King of the Lake 2018 – závod dvojic v lovu ryb přívlačí z lodí

Kdy:
13.9.2018 – 16.9.2018 celý den Europe/Prague Časové pásmo
2018-09-13T00:00:00+02:00
2018-09-17T00:00:00+02:00
Kde:
Hracholuská přehrada
Náklady:
4900Kč
Kontakt:
Jiří Koláček
733 168 303

!!! Online sledování výsledků !!!

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE ZÁVODU

TYP ZÁVODU:

Dvoudenní závod v lovu ryb přívlačí z lodě

ÚČAST:

Tým – posádka. Bez nutnosti účasti třetí rozhodcovské osoby. Oba závodníci musí mít rybářské oprávnění na revír – Údolní nádrž Hracholusky, 431 028 – MŽE 4. Ostatní bez nutnosti oprávnění (zákaz rybolovu). Veškeré výhry v tomto závodě jsou vždy určeny pro pětičlenný tým.

 1. trenér (není nutná osobní účast)
 2. asistent trenéra (není nutná osobní účast)
 3. fotograf (není nutná osobní účast)
 4. závodník I.
 5. závodník II.

MÍSTO ZÁVODU:

Údolní nádrž Hracholusky, 431 028 – MŽE 4. Hracholusky je přehradní nádrž o rozloze 490 ha, nacházející se na hranicích okresů Tachov a Plzeň sever. Přehrada vznikla vybudováním sypané hráze v roce 1964. Celková délka vodního díla od jezu pod parkem ve Stříbře až k hrázi je 22 km. Součástí vodního díla jsou dva významné přítoky. Oba se nacházejí na levém (severním) břehu přehrady a vytvářejí samostatné zátoky. Tou větší z nich je Úterská zátoka. Přítokem je Úterský potok. Druhou zátokou je Žebrácká zátoka, které propůjčil své jméno Žebrácký potok. Přes přehradu vedou dva mosty. Jeden železniční a druhý silniční.

START ZÁVODU:

Zvolen v průměrném středu délky nejširší části přehrady, a to v oblasti Na Radosti. Souřadnice startu 49.79400, 13.13906

ZÁVODNÍ ÚSEK:

Celá údolní nádrž. Loví se dle bližších podmínek výkonu rybářského práva a soupisu revírů s uvedenými zpřesněními. Od tělesa hráze (GPS 49°47’28.958″N, 13°10’26.641″E) údolní nádrže Hracholusky (ř. km 22,8) až k jezu (jez u Pičmana, ř. km 45,2) pod parkem ve Stříbře (GPS 49°49’11.536″N, 13°4’39.712″E). K revíru patří část Úterského potoka od vtoku do nádrže až 100 m od nejvyššího vzdutí hladiny údolní nádrže – vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov ryb je zakázán z přístavišť lodní dopravy a ve vzdálenosti 30 m od nich. V prostoru oddílu vodního lyžování TJ SLAVOJ Plzeň na pravém břehu kempu u hráze je v úseku cca 250 m lov ryb zakázán v měsících červnu, červenci, srpnu a září – vyznačeno tabulemi – a dále na protějším břehu v prostoru kotviště kajutových plachetnic klubu YC PASÁT, cca 70 m, je zákaz lovu ryb v době od 1. 5. do 31. 10. – vyznačeno tabulemi. Pokud loď driftuje, musí respektovat lovný úsek ostatních zakotvených lodí.

POVOLENÉ VYBAVENÍ LODĚ:

K plutí je možné užívat vody do vzdálenosti 25 m od břehu, přehrady, jezu, hráze nebo jiné stavby potřebné k nakládání s povrchovými vodami, nebo od vyznačeného prostoru pro koupání. Loď a ostatní potřebné vybavení (kotva, echolot atd.) si závodní tým zajišťuje sám. (během celého závodu platí rychlostní omezení na 20 Km/h a zároveň omezení plavebním úřadem na možnost plavby jen ve výtlačném režimu)

POSKYTNUTÉ VYBAVENÍ:

Každý tým obdrží při prezentaci měrné korýtko, náramek závodníka k pohybu v místě kotviště lodí. Lovné samolepky obdrží posádka vždy před každým kolem závodu, a to při kontrole lodí. Každý tým obdrží GPS sledovací zařízení, které je povinen mít během každého kola závodu umístěné v lodi a aktivní. Přítomnost GPS lokátoru bude kontrolována při dílčí kontrole lodí před každým kolem závodu. Za případnou ztrátu, či poničení lokátoru je posádka povinna uhradit sankci ve výši 3500,-Kč.

POVOLENÉ ZPŮSOBY LOVU: Všechny způsoby přívlače na umělé nástrahy v souladu s Rybářským řádem. Protihroty povoleny. Při závodě bude uplatňována výhradně metoda chyť a pusť!

ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY:

 • jakékoliv vnadění. Pro všechny účastníky závodu platí přísný zákaz Trollingu
 • zákaz použití milíře
 • zákaz rybolovu na jakoukoliv živou nástrahu, či její část

PRUTY: Bez omezení dle bližších podmínek výkonu rybářského práva.

◦Každý účastník se účastní závodu na vlastní nebezpečí! Zavazuje se, že bude dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Tato upozornění bere na vědomí a potvrzuje zaplacením startovného a odstartováním v závodu.

VLASTNÍ LOV

NUTNÉ VYBAVENÍ LODĚ:

Jakékoli zařízení pro pořízení dostatečně kvalitních digitálních fotografií (fotoaparát, kamera, mobil,…) s možností transportu fotografií do PC (USB, SD karta,…). Mobilní telefon pro odesílání bodovaných úlovků. Bez tohoto vybavení nebude loď připuštěna k závodu!

VZDÁLENOSTI LODÍ:

Minimálně 50 metrů – zakotvená loď se objíždí volným prostorem. Pokud je úsek postavením lodí „neprůjezdný“, může loď projet mezi nimi se snížením rychlosti průjezdu a maximální ohleduplností k chytajícím závodníkům.

 • Lovný úsek lodi: Okruh padesáti metrů okolo zakotvené lodi – do tohoto úseku nesmí další tým vjíždět. Okruh 25 metrů okolo zakotvené lodi – do tohoto úseku nesmí další tým nahazovat. Závodník nesmí hlučným dopadem nástrahy rušit lovné místo soupeře či omezovat možnosti nahazování soupeře (křížení vlasců), který byl na místě zakotven dřív. Je povoleno nahazovat jakkoliv daleko do prostoru neobsazeném žádnou z lodí. Pokud loď driftuje, musí respektovat lovný úsek ostatních zakotvených lodí.

OPUŠTĚNÍ PLAVIDLA:

 • Vstup na pevninu je povolen pouze pro nezbytné odskočení na toaletu! Loď smí opustit vždy jen jeden člen posádky. Jakékoliv zdržování na pevnině za jiným účelem je nepřípustné!
 • Během opuštění plavidla jedním ze závodníků je přísný zákaz rybolovu.

SDRUŽOVÁNÍ POSÁDEK NA VODNÍ HLADINĚ:

Společné soulodí více posádek není v žádném případě povoleno a bude trestáno diskvalifikací v daném kole, či celém závodu.

START ZÁVODU:

Posádky se shromáždí na vodní ploše a start závodu, dle časového harmonogramu, bude oznámen zvukovým signálem sirény.

UKONČENÍ DÍLČÍHO KOLA ZÁVODU

Pro započítání úlovku je rozhodujícím faktorem čas přijetí registrační sms o ulovené rybě. Starty jednotlivých kol jsou vždy v 7:00h a každá posádka je zodpovědná za nastavení času dle sirény zahajující jednotlivá kola. Zpětně nebude brán zřetel na protesty týkající se času odeslání registrační sms, rozhodující je čas příchozí na středisko závodu.

V čas ukončení dílčího kola závodu se tedy posádka může pohybovat v libovolné vzdálenosti od místa startu a nemusí být v čas ukončení osobně přítomna!

 • pro ukončení dílčího kola závodu je nezbytné osobní předání fotografií ulovených ryb (odeslání fotografií bez osobní účasti u odečtu nebude počítáno jako předání)
 • k odečtu fotografií se musí zástupce posádky dostavit nejdéle do 1 hodiny po čase ukončení závodu!

při odečtu fotografií se bude postupovat následovně:

 • zástupce posádky přistoupí k odečtu fotografií
 • fotografie budou překontrolovány společně s hlavní rozhodčím a se zaslanými registračními sms
 • po souhlasu závodníka a rozhodčího se fotografie přenesou následujícími způsoby (WhatsUp / stažení do PC) jiné aplikace, či způsoby nebudou umožněny.

Okamžitou kontrolou závodníka a samotného rozhodčího se předchází rozporům s neuznanou délkou ryby „nedokončený centimetr, nedokonalé přiložení ryby na měrnou desku, absence lovné samolepky na desce atd . . “

POSTUP PŘI ULOVENÍ BODOVANÉHO RYBÍHO DRUHU

 1. fotografování ryby na měrném plátně (závodník musí dbát na dokonalé přiložení ryby k počátku měrné desky, a to hlavovou částí, jinak bude při odečtu délka ryby upravena dle přiložení) Na fotografii musí být jasně čitelná délka ryby a viditelná příložná karta týmu.
 2. fotografie ryby se závodníkem
 3. odeslání sms na středisko závodu k online přenosu (průběžné zápisy se odesílají na tel. +420 733 168 303 v následujícím formátu) číslo týmu / rybí druh / délka ryby
 4. předání fotografií na středisku pro kontrolu zápisu

K ZAPOČÍTÁNÍ A UZNÁNÍ ULOVENÉ RYBY JE NUTNÉ SPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

 1. fotografie ryby na měrné desce s viditelnou denní samolepkou pro příslušné kolo
 2. fotografie ulovené ryby se závodníkem
 3. odeslaná sms po ulovení ryby dle postupu výše číslo týmu / rybí druh / délka ryby

HODNOCENÍ ÚLOVKU

MĚŘENÍM:

Každý dokončený 1 centimetr u ryb (candát, štika, bolen . .) = 1 bod. Každý dokončený 1 centimetr u ryb (okoun) = 1,5 bodu. Minimální měřitelná délka pro všechny druhy lovných ryb je minimální měřitelná délka 20cm.

Měření ryb se provádí pomocí měrné desky, kterou obdrží každá posádka před zahájením závodu a ryba bude vyfocena takovým fotoaparátem či mobilem, ze kterého bude možno transportovat fotografii do PC a zde ověřit délku ulovené ryby. Po šetrném zdokumentování úlovku bude ryba neprodleně vrácena vodě. Počítá se vždy jen nejdelší ulovená ryba od každého druhu! Započítává se vždy jen dokončený centimetr na měrné desce.

MĚRNÉ BODOVÁNÍ:

 • Měrným bodováním dle níže uvedeného vzorce je ohodnocen úlovek těchto rybích druhů.
 • Candát obecný
 • Štika obecná
 • Bolen dravý

vzorec: délka ulovené ryby x 1b

příklad (Štika 60 cm) : 60 x 1b = 60b

 • Okoun říční

vzorec: délka ulovené ryby x 1,5b

příklad (Okoun 40 cm) : 40 x 1,5b = 60b

 • Boduje se vždy jen nejdelší změřená ryba v daném kole od každého druhu. Musí být zaseknuty alespoň jedním háčkem v hlavové části ohraničené spojnicí konce skřelového oblouku a prsních ploutví.
 • Úlovek je ohodnocen 1 bodem za každý dokončený centimetr délky (candát, štika, bolen) a 1,5 bodu (okoun). Celkový bodový zisk bude tvořen součtem bodových ohodnocení nejdelších změřených ryb v daném kole od každého druhu.

BONUSOVÉ BODOVÁNÍ:

 • Bonusovým bodováním dle níže uvedeného vzorce je ohodnocen úlovek těchto rybích druhů.
 • Jelec tloušť
 • Sumec velký́

vzorec : (délka ulovené ryby : 3) x 1b

příklad (Sumec 90 cm) : (90:3) x 1 = 30b

Boduje se vždy jen nejdelší změřená ryba v daném kole od každého druhu. Musí být zaseknuty alespoň jedním háčkem v hlavové části ohraničené spojnicí konce skřelového oblouku a prsních ploutví.

Celkový bodový zisk bude tvořen součtem bodových ohodnocení nejdelších změřených ryb v daném kole od každého druhu.

VYHODNOCENÍ LODNÍHO ZÁVODU

Celkové hodnocení bude stanoveno bodovým součtem z obou kol závodu. Nastane-li rovnost i celkového součtu bodů, poté bude rozhodujícím faktorem nejdelší bodovaná ryba.

KOTVIŠTĚ LODÍ

Kotviště lodí bude viditelně označeno pro každý tým, a to startovním číslem, které bylo přiděleno při registraci závodníků.

Kotviště lodí bude po celou dobu nepřítomnosti závodníků střeženo ostrahou.

Vjezd s auty pro spuštění lodí a jejich nakládku je striktně vymezen a nelze spouštět, ani nakládat loď mimo tento vymezený prostor. (mimo tento vymezený prostor si každý účastník spouští loď na vlastní odpovědnost)

Zábor kotviště a povolení vjezdu k vodní ploše platí od 7.9. 16:00h do 19.9. 20:00h. (mimo tuto vymezenou dobu si každý závodní tým spouští lodě dle svého uvážení a na vlastní odpovědnost)

ROZHODČÍ A DOZOR

Během celého závodu se po vodní ploše budou pohybovat tři označené lodě rozhodčích vybavené dalekohledy, kteří budou dbát na dodržování pravidel.

Během závodu bude vodní hladina nárazově monitorována pomocí dronů

Rozhodčí budou přijímat a řešit drobné rozpory přímo během samotného závodu, tak aby byla zachována objektivita hlášeného protestu!

Posádka, která se dopustí přestupku oproti vypsaným pravidlům, bude ihned při tomto zjištění kontaktována na telefonní číslo uvedené jako registrační telefon týmu a je povinná mít tuto linku aktivní během celého závodu!

Zpravidla je přestupek hlášen daným rozhodčím, který přestupek zjistí, na středisko závodu a posádka je poté přímo kontaktována hlavním rozhodčím, který provinění bude řešit přímo s posádkou a rozhodčím na vodní ploše.

V případě nahlášení protestu přímo závodním týmem kontaktuje posádka, která chce protest nahlásit přímo středisko, a to na tel. číslo +420 733 168 303. Poté bude tento protest řešen přímo vysláním lodě rozhodčích na místo údajného přestupku, popřípadě se dle hlášeného protestu bude řešit neprodleně po návratu posádek.

Nahlášením protestu na výše uvedenou linku souhlasí posádka s paušálním poplatkem 1000,-Kč, který se v případě uznání protestu posádce navrací. Pokud nebude protest uznán, tento poplatek musí být uhrazen do vyhlášení výsledků celého závodu na středisku.

PROHŘEŠKY PROTI PRAVIDLŮM

Veškeré prohřešky oproti pravidlům závodu, platnému rybářskému řádu a ustanovení, či hlášenému protestu musí být bezezbytku prokázány.

K tomuto prokázání budou brány v úvahu tyto faktory (svědectví posádek, fotografický, či video materiál, hlášení rozhodčích, záznam z dronu).

Zjištěný přestupek projednáván samotnou komisí rozhodčích za účasti konkrétní posádky. Hlášený prohřešek rozhodčím z vodní plochy bude brán jako rozhodující v trestu!

NEDODRŽENÍ PŘEDPISŮ REVÍRU:

 • dle závažnosti provinění bude posádka penalizována následujícími možnostmi
 • diskvalifikace ve zjištěném kole závodu / diskvalifikace v závodu / odečtení 40-80% bodového zisku

NEDODRŽENÍ PRAVIDEL ZÁVODU:

 • dle závažnosti provinění bude posádka penalizována následujícími možnostmi
 • diskvalifikace ve zjištěném kole závodu / diskvalifikace v závodu / odečtení 50-80% bodového zisku

ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL:

 • jakýkoliv pokus o cílený podvod, který by směřoval k neoprávněnému bodovému zisku, bude trestán DISKVALIFIKACÍ TÝMU ze závodu a vyloučení z dalších ročníků Jackson Trophy na 2-5 let!

OPOŽDĚNÉ ODEČTENÍ FOTOGRAFIÍ:

 • 5-10 min (krácení bodového zisku daného kola o 10 bodů)
 • 10-20 min (krácení bodového zisku daného kola o 20 bodů)
 • 20 min + (diskvalifikace v daném kole závodu)

PŘEKROČENÍ RYCHLOSTNÍHO LIMITU:

 • 1-5 Km/h (krácení bodového zisku daného o 10 bodů)
 • 5-10 Km/h (krácení bodového zisku daného kola o 20 bodů)
 • 10 Km/h a více (diskvalifikace v daném kole závodu)

PORUCHA LODĚ:

V případě poruchy lodě, či neschopnosti návratu posádky do časového limitu musí být tato skutečnost neprodleně hlášena před vypsaným koncem závodu na tel. +420 733 168 303 a posádce se budou započítávat a kontrolovat jen ty ryby, které byly hlášeny průběžnými sms v časovém rozmezí závodu! Rozhodující je čas příchozí sms!

KONTROLA LODÍ

Před každým kolem závodu bude probíhat kontrola lodí závodníků. Kontrola lodí bude probíhat v níže uvedených vlnách a u kontroly lodě musí být přítomni oba závodníci. Po absolvování kontroly bude na měrnou desku nalepena kontrolní známka pro daný lovný den. Bez této kontrolní známky nebude uznán žádný úlovek.

Jednotlivé vlny umožní maximální plynulost kontroly lodí a zároveň nebudou mít za následek dlouhé čekání závodníků v kotvišti na kontrolu. Časy jednotlivých sledů určené pro startovní čísla posádek se druhým dnem závodu zrcadlově obrací.

 1. lovný den – 14.9. PÁTEK

1.VLNA – posádky se startovním číslem 01-20

5:30-5:55h

2.VLNA – posádky se startovním číslem 21-40

5:55-6:20h

3.VLNA – posádky se startovním číslem 41-60

6:20-6:45h

 1. lovný den – 15.9. SOBOTA

1.VLNA – posádky se startovním číslem 41-60

5:30-5:55h

2.VLNA – posádky se startovním číslem 21-40

5:55-6:20h

3.VLNA – posádky se startovním číslem 01-20

6:20-6:45h

 

Časový harmonogram
Čtvrtek  13.9. 2018

 • 16:30 – 18:30h prezentace závodníků „centrální stan závodu“
 • 19:00h – oficiální zahájení a porada závodníků „centrální stan závodu“
 • od 20:00h – reprodukovaná hudba a večerní párty „centrální stan závodu“

Pátek 14.9.2018

 • 05:00 – 06:45 h – SNÍDANĚ „centrální stan závodu“
 • 05:30 – 06:40 h – kontrola lodí „kotviště lodí“ – dle jednotlivých kontrolních vln
 • 07:00 – 15:00 h – 1. závod
 • 15:00 – 16:00 h – odečet fotografií
 • 19:00 h – vyhlášení dílčích výsledků – 1. závod „centrální stan závodu“
 • 20:00 h – reprodukovaná hudba a večerní párty „centrální stan závodu“
 • 22:00 h – barmanská SHOW „Miroslav Vojtek“

Sobota 15.9.2018

 • 05:00 – 06:45 h – SNÍDANĚ „centrální stan závodu“
 • 05:30 – 06:40 h – kontrola lodí „kotviště lodí“ – dle jednotlivých kontrolních vln
 • 07:00 h – 15:00 – 2. závod
 • 15:00 – 16:00 h – odečet fotografií
 • 18:00 – 18:45 h – přednáška Cestovní kanceláře PEPA – Greger Jonsson „závod Lapland Pike Sweden“ + Borek Zajíček „lov štik, okounů a lososů v severním Švédsku“
 • 19:00 h – slavnostní vyhlášení celkových výsledků „centrální stan závodu“
 • 20:00 h – živá hudba a večerní párty „centrální stan závodu“ – AGNES ROCK
 • 22:00 h – slavnostní ohňostroj – „hlavní pláž“

Neděle 16.9.2018

 • odjezd účastníků

*přesný harmonogram se bude v průběhu roku postupně doplňovat

Doprovodná výstava KING of the LAKE

Sobota 15.9.2018 (10:00 – 18:00h)

 • přidružený veletrh v hlavním kempu
 • výstava a předváděcí akce produktů vystavovatelů
 • průběžně probíhající odborné přednášky a výklady
 • možnost vyzkoušení produktů vystavovatelů pod odborným dohledem
 • soutěže a interaktivní zábava pro děti
 • simulátor zdolávání ryb

*přesný harmonogram se bude v průběhu roku postupně doplňovat

Postup při příjezdu

1.vjezd do areálu autokempu RADOST „středisko závodu“

2.zaparkování na vyznačených parkovacích místech pro závodníky

3.přistoupení k registraci „centrální stan závodu“

4.spouštění lodě „vyznačený sjezd“

5.ukotvení lodě pod přidělené startovní číslo „kotviště závodu“

Kotviště lodí

Kotviště lodí bude viditelně označeno pro každý tým, a to pořadovým číslem, které je přiděleno při registraci.

 • Zábor kotviště a povolení vjezdu k vodní ploše platí od 13.9. do 16.9.
 • Spouštění a nakládání lodí bude prováděno dle vyznačeného plánku z prostorů Autokempu Radost.
 • Kotviště lodí bude po celou dobu nepřítomnosti závodníků střeženo ostrahou.
 • Dno nádrže je v celé délce kotviště lodí z 80% pevným podložím s velice pozvolným klesáním
 • V místě spouštění lodí je rychlejší klesání pro snažší spuštění lodě
 • Mimo vyhrazený prostor pro spouštění lodí je zakázané lodě spouštět, a to bez výjimky !
 • Roštový sjezd bude k dispozici 13.9. „není možné instalovat z důvodu bezpečnosti návštěvníků rekreační oblasti dříve!

Příjezd k vodní ploše

 • Auta mohou zajet k vodní ploše jen k nezbytnému spuštění a vytažení lodí. Po spuštění lodě, či vytažení musí odjet na vyznačená parkovací místa od vodní plochy, a to z důvodu ochranného pásma vodního díla.
 • Posádky budou vpuštěny ke kotvišti s automobily vždy při přípravě před a po ukončení dílčích kol závodu, po ukončení příprav musí vždy s automobilem odjet nad vyznačenou oblast !
 • Veškeré automobily musí parkovat v areálu kempu na vyznačeném parkovišti, či u svého ubytovacího zařízení.
 • Pro plynulost dopravy a odbavení závodníků, prosíme veškeré účastníky o dodržování výše uvedených pravidel ! Žádáme, aby účastníci neodstavovali vozidla podél komunikací na soukromé pozemky !

Vzhledem k velikosti akce bude v jejím průběhu i po skončení prováděna kontrola stanovených podmínek zaměstnanci povodí Vltavy, státní podnik. Prosíme o dodržování výše uvedených pravidel.

Stravování

Zajištěno v centrální stanu závodu

 • Po celou dobu závodu bude zajištěno občerstvení v centrálním stanu závodu, a to klobásy z udírny, grilovaná masa, studená kuchyně a další.
 • Bohatý výběr alko i nealko nápojů!

Snídaně pro závodníky

 • na 14-15.9. Pátek – Sobota – je možné objednání snídaní pro závodníky
 • k snídani budou připravovány teplé párky, vajíčka, polévka + studená kuchyně
 • snídaně budou připraveny s dostatečným předstihem před přejímkou lodí
 • snídaně se objednávají a hradí při registraci závodníků!
 • cena snídaně/osoba je 95,-Kč

Svačinové balíčky na loď

 • 14-15.9. Pátek – Sobota -pro oba lovné dny možnost objednání svačinových balíčků na loď
 • svačinový balíček obsahuje šunkový salám, sýr eidam, 4 x pečivo, tatranku a 1,5l neperlivé vody
 • svačinový balíček se vyzvedává před startem závodu v centrálním stanu závodu během snídaně
 • svačinové balíčky se objednávají a hradí při registraci závodníků!
 • cena svačinového balíčku/osoba je 95,-Kč

*Během celého závodu jsou v místě zajištěny alko i nealko nápoje, dodatečně bude zajištěno grilování.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Napsat komentář