Centrální divize v přívlači

Kdy:
16.9.2017 – 17.9.2017 celý den Europe/Prague Časové pásmo
2017-09-16T00:00:00+02:00
2017-09-18T00:00:00+02:00
Kde:
Sázava Český Šternberk, revír 411077
Kontakt:
Josef Prokop ml.
607 741 878

Organizační výbor:
pořadatel – Josef Prokop ml.
zástupce pořadatele – Roman Kozák
garant – Josef Prokop ml.
hlavní rozhodčí – Josef Prokop ml.
bodovací komise – Josef Prokop ml., Roman Kozák, David Vojtíšek
porota – jury – Josef Prokop ml., Roman Kozák + 3 závodníci určeni na poradě

Propozice:
Závody proběhnou v souladu s ustanovením Soutěžního a závodního řádu LRU – Přívlač platného pro rok 2017.

Povolené druhy ryb – všechny dle SZŘ 2017

Míra povolených ryb – dle SZŘ 2017 – blíže neupravováno.

Bodování – měřením. Brodění povoleno pouze na vlastní nebezpečí. Ulovené lososovité ryby , lipan, nebo ryby ušlechtilé se budou měřit okamžitě, ostatní druhy ryb může závodník při brodění uložit do vezírku kde může mít max. 5ks ryb po ulovení páté ryby jde okamžitě měřit. Jakkoli prokazatelně poškozená ryba nebude v souladu se SZŘ hodnocena a navíc se závodník vystavuje možnému napomenutí nebo případné diskvalifikaci. Protesty je možné podávat v souladu se Soutěžním a Závodním řádem LRU – přívlač pro rok 2017 po složení kauce  500,- Kč na jeden protest.  Při zamítnutí protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele. Porota (jury) bude sestavena na páteční poradě.

Výskyt ryb:
Obsádku tvoří všechny běžné druhy ryb mimopstruhových vod – dle početnosti – jelec tloušť, okoun říční, bolen dravý, štika obecná, jelec proudník, candát obecný, jelec jesen, parma obecná, sumec velký, ježdík obecný (výjimečně se lze setkat také s rybami lososovitými, zacházení s nimi je stejné jako u ryb ušlechtilých). Vyskytují se zde samozřejmě i všechny druhy bílých ryb.

Závodní úsek B – SÁZAVA 6, 411077
Úsek začíná cca 150m nad soutokem řek Blanice a Sázavy proti proudu a pokračuje proti proudu cca 1000m. Označeno v mapce. Chytá se z levého břehu řeky. Sektory na sebe volně navazují.

Charakter toku je proudný a až tažně proudný. Hloubka v celém úseku se pohybuje od  0,3m do 1,5m, šířka toku v těchto místech je přibližně 25m. Dno je převážně kamenité, místy písčité nebo štěrkovité. Břehy jsou na většině úseků strmější s větším množstvím vegetace, ale přístupné.

Příjezd na závodní úsek: z Českého Šternberku po hlavní silnici směr Podveky, Uhlířské Janovice, Kutná Hora, po cca 6km odbočit na Otryby a  Sobešín, přes Otryby po hlavní silnici směrem na Soběšín, v Soběšíně po hlavní silnici, přes železniční přejezd, mírně doprava přes železný most, za železným mostem za chatami doprava, těsně před fotbalovým hřištěm odbočit opět vpravo zpět k řece, po polní cestě směrem k soutoku podél řeky až  k začátku úseku.

Závodní úsek A – SÁZAVA 6, 411077
Úsek začíná cca 400 m pod jezem v Českém Šternberku po proudu a pokračuje dále po proudu řeky cca 800m. Označeno v mapce. Chytá se z levého břehu řeky. Sektory na sebe volně navazují.

Charakter toku je převážně tažný proud. Hloubka v celém úseku se pohybuje od 0,3m do 2,0m a šířka cca 30 – 40m. Dno je převážně kamenité, písčitá a místy bahnité. Břehy jsou na většině úseků strmější s větším množstvím vegetace.

Závodní úsek C – SÁZAVA 6, 411077
Od začátku ochranného rybího pásma u chaty Bajerky (rekreační chata na pravém břehu řeky vzdálená cca 2500m od jezu v Českém Šternberku, naproti chatě na levém břehu se nachází sloup, od něhož začíná po proudu ochranné rybí pásmo) proti proudu cca 800m. Chytá se z levého břehu. Označeno v mapce. Sektory zde na sebe opět volně navazují.

Charakter toku je převážně tažný proud. Hloubka 0,3 – 2m a šířka  cca 30 – 40m. Dno písčité, štěrkovité, kamenité s výskytem velkých balvanů hlavně při pravém břehu. NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI BROZENÍ! Zákaz vstupu či odkládání si věcí na druhý břeh. Břehy jsou poměrně hodně zarostlé, ale přístupné.

Příjezd na závodní úsek: v Českém Šternberku na náměstí doleva (když jedete od dálničního sjezdu ve Šternově (od Divišova )) směrem na Poříčko podél řeky kolem jezu  (po levé straně se nachází rovněž pension U Mlýna), po stejné cestě zhruba 2,5km až dorazíte přímo k začátku závodního úseku.

Závodní úsek D – SÁZAVA 6, 411077
Od začátku ochranného rybího pásma u chaty Bajerky (rekreační chata na pravém břehu řeky vzdálená cca 2500 m od jezu v Českém Šternberku, naproti chatě na levém břehu se nachází sloup, od něhož začíná po proudu ochranné rybí pásmo) po proudu cca 900 m. (úsek D volně po proudu navazuje na úsek C. Nachází se v ochranném rybím pásmu, takže zde by se mělo chytat nejvíce ryb). Chytá se z levého břehu. Označeno v mapce. Sektory zde na sebe opět volně navazují.

Charakter toku – rychlejší proudy s úplavy. Hloubka 0,2 – 1,5 m a šířka cca 30 – 40m. Dno písčité, štěrkovité, kamenité. Dno je velmi nerovné s výskytem větších balvanů. NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI BROZENÍ! Břehy jsou na většině místech poměrně dobře přístupné.

Tréninkový úsek:
Zbytek revíru mimo závodní tratě.

Časový rozpis závodů
Pátek dne 15.9.2017
07.00 – 18.00 hodin – trénink a ubytování
18.00 – 19.00 hodin – porada vedoucích družstev + losování

Sobota dne 16.9.2017
5.30 hod.       odjezd na závodní úsek A
7.00-8.00       příprava na ranní závod
8.00-9.30       ranní závod 1
9.30-10.00     rotace
10.00-11.30   ranní závod 2
11.30-13.00    přestávka na oběd a přesun na závodní úsek B
13.00-14.00    příprava na odpolední závod
14.00-15.30    odpolední závod 1
15.30-16.00    rotace
16.00-17.,30   odpolední závod 2
17.30-18.30    odjezd a večeře
18.30-19.30    vyhlášení výsledků a losování

Neděle dne 17.9.2017
5.30 hod.       odjezd na závodní úsek C
6.00-7.00       příprava na ranní závod
7.00-8.30       ranní závod 1
8.30-9.00       rotace
9.00-10.30     ranní závod 2
10.30-11.30    přestávka na oběd a přesun na závodní úsek D
11.30-12.30    příprava na odpolední závod
12.30-14.00    odpolední závod 1
14.00-14.30    rotace
14.30-16.,00   odpolední závod 2
16.00-17.00    zpracování celkových výsledků
17.00              vyhlášení výsledků

Povolenka:
Na celý revír platí krajská středočeská, celosvazová a celorepubliková povolenka. Kdo nebude mít platnou povolenku k lovu na tomto revíru nebude připuštěn k závodu. Kontrola povolenky proběhne na páteční poradě. V případě zájmu povolenku pořadatel zajistí, ale je potřeba včasného sdělení pořadateli. Cena povolenky jednodenní 250Kč, 7 – denní 450Kč.

Porada:
Páteční a sobotní porada proběhne v Parkhotelu v Českém Šternberku. Kdyby se náhodou místo porady změnilo pořadatel dá všem kapitánům včas vědět. Při páteční poradě bude kontrolován registrační průkaz s vylepenou platnou sportovní známkou.

Termín přihlášek do 3. 9. 2017 na email:  prokop.j@email.cz

Přihláška musí obsahovat kraj, jméno, příjmení, MO, popřípadě název týmu.

Startovné: 600,- Kč za tým, bude vybráno na páteční poradě!

Ubytování:
Každý si zajistí sám, možno ubytovat se přímo v Českém Šternberku a nebo v okolí (Parkhotel Český Šternberk, Penzion Čtyřlístek, Penzion U mlýna atd.)

Stravování:
Každý si zajistí sám a nebo v místních hospůdkách (např. Restaurace pod Hradem, U Jezu, Parkhotel,atd. )

Informace:
Josef Prokop ml. tel.: 607 741 878

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu s ohledem na klimatické podmínky a jiné nepředvídatelné okolnosti.

Mapka:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Napsat komentář