fbpx

Jackson Trophy – závod dvojic v lovu ryb přívlačí z lodí

Kdy:
8.9.2017 – 10.9.2017 celý den Europe/Prague Časové pásmo
2017-09-08T00:00:00+02:00
2017-09-11T00:00:00+02:00
Kde:
Hracholuská přehrada
Náklady:
3900Kč
Kontakt:
Jiří Koláček
733 168 303

Pořadatel závodu: NaPřívlač s.r.o., F.X.Nohy 962, Dobřany 334 41, IČO: 04650921 DIČ: CZ 04650921
Ředitel závodu: Jiří Koláček
Hlavní rozhodčí: Jaromír Liška
Bodovací komise: Jaromír Liška, Jiří Koláček, Martina Krýzlová
Garant: David Koudelka

Pravidla závodu

Typ závodu: Dvoudenní závod v lovu ryb přívlačí z lodě

Účast: Tým – dvoučlenná posádka. Bez nutnosti účasti třetí rozhodcovské osoby.Oba závodníci musí mít rybářské oprávnění na revír – Údolní nádrž Hracholusky, 431 028 – MŽE 4 Hostovací povolenku je možné zakoupit na uvedených kontaktech níže.
http://www.crsplzen.cz/prodejci.html
http://www.chata-hracholusky.cz/rybari
http://www.kempkeramika.cz/rybareni-povolenky

Kotviště lodí: Kotviště lodí bude viditelně označeno pro každý tým, a to pořadovým číslem, které bude přiděleno při prezentaci závodníků. Kotviště lodí bude po celou dobu nepřítomnosti závodníků střeženo ostrahou. Vjezd s auty pro spuštění lodí a jejich nakládku je striktně vymezen a nelze spouštět, ani nakládat loď mimo tento vymezený prostor. Zábor kotviště a povolení vjezdu k vodní ploše platí od 16.9. 16:00h do 18.9. 20:00h.

Loď: Lze použít pouze loď, která bezpečně unese minimálně dvě osoby.

Nutné vybavení lodě: Jakékoli zařízení pro pořízení dostatečně kvalitních digitálních fotografií (fotoaparát, kamera, mobil,…) s možností transportu fotografií do PC (USB, SD karta,…). Bez tohoto vybavení nebude loď připuštěna k závodu!

Povolené vybavení lodě: Lodě s elektromotorem, či spalovacím motorem o výkonu nejvýše 10 kW. K plutí je možné užívat vody do vzdálenosti 25 m od břehu, přehrady, jezu, hráze nebo jiné stavby potřebné k nakládání s povrchovými vodami, nebo od vyznačeného prostoru pro koupání. Loď a ostatní potřebné vybavení (kotva, echolot atd.) si závodní tým zajišťuje sám. (předběžně by měla být udělena vyjímka pro neomezený výkon motoru cca pro deset lodí).

Poskytnuté vybavení: Každý tým obdrží při prezentaci měrné korýtko, visačku pro umožnění pohybu v místě kotviště lodí a mapu revíru.

Povolené způsoby lovu: Všechny způsoby přívlače na umělé nástrahy v souladu s Rybářským řádem. Protihroty povoleny. Při závodě bude uplatňována výhradně metoda chyť a pusť! Výjimkou je trolling, který je zakázán!

Pruty: Bez omezení dle bližších podmínek výkonu rybářského práva.

Vzdálenost lovících a projíždějících lodí: Minimálně 50 metrů – zakotvená loď se objíždí volným prostorem. Pokud je úsek postavením lodí „neprůjezdný“, může loď projet mezi nimi se snížením rychlosti průjezdu a maximální ohleduplností k chytajícím závodníkům.

Lovný úsek lodi: Okruh padesáti metrů okolo zakotvené lodi – do tohoto úseku nesmí další tým vjíždět. Okruh 25 metrů okolo zakotvené lodi – do tohoto úseku nesmí další tým nahazovat. Závodník nesmí hlučným dopadem nástrahy rušit lovné místo soupeře či omezovat možnosti nahazování soupeře (křížení vlasců), který byl na místě zakotven dřív. Je povoleno nahazovat jakkoliv daleko do prostoru neobsazeném žádnou z lodí. Pokud loď driftuje, musí respektovat lovný úsek ostatních zakotvených lodí.

Hodnocení úlovků
Měřením:
Každý dokončený 1 centimetr u ryb (candát, štika, bolen) = 1 bod. Každý dokončený 1 centimetr u ryb (okoun) = 1,5 bodu. Minimální měřitelná délka pro všechny druhy lovných ryb je 20cm.

Měření ryb se provádí pomocí měrného korýtka, které obdrží každá posádka před zahájením závodu a ryba bude vyfocena takovým fotoaparátem či mobilem, ze kterého bude možno transportovat fotografii do PC a zde ověřit délku ulovené ryby. Po šetrném zdokumentování úlovku bude ryba neprodleně vrácena vodě. Počítá se vždy jen nejdelší ulovená ryba od každého druhu !

Měrné bodování:
Měrným bodováním jsou hodnoceny tyto druhy ryb – okoun, candát, štika a bolen. Boduje se vždy jen nejdelší změřená ryba v daném kole od každého druhu. Musí být zaseknuty alespoň jedním háčkem v hlavové části ohraničené spojnicí konce skřelového oblouku a prsních ploutví.

Celkový bodový zisk bude tvořen součtem bodových ohodnocení nejdelších změřených ryb v daném kole od každého druhu.

Bonusové bodování:
Bonusovým bodováním, a to ziskem 10 bodů je ohodnocen úlovek sumce, na kterého se jako na jediný rybý druh nevztahuje výše uvedené pravidlo měrného bodování. (úlovek sumce jakékoliv velikosti je hodnocen bonusovým ziskem 10 bodů)

Místo závodu:
Údolní nádrž Hracholusky, 431 028 – MŽE 4. Hracholusky je přehradní nádrž o rozloze 490 ha, nacházející se na hranicích okresů Tachov a Plzeň sever. Přehrada vznikla vybudováním sypané hráze v roce 1964. Celková délka vodního díla od jezu pod parkem ve Stříbře až k hrázi je 22 km. Součástí vodního díla jsou dva významné přítoky. Oba se nacházejí na levém (severním) břehu přehrady a vytvářejí samostatné zátoky. Tou větší z nich je Úterská zátoka. Přítokem je Úterský potok. Druhou zátokou je Žebrácká zátoka, které propůjčil své jméno Žebrácký potok. Přes přehradu vedou dva mosty. Jeden železniční a druhý silniční.

Start závodu:
Zvolen v průměrném středu délky nejširší části přehrady, a to v oblasti Na Radosti. Souřadnice startu 49.79400, 13.13906

Závodní úsek:
Celá údolní nádrž. Loví se dle bližších podmínek výkonu rybářského práva a soupisu revírů s uvedenými zpřesněními. Od tělesa hráze (GPS 49°47’28.958″N, 13°10’26.641″E) údolní nádrže Hracholusky (ř. km 22,8) až k jezu (jez u Pičmana, ř. km 45,2) pod parkem ve Stříbře (GPS 49°49’11.536″N, 13°4’39.712″E). K revíru patří část Úterského potoka od vtoku do nádrže až 100 m od nejvyššího vzdutí hladiny údolní nádrže – vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov ryb je zakázán z přístavišť lodní dopravy a ve vzdálenosti 30 m od nich. V prostoru oddílu vodního lyžování TJ SLAVOJ Plzeň na pravém břehu kempu u hráze je v úseku cca 250 m lov ryb zakázán v měsících červnu, červenci, srpnu a září – vyznačeno tabulemi – a dále na protějším břehu v prostoru kotviště kajutových plachetnic klubu YC PASÁT, cca 70 m, je zákaz lovu ryb v době od 1. 5. do 31. 10. – vyznačeno tabulemi. Pokud loď driftuje, musí respektovat lovný úsek ostatních zakotvených lodí.

Vyhodnocení lodního závodu:

Součet pořadí posádky za každé kolo zvlášť. Vítězí tým s nejnižším součtem umístění z obou kol. Při rovnosti součtu umístění se hodnotí podle vyššího celkového součtu bodů. Nastane-li rovnost i celkového součtu bodů, poté bude rozhodujícím faktorem nejdelší bodovaná ryba.

Časový harmonogram:
Pátek:
17:00 – 19:00h prezentace závodníků „PENZION Pohoda“ www.pohodanaradosti.cz
19:00h oficiální zahájení a porada závodníků „PENZION Pohoda“

Sobota:
05:45 – příprava na 1. závod „kotviště lodí“
06:30 – 13:00 – 1. závod
18:00 – vyhlášení dílčích výsledků – 1. závod „PENZION Pohoda“

Neděle:
05:45 – příprava na 2. závod „kotviště lodí“
06:30 – 13:00 – 2. závod
16:00 – vyhlášení celkových výsledků „PENZION Pohoda“

Přehled cen pro vítěze závodu:
Níže uvedená hodnota cen je garantována. Před zahájením závodů se tato hodnota může lišit, a to pouze navýšením hodnoty cen u jednotlivých kategorií.
celkové umístění (tým):

1.místo – ceny v celkové hodnotě 20 000,-Kč
2.místo – ceny v celkové hodnotě 10 000,-Kč
3.místo – ceny v celkové hodnotě 5 000,-Kč

největší ulovený rybí druh (jednotlivec):
okoun – ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč
štika – ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč
candát – ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč

Každý účastník se účastní závodu na vlastní nebezpečí! Zavazuje se, že bude dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Tato upozornění bere na vědomí a potvrzuje zaplacením startovného a odstartováním v závodu.

Ubytování: Ubytování je možné na níže uvedených kontaktech. Ubytování si každá posádka zajišťuje svépomocí. Veškeré náklady s ním spojené nejsou započítány v ceně startovného ! Ubytování předjednáno v rekreačním středisku Pohoda, kde bude rezervováno cca 80 lůžek. Započítány do kapacity střediska jsou i chatky po 5 osobách. Při objednání ubytování Vám bude recepční nabízet i sdílení noclehu s jinou posádkou závodu, pokud uznáte za vhodné, je možné této nabídky využít. V případě vytížení kapacity tohoto střediska jsou Vám k dispozici níže uvedené varianty. Veškeré uváděné
varianty jsou v jedné lokalitě s minimální vzdáleností od vodní plochy! Vzhledem k omezeným kapacitám jednotlivých ubytovacích zařízení si ubytování zarezervujte včas.

Rekreační objekt „Pohoda“ www.pohodanaradosti.cz GPS: 49.793473, 13.137766

Kemp „U Lišáka“ www.kempulisaka.cz GPS: 49.79378, 13.13744

Kemp „Radost“ www.autokempradosthracholusky.cz GPS: 49.79503, 13.13747

Kemp „Terasy“ http://www.ekempy.cz/plzensky-kraj/plzen-sever/474-camping-terasy GPS: 49.79508, 13.13608

Kemp „Radost OÁZA“ http://www.ekempy.cz/plzensky-kraj/plzen-sever/745-radost-oaza GPS: 49.79396, 13.13652

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Napsat komentář