fbpx

Crazy Fish Trout Area Cup 2018 – závod dvojic v přívlači

Polička PRSO.me
Kdy:
31.3.2018 celý den Europe/Prague Časové pásmo
2018-03-31T00:00:00+02:00
2018-04-01T00:00:00+02:00
Kde:
Polička přehrada
Náklady:
1600 Kč za tým
Kontakt:
Petr Bačovský
+420 602 163 510

Crazy Fish Trout Area Cup – Závod dvojic v přívlači
Místo konání Přehrady Pod kopcem Polička

Obecné informace:
• Datum konání 31.3.2018
• Začátek prezentace 05.30 hod.
• Startovné za tým 1.600,- CzK
• Závod proběhne v 5 kolech. Každé závodní kolo trvá 60 min a bude rozděleno do 5 sektorů po 40 týmech.Počet týmů v sektoru se může měnit podle počtu zůčastněných týmů.
• Přestávka mezi koly 45 min., mezi 2. a 3. kolem 90 min.
• Začátek a konec kola bude oznámen zvukovým signálem.
• Oba závodníci týmu chytají na jednom stanovišti. Je povolena vzájemná pomoc.
• Při losování obdrží tým 5 bodovacích karet, na kterých je číslo kola 1-5 a za lomítkem číslo stanoviště.
• Po skončení každého kola tým okamžitě odevzdá bodovací kartu rozhodčímu. Jeden člen týmu i rozhodčí bodovací kartu podepíší.
• Tým si smí ponechat max. 14 ks lososovitých ryb – ponechaná ryba se v bodovací kartě ZAKROUŽKUJE
• Během závodu je přísný zákaz krmení !!!
• Doporučuje se podložka pod ryby

Způsob lovu:
• Přívlač umělých vláčecích nástrah.
• Nástrahy musí být opatřené maximálně dvěma trojháčky bez protihrotu, přičemž protihrot může být zamáčknutý nebo zabroušený. Při porušení tohoto pravidla nebude týmu uznaná takto ulovená ryba, při druhém porušení bude týmu anulováno celé závodní kolo.
• Přísný zákaz používání KULOVÝCH PLOVÁTEK , SBIROLINA,DROP SHOT,BOČNÍ PŘÍVĚS(zátěž musí být součástí nástrahy), jakéhokoliv NADLEHČOVACÍHO materiálu u nástrah a PVA(rozpustných)materiálů.ČEBURAŠKA povolena.

Bodování:
• Bodovány jsou všechny druhy lososovitých ryb, štika, candát, sumec a bolen.
• Počítá se každá bodovaná ryba zaseknutá za hlavovou část ohraničenou žaberním obloukem 1ks = 1bod
• Závodní úsek bude rozdělen na 5 sektorů (po 40 týmech)
• Tým získává umístění podle počtu ulovených ryb v každém kole zvlášť (1-40).
• Tým, který neuloví v kole rybu má automaticky umístění 41.
• O umístění v jednotlivých kolech rozhoduje pouze počet nachytaných ryb. Týmy se stejným počtem ulovených ryb budou mít stejné umístění v kole nehledě na to, jaké ryby mají v kole změřené.
• O celkovém umístění rozhoduje součet umístění v 5 kolech.
◦ Při shodném součtu celkového umístění dále rozhoduje celkový počet ulovených ryb.
◦ Při shodě předchozích kritérií bude rozhodovat větší změřená ryba z celého závodu.
• Ryby se měří jen pro soutěž o největší rybu a pro shodu při dosažení stejného umístění a počtu celkově nachytaných ryb v celkovém vyhodnocení.
• Tým rybu do bodovací karty zapíše sám celým názvem, rozhodčí pouze přihlíží a podepisuje. Ryba zaseknutá před zvukovým signálem se započítává. Každá zaseknutá ryba se vylovuje podběrákem, tým zdolává a vylovuje rybu bez cizí pomoci.

Harmonogram:
1.kolo 8.30 – 9.30
2.kolo 10.15 – 11.15
Oběd 11.15 – 12.45
3.kolo 12.45 – 13.45
4.kolo 14.30 – 15.30
5.kolo 16.15 – 17.15
Vyhlášení výsledků 18.30

Závodí se o poháry a hodnotné ceny. Vyhodnocena bude též nejdelší dravá ryba.

Ubytování indivindividuální.(booking.com)

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí.

Závazné přihlášky s celými jmény obou členů teamu,popřípadě i s názvem teamu přijímáme od 01.02.2018 na emailové adrese pol.duhak@seznam.cz nebo na stránkách RS Vysočina v sekci návštěvní kniha. Informace na telefonu +420602163510 Petr Bačovský, +420731441401 Jarda Martinů

Exkluzivní partner závodu
Crazy Fish Ua

Partneři závodu
RS Vysočina Polička
Řeznictví a uzenářství Petr Slezák s.r.o.Bystré
Konopásek Fishing s.r.o.
www.PRSO.me

 

General information:
• Date 31st March 2018
• Start of presentation 05.30
• Starting fee is 1600 Czech crowns per team (
• Competition will be in 5 rounds. Every 60 minute round will be divided into 5 sectors with 40 teams in each sector.
• Break between each round is 45 minutes, between 2nd and 3rd round is 90 minutes (lunch break).
• Start and end of every round will be announced with a sound signal.
• Both competitors are fishing in one peg. Mutual help is allowed.
• During the draw ever team will recieve 5 scoring cards, with number of round 1-5 /and number of peg. (eg. 1/150, first round, peg number 150)
• Every team must hand in the scoring card to a referee immediately after the end of round. One member of the team and referee must sign the scoring card.
• Every team is allowed to keep 14 salmonids – you must circle the kept fish in your scoring card!!!
• Feeding is strictly forbidden during the whole competition !!!
• Fishing mad is recommended

Rules of fishing:
• Spinfishing with artificial baits.
• Every bait can have 2 treblehooks at most. Every hook must be barbless( it can be pressed or grinded). In case of violation this rule the fish caught with barbed hook will not be counted, in case of further violation the whole round will not be counted
• It is strictly forbidden to use any type of floats.(sbirolino),drop shot rig, , any floating material. Any PVA(dissolving materials)
• .ČEBURAŠKA is allowed
• The weight must be part of the bait

Scoring:
• All salmonids, pike, catfish, zander, asp.
• Every fish caught in head part (to end of gills) 1 fish = 1 point
• There is going to be 5 sectors (40 teams in every sector)
• Every team will be placed according to number of fish caught in every round (1-40).
• Team with no fish caught in a round will automatically have 41.
• Placing of teams will be decided by the number of fish caught. Teams with the same ammount of fish will have the same placing regardless the size of the fish caught .
• Overall placing will be decided by the sum of placings in 5 rounds.
◦ If the draw situation with overall placing will occur, the number of fish caught in a whole competition will decide
◦ If the draw situation still occur the biggest fish caught in a whole competition will decide
• Measuring of the fish is only for the biggest fish of the competition and if the draw situation with the same placing and same ammount of fish will occur.
• Every team must write the fish to a scoring card, referee just signs it. If the fish is caught before the sound signal than it is aproved . Every fish must be landed with landing net. No help except teammate is allowed

Schedule:
1st round 8.30 – 9.30
2nd round 10.15 – 11.15
lunch break 11.15 – 12.45
3rd round 12.45 – 13.45
4th round 14.30 – 15.30
5th round 16.15 – 17.15
winning ceremony 18.30

Every team must find accomodation ( booking.com)

The organizer reserves the right to change the rules

Each competitor races at his own risk

We accept the binding applications with the full names of both team members, and with the name of the team from 1st of February via email pol.duhak@seznam.cz or via RS vysočina in návštěvní kniha. For more information you can call +420602163510 Petr Bačovský,+420702022006 Jára Martinů jr., +420731441401 Jarda Martinů

Exklusive partner
Crazy Fish Ua

Partners
RS Vysočina Polička
Řeznictví a uzenářství Petr Slezák s.r.o.Bystré
Konopásek Fishing s.r.o
www.PRSO.me

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Napsat komentář