2.liga B 2.kolo v přívlači

Kdy:
25.6.2016 – 26.6.2016 celý den Europe/Prague Časové pásmo
2016-06-25T00:00:00+02:00
2016-06-27T00:00:00+02:00
Kde:
Chrudimka 3P revír 453 014
Kontakt:
Zábranský Kamil
774 544 881

Organizační výbor
Hlavní pořadatel: Zábranský Kamil
Hlavní rozhodčí: Brůžek Pavel
Garant soutěže: Nekvapil David
Bodovací komise: Janda Jiří, Hošek Zdeněk, Brůžek Pavel
Porota: Brůžek Pavel, Hošek Zdeněk, 3 zvolení zástupci na poradě

Soutěž proběhne na pstruhovém úseku řeky Chrudimky CHRUDIMKA 3P,
revír č. 453014 – MO ČRS Slatiňany

Propozice

Závody proběhnou v souladu s ustanovením Soutěžního a závodního řádu LRU – přívlač platného pro rok 2016.

Povolené druhy ryb: dle SaZŘ 2016 Míra povolených druhů ryb: dle SaZŘ 2016

Bodování: měřením

Brodění: povoleno na vlastní nebezpečí!!!  (upřesnění na poradě) vstup na druhý břeh je během závodu zakázán.

Povolenky: na revíru platí celorepubliková, celosvazová a krajská povolenka na P vody

Nejpozději do konce května je nutné nahlásit požadovaný počet povolenek!

Protesty: protest lze podat v souladu s platným SaZŘ 2016

Ryby lososovité a lipan se neměří – 1ks = 250 bodů

Úlovky nedosahující bodovatelné délky 1ks = 1 bod (neuvádí se míra – neměří se)

Během závodu platí přísný zákaz používání vezírků

Každá bodovatelná ryba bude po ulovení okamžitě měřena s výjimkou lipana a ryb jednoznačně menších velikostí (postačí jejich ukázání měřiči, předložení ke kontrole o jaký druh se jedná).

Každá ryba  musí  být  vylovena  podebráním  podběrákem a  to  v okamžiku,  kdy  je  ryba  ještě  v kontaktu s vodou (tedy ryba musí být ještě ve vodě)!!! Nelze rybu podebírat až ve vzduchu např. zvednutím ryby pohybem prutu do podběráku – takto vylovená ryba nebude hodnocena. – Důvod: možné poškození ryby suchým podběrákem.

Jakkoli prokazatelně zaviněně poškozená ryba nebude v souladu se SZŘ hodnocena a navíc se závodník vystavuje možnému napomenutí nebo případné diskvalifikaci – viz čl. 24 SŘ.

UPOZORNĚNÍ:

Závody budou probíhat na pstruhovém revíru, proto bude lov prováděn s nástrahami opatřenými jedním jednoháčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem se zamáčknutými, ubroušenými nebo jinak odstraněnými protihroty nebo s háčky bez protihrotů .

Zároveň upozorňuji na zákaz lovu všech účastníků závodu na celém revíru Chrudimka 3P, č. 453 014, v době trvání 21 dní před konáním závodu.

Dále bychom  chtěli  požádat  závodníky  a  rovněž  i  měřiče  o  co  nejšetrnější  zacházení s ulovenými rybami. V revíru se vyskytují zejména nově vysazené mladší ročníky lososovitých ryb a lipana. Při ulovení proto žádám na ryby sahat jen namočenou rukou a rybu měřit v mokrých korýtkách. Šetrnému zacházení bude zejména ze strany hlavního a pomocného rozhodčího věnována zvýšená pozornost.

Upozorňujeme všechny závodníky na zákaz vstupu na funkční železniční most bez lávky pro pěší (níže po proudu) z důvodu nebezpečí úrazu. Pro přechod mezi závodními úseky bude výhradně užíván nefunkční starý železniční most. Rovněž upozorňujeme na obezřetnost při přecházení hlavní silnice 1/37 v obci Slatiňany poblíž hlavního mostu.

Při brodění upozorňujeme na zvýšenou možnost nebezpečí uklouznutí a to zejména na spodní závodní trati, kde dno velmi často tvoří opukové kameny.

Upozorňujeme na povinnost vlastnit příslušnou povolenku na daný rybářský revír (453 014, příp. pro trénink Chrudimka – Bojanov 453 015) a řádně při tréninku a též i závodě vždy provést zápis o docházce včetně označení druhu lovu – zakroužkovat datum. Povolenky možno objednat na ÚS Vč Kraje – Hradec Králové.

Na spodní závodní trati rovněž upozorňuji na obezřetnost při pohybu v úseku mezi hlavním silničním mostem a železničním mostem. Komunikace lemující břeh řeky slouží jako cyklostezka a je zde větší pohyb cyklistů, bruslařů a pěších.

Závodní úseky:
Závodní úsek A, B – Chrudimka č.r. 453014

Od mlýna Janderov proti proudu až k hlavnímu mostu přes řeku (Bílý most) ve Slatiňanech. Chytá se 50% pravý a 50% levý břeh. Označeno v plánku. Přechod tvoří starý železniční most trati vedoucí do objektu bývalého lihovaru. Sektory na sebe volně navazují.

Hloubka 0,3 – 1,5 m, šířka 10 – 30 m. Dno písčité, kamenité. V místech s výskytem ostrůvků je na ně povoleno vstupovat. Břehy úseků jsou snadno přístupné.

Příjezd na závodní úsek: z Chrudimi po hlavní silnici směr Slatiňany až k hlavnímu silničnímu mostu přes řeku Chrudimku v obci Slatiňany (Most knížete Auersperga). Možnost parkování (označeno v plánku P) bude upřesněna během porady.

Závodní úsek C, D – Chrudimka  č. r. 453 014

Od konce plovárny ve Slatiňanech až po pěší lávku nad místní částí Škrovád. Chytá se rovněž po obou březích 70 % pravý břeh a 30 % levý břeh. Označeno v plánku. Přechod tvoří silniční most v obci Škrovád. Sektory zde na sebe opět volně navazují. Hloubka 0,3 – 2 m, a šířka 10 – 30 m. Dno písčité, kamenité, voda více proudící – typická pstruhová voda. Břehy jsou místy s větším množstvím pobřežní vegetace a místy strmější – potřeba delší podběrák.

Příjezd opět jako v prvním případě, tedy k hlavnímu silničnímu mostu, poté přes něj stále po hlavní silnici směr Žďár nad Sázavou, za potravinami Málek ve středu města ve Slatiňanech odbočit vpravo – stále rovně a na konci ulice odbočit vpravo. Parkoviště u sportovního stadionu, případně u krajnice cesty vedoucí podél řeky směrem proti proudu – parkovat je možné téměř v celé délce závodních sektorů (vyjma úseku ulice Škrovádská – zde možno parkovat na návsi před hostincem).

Výskyt ryb – tréninkový úsek, sektory A, B, C, D:

Obsádku tvoří typické ryby pstruhového revíru – dle početnosti – pstruh obecný, jelec tloušť, pstruh duhový, jelec proudník, lipan podhorní, siven americký, okoun říční, štika obecná a všechny druhy bílých ryb.

Tréninkový úsek:

Dne 24. června 2016 od 07.00 hodin do 18.00 hodin na řece Chrudimce, revír č. 453 014 a to od splavu v chatové oblasti BOREK proti proudu až k limnigrafu u mostku v obci Svídnice ve vzdálenosti cca 80 m od hrázového tělesa vyrovnávací přehrady Práčov – délka úseku cca 1500 m. Jedná se o typickou rychlou pstruhovou řeku s kluzkým kamenitým korytem, s velkým výskytem vodních travin, hloubkou 0,3 – 1,5 m, šířka 10 – 25 metrů. Dalším možným tréninkovým úsekem (nebude však hájen, neboť jde o revír ve správě jiné MO) je celý revír 453 015 – MO Bojanov, kde je stejný charakter vody.

V rámci tréninku platí zákaz přivlastňování si ulovených ryb – ryby musí být s maximální šetrností vráceny zpět!

Pro závodníky platí přísný zákaz lovu v závodních úsecích před závody tj. od 4. 6. 2016

Ubytování:

Je možno si předem objednat v Penzionu Bonet nebo v penzionu restaurace Trpišov, příp. restaurace a penzion U Zámku nebo na ubytovně ve Slatiňanech.

V penzionu Bonet je to 2x 1 lůžko, 4x 2 lůžka, 1x vícelůžkové pokoje. Cena lůžka je 400,- na noc.

http://www.motorestbonet.cz/penzion.html Tel. 469 681 200

Trpišov – http://www.hostinec-obora.cz/

Restaurace a penzion U Zámku – http://www.ubytovani-uzamku.cz/

Ubytovna (penzion) TJ Spartak Slatiňany – http://www.tjspartakslatinany.cz/ tel.: 776 160 715

Každý tým si zajišťuje sám.

Stravování: Je možné v motorestu Bonet, restaurace Pod Zámkem či restaurace Trpišov.

Porada a losování proběhne v Motorestu BONET  (označeno v plánku)

Časový rozpis závodu
Pátek 24. 6. 2016

7:00 – 18:00 TRÉNINK
18:00 – 19:00 ubytování
19:00 porada a losování v motorestu BONET

Sobota dne 25. 6. 2016

6:00 – 7:00 příprava na ranní závod
7:00 – 8:30 ranní závod 1.
8:30 – 9:00 rotace
9:00 – 10:30 ranní závod 2.
10:30 – 12:30 přestávka na oběd
12:30 – 13:30 příprava na závod
13:30 – 15:00 odpolední závod 3.
15:00 – 15:30 rotace
15:30 – 17:00 odpolední závod 4.
18:00 losování a vyhlášení průběžných výsledků

Neděle dne 26. 6. 2016

6:00 – 7:00 příprava na ranní závod
7:00 – 8:30 ranní závod 5.
8:30 – 9:00 rotace
9:00 – 10:30 ranní závod 6.
10:30 – 12:00 přestávka na oběd
12:00 – 13:00 příprava na závod
13:00 – 14:30 odpolední závod 7.
14:30 – 15:00 rotace
15:00 – 16:30  odpolední závod 8.
18:00 vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a lovného úseku s ohledem na klimatické podmínky a jiné nepředvídatelné přírodní události.

S pozdravem Petrův Zdar a přívlači zvlášť, se na Vás těšíme

Kontakt na pořadatele:   Zábranský Kamil Brůžek Pavel
Tel.: 774 544 881 nebo Tel.: 721 646 247
E-mail: jambik@seznam.cz E-mail: pv.bruzek@centrum.cz

Mapky:

mapa1

mapa2

mapa3

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Napsat komentář