1.liga 2.kolo v přívlači

Kdy:
16.7.2016 – 17.7.2016 celý den Europe/Prague Časové pásmo
2016-07-16T00:00:00+02:00
2016-07-18T00:00:00+02:00
Kde:
Sázava 4 a 5 revír 401 010 a 401 011
Kontakt:
Jaroslav Dvořák
604 518 124

Organizační výbor

Pořadatel: MO ČRS Praha 10 – Hostivař, z.s., U Břehu 47, Praha 10,                                 http://www.rybarihostivar.websnadno.cz/
Jaroslav Dvořák, jaroslavdvorak.rybar@centrum.cz  tel. 604 518 124
Karel Filinger, tel. 728 222 031

Hlavní rozhodčí: Pavel Kalina
Garant soutěže: František Čáha
Bodovací komise: Ze zástupců jednotlivých krajů

Propozice

Povolené druhy ryb: dle SaZŘ 2016 Míra povolených druhů ryb: dle SaZŘ 2016
Bodování: dle SaZŘ 2016
Brodění: povoleno na vlastní nebezpečí
Povolenky: na revírech Sázava 4 a 5 platí celorepubliková, celosvazová a krajská povolenka na MP vody
Protesty: protest lze podat v souladu s platnými SaZŘ 2016

Tréninkový úsek: Od mostu v obci Stříbrná Skalice (u restaurace Na Marjánce) směrem po proudu toku (T1) a v Budíně (T2, viz mapka) na revíru Sázava 4.

Platí zákaz přivlastňování si ryb – ryby musí být s maximální šetrností vráceny zpět!

Pro závodníky platí přísný zákaz lovu v závodních úsecích od 27.6.

Závodní úseky: Od konce tábořiště u hotelu v Ledečku po tunel železniční trati pod obcí Přívlaky na revíru Sázava 5 a dále od mostu pod obcí Sázava po meandr u hlavní silnice mezi Sázavou a Stříbrnou Skalicí (viz mapka).

Úseky sobota (A, B): Sázava 5 v Přívlakách. Parkovat doporučujeme na prostoru na konci výstavby v obci Přívlaky (označeno P na mapce). Je nepřípustné odstavovat vozidla na nezpevněných plochách a trávnících v okolí domů a chat v Přívlakách. Hloubka vody při běžném průtoku od 0,2 do 1,5 m.

Úseky neděle (C,D): Sázava 4 v Sázavě a Sázava 5 v Ledečku.

Dopolední část pod obcí Sázava. Zaparkovat je možné v Sázavě u sokolovny nebo v okolí mostu, případně na druhém konci úseku u hlavní silnice po proudu od obce Sázava (bude upřesněno při poradě). Charakter toku: Částečně regulované břehy, hloubka relativně stálá do 2 metrů uprostřed řeky. Břehy jsou porostlé vrbami a netýkavkou žláznatou, místy hůře přístupné.

Odpolední část v Ledečku u hotelu. Koryto toku má přírodní charakter, střídají se proudná místa s tišinami. Maximální hloubka řeky je mezi 1 a 2 metry. Břehy jsou porostlé vrbami a netýkavkou žláznatou, místy hůře přístupné. Dno řeky je  v proudných úsecích kamenité, v méně proudných místech písčité až bahnité.

Charakter vody: Ryby: jelec tloušť a proudník, okoun, bolen, parma, hrouzek, plotice, podoustev a další běžné ryby parmového pásma. Menší výskyt štiky, ojedinělý výskyt pstruha duhového. V neudržovaných částech zarostlé břehy (vrby, kopřivy, netýkavka žláznatá). Řeka je za dobrého vodního stavu splouvána vodáky.

Ubytování je možné v Hotelu v Ledečku, lze rezervovat na hotelledecko@seznam.cz, cena 300 Kč/noc, mobil 728 790 063, heslo: rybářské závody,  pokoje jsou rezervované do 1.7.

Stravování: během závodů individuálně v Sázavě nebo v Ledečku, v hotelu v Ledečku je otevřená restaurace, lze zde domluvit k ubytování snídani.

Časový rozpis závodu

Pátek 15.7.2016

7:00 – 18:00 trénink
18:00 – 19:00 ubytování
19:30 porada a losování v hotelu v Ledečku

Sobota 16.7.2016

7:00 – 8:00 příprava na ranní závod
8:00 – 9:30 ranní závod A1
9:30 – 10:00 rotace, příprava na další závod
10:00 – 11:30 ranní závod A2
11:30 – 13:00  přestávka na oběd
13:00 – 14:00  příprava na závod
14:30 – 16:00 odpolední závod B1
16:00 – 16:30 rotace, příprava na další závod
16:30 – 18:00 odpolední závod B2
20:00 porada, losování a vyhlášení průběžných výsledků

Neděle 17.7.2016

6:00 – 7:00 příprava na závod
7:00 – 8:30 ranní závod C1
8:30 – 9:00 rotace, příprava na další závod
9:00 – 10:30 ranní závod C2
10:30 – 12:00 přestávka na oběd
12:30 – 13:30  příprava na závod
13:30 – 15:00 odpolední závod D1
15:00 – 15:30 rotace, příprava na další závod
15:30 – 17:00 odpolední závod D2
19:30 vyhlášení výsledků

Upozorňujeme,  že  námi  navrhovaný  časový  rospis  závodů  je  i  tentokrát  v rozporu s bodem 7 závodního řádu, závody trvají 1,5 h (dle SŘ) a nebudou děleny na první a druhou část, a budou použity signály pouze pro začátek a konec závodu (během rotace mezi závody by signál příprava mátl). Prostřednictvím Ing. Zemánkové jsme požádali o stanovisko SO přívlač k bodu 7 ZŘ a jeho případného nedodržení při druhém kole I. ligy.

Pořadatel navrhne změnu programu a lovného úseku v případě změny hydrometeorologických podmínek nebo nepředvídatelným událostem na trati.

Po dosavadních zkušenostech doufáme, že nebudete zanechávat na závodních úsecích odpadky a prosíme Vás, abyste v Přívlakách neničili udržované trávníky okolo komunikace a snažili se zaparkovat šetrně.

Mapka:
obr

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Napsat komentář