudník, pstruh duhový, lipan podhorní, siven americký, štika obecná a všechny druhy bílých ryb.

Výskyt ryb – sektor B

Obsádku tvoří typické ryby mimopstruhového revíru – dle početnosti – jelec tloušť, okoun říční, pstruh obecný, štika obecná a všechny druhy bílých ryb.

Pro závodníky platí přísný zákaz lovu v závodních úsecích před závody tj. od 4. 6. 2018

Časový rozpis závodu
Sobota 23.6.2018

5:30 – sraz
5:45 – losování
6:30 – vycházení do sektorů
6:45-7:00 – příprava na Závod A 7:00 – 9:00 – Závod A
9:00 – konec Závodu A
9:00 – 10:00 – přestávka + přejezd na závodní sektor B 10:00 – 10:15 – vycházení do sektorů
10:15 – 10:30 – příprava na Závod B 10:30 – 12:30 – Závod B
12:30 – konec Závodu B
12:30-13:00 – přesun do motorestu BONET ve Slatiňanech 13:00 – oběd + vyhlášení výsledků + schůze VČ závodníků

Časový harmonogram lze po dohodě se všemi zúčastněnými změnit. Přihlášky e-mailem na zabranskykamil@gmail.com nebo na tel: 774 544 881.

S pozdravem Petrův Zdar a přívlači zvlášť, se na Vás těšíme

Kontakt na pořadatele:
Zábranský Kamil Tel.: 774 544 881
E-mail: zabranskykamil@gmail.com

Brůžek Pavel Tel.: 721 646 247
E-mail: pv.bruzek@centrum.cz

Janda Jiří Tel.: 725 946 61
E-mail: jandyst69@seznam.cz

Závodní úsek A:

Závodní úsek B

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Napsat komentář