fbpx

1.kolo Juniorské ligy v přívlači – Pražská třpytka

Kdy:
20.6.2021 celý den Europe/Prague Časové pásmo
2021-06-20T00:00:00+02:00
2021-06-21T00:00:00+02:00
Kde:
Rokytka 1 revír 401 008
Kontakt:
František Čáha
+420 602 181 160

ČRS, z.s., MO Čakovice ve spolupráci s územním svazem města Prahy a Radou ČRS

vás zve na

1.kolo Juniorské ligy LRU v přívlači FT Fishing Cup

Pražská třpytka 2021

pořádané dne 20.6.2021 v Praze

na revíru 401008 Rokytka 1

Propozice

Garant: František Čáha
Ředitel závodu: František Čáha
Hlavní rozhodčí: Aleš Truhlář
Bodovací komise: M. Zvolánek, A. Truhlář, A. Ráža

Závodu se mohou zúčastnit závodníci ročníku narození 2001 a mladší. Závody proběhnou podle Soutěžního a Závodního řádu pro LRU – přívlač na rok 2021, včetně výjimek schválených pro tento typ soutěže. Protesty je možné podávat v souladu se Soutěžním a Závodním řádem LRU – přívlač pro rok 2021 po složení kauce 500 Kč na jeden protest. Při zamítnutí protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele. Brodění zakázáno!

Závod je pořádán jako náborový. Lov povolen pouze na háčky bez protihrotů nebo se zamáčknutým protihrotem! Každý závodník musí být vybaven podběrákem a vyprošťovačem háčků nebo peanem.

Pravidla: Každý závodník do 15-ti let musí mít po celou dobu závodu doprovod dospělé osoby, která za něj zodpovídá. Každou ulovenou rybu závodník sám podebere. Výjimku tvoří závodníci ročníku 2011 a mladší, jimž může být poskytnuta pomoc (podebírání, výměna nástrahy). Ulovená ryba bude rozhodčím ihned změřena a zapsána do bodovacího listu. Všechny ulovené ryby musí být co nejdříve a s maximální šetrností vráceny do vody. Odchod na závodní úseky bude podle vylosovaného pořadí 15 minut před zahájení příslušného kola podle pokynů pořadatelů, minimální rozestup mezi závodníky je 5 metrů. Místa je možné v průběhu závodu měnit. Po skončení každého kola musí každý závodník ihned odevzdat rozhodčímu bodovací list.

Závodní trať: Šířka cca 8 – 10m, hloubka 0,1 – 2m, břehy většinou travnaté zarostlé, proudná řeka.

Výskyt ryb:   Jelec tloušť, okoun, štika, bolen dravý, jelec proudník, jelec jesen,  a ostatní ryby cejnového pásma.

Bodování: podle S a Z řádu na rok 2021

Přihlášky: účastníci Juniorské ligy přihlášeni automaticky, ostatní přihlášky do 15.6.2021 na e-mail : sumik@mrk.cz .

MÍSTO SRAZU
Sraz závodníků: 50.0943675N, 14.5185217E
Ulice Za Mosty, Praha 9 Hrdlořezy parkoviště před fotbalovým hřištěm

Startovné se neplatí.

Časový rozpis:
5:00 ODJEZD OD DDM (Čermákovy sady)
6:30 – 6:45 prezentace
6:45 – 7:30 losování
7:30 – 8:00 příprava na závod
8:00 – 9:00 závod A1
9:00 – 9:45 přechod, příprava na závod
9:45 – 10:45 závod A2
10:45 – 12:15 oběd, příprava na závod
12:15 – 13:15 závod B1
13:15 – 13:45 přechod, příprava na závod
13:45 – 14:45 závod B2
16:00 ukončení, vyhlášení výsledků

Při nepřízni počasí si pořadatel vyhrazuje právo na změnu termínu i místa konání.

ZÁVODNÍ TRAŤ, SRAZ, PŘÍJEZD
pražská třpytka 2021

Závazná pravidla pro zúčastněné osoby včetně doprovodu:

Osoby účastné závodu musí:

  1. a) po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, není-li v mimořádném opatření stanoveno jinak.
  2. b) Závodník, který chytá ryby ve svém závodním sektoru, nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa). Při opuštění závodního sektoru je povinen si závodník nasadit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), viz bod 2 odst. a). V případě, že do závodního sektoru vstupuje oprávněná osoba, musí mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), viz bod 2 odst. a).
  3. Osoby účastné závodu se musí prokázat, že:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní test) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

    1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

  1. Pořadatel vede evidenci účastníků závodu, kontroluje a vede evidenci prokázání podmínek dle bodu 3 pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a prokázání podmínek, tuto evidenci předá bezprostředně po ukončení závodu SO Rady ČRS, která je uchovává po dobu 30 dnů ode dne ukončení závodu. Účastníku, který nesplní výše uvedené podmínky podle bodu 3) a až d, neumožní účast.

Měření ulovených ryb:
Oprávněná osoba, která vstupuje do závodního sektoru za účelem měření ulovených ryb, musí mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), viz bod 2 odst. a).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Napsat komentář