Zde naleznete pravidelně aktualizovaný termínový přehled všech výstav, závodů a ostatních přívlačově zajímavých akcí v České republice. A to akcí nejenom pořádaných Českým rybářským svazem, ale i všech akcí pořádaných na soukromých vodách a ostatními subjekty. Propozice  se budeme snažit vždy doplnit v momentě, kdy budou uveřejněny. Vzhledem k tomu, že víme, že uspořádání jakékoli rybářské akce není jednoduchou záležitostí, chápeme, že ne vždy se organizátorům daří správně a včas propozice publikovat. 🙂 Mějte prosím i vy strpení s tím, že ne každé propozice se objeví na tomto místě okamžitě.

Kvě
4
So
Trout Area Club Cup Lipno 2019 přívlačový závod
Kvě 4 celý den
Trout Area Club Cup Lipno 2019 přívlačový závod @ Trout Area Lipno

Bodovaný závod do Trout Area Legue !!!
Rergistrace 12.3 2019 od 7.00 hod

Registrace na strankach Trout Area Club CZ – kód:REG LIPNO

startovné: 600,-

maximální počet účastníků: 50

Pravidla:
Loví se pouze na umělé nástrahy
Zákaz lovu na BERKLEY GULP! ALIVE!® PINCHED CRAWLER tzv. „sýráky“
Lov pouze na jednu umělou nástrahu
Zákaz používání nástrah i jejich částí s peřím
Zákaz krmení
Zákaz lovu na přírodní nástrahy a jejich části
Loví se na JEDNOHÁČKY bez protihrotu
Ryba se vyháčkovává v podběráku
Zakázány jsou všechny druhy a kombinace montáží tipu sbirulino,kulové plovátko,Texas-rig, Carolina-rig, Jig-rig, Dropshot,Splitshot a jiných nadlehčovacích částí.Osazení háčku “tvrdých” nástrah “měkkou” gumovou nástrahou není povoleno!!!
.
Ryba zaseknutá před koncem signálu se započítává do daného kola
Závodník je povinen mít u sebe peán a podběrák (nepodebraná ryba se nezapočítává)
Ryba se vyháčkovává v podběráku a ihned vrací! V případě nešetrné manipulace s rybou, nebude ryba uznána!

Systém bodování:
Bodují se pouze lososovité nebo dravé ryby tj. pstruzi, okoun, štika,bolen, candát a sumec. Boduje se každá ryba zaseknutá v hlavové části. Ryby se neměří, ale jsou bonifikování 1 kus = 1 bod. Boduje se pouze podebraná ryba.

Systém závodu:
Závod se skládá z pěti kol pro každou skupinu
Závodní vždy DVA závodníci v JEDNOM sektoru proti sobě
V případě vítězství se závodníkovi připisuj 3b, v případě remízy 1,5b s rybou, v případě prohry 0b a v případě, že neuloví ani jeden závodník žádnou rybu získává každý 1b
Závodníci jsou rozděleni do dvou skupin – pouze kvůli systému rotace
Sektor je rozdělen číslem, které je vždy uprostřed sektoru na levou a pravou stranu.

Pořádní závodníků se pak stanovuje součtem získaných bodů v jednotlivých kolech. V případě rovnosti bodů, vítězí závodník s více rybami, v přídě rovnosti součtu ryb vítězí závodník s větším počtem ryb v jednotlivých kolech (počítáno od posledního k prvnímu), případně větším počtem ryb v jednotlivých kolech (počítáno od posledního k prvnímu)

ZMĚNA: VŽDY V POLOVINĚ KOLA (tj. po 15minutách) SI ZÁVODNÍCI VYMĚNÍ STRANY SEKTORU – (kdo začal vlevo přesune se vpravo a opačně.)

Časový harmonogram:
6:30-7:30 prezentace + losování
7:30-8:00 příprava
8:00-8:30 1.kolo A
8:30-8:35 výměna závodníků
8:35-9:05 1.kolo B
9:05-9:10 výměna závodníků
9:10-9:40 2.kolo A
9:40-9:45 výměna závodníků¨
9:45-10:15 2.kolo B
10:15-10:20 výměna závodníků
10:20-10:50 3. kolo A
10:50-10:55 výměna závodníků
10:55-11:25 3.kolo B
11:25-11:30 výměna závodníků
11:30-12:00 4.kolo A
12:00-12:05 výměna závodníků
12:05-12:35 4.kolo B
12:35-12:40 výměna závodníků
12:40-13:10 5.kolo A
13:10-13:15 výměna závodníků
13:15-13:45 5.kolo B
14:15 vyhlášení výsledků

Zář
28
So
5.kolo Juniorská liga v přívlači – Chýnovská vydra
Zář 28 celý den
Václavská trofej – rybářské přívlačové závody na Poličce
Zář 28 celý den

Závod se uskuteční v sobotu 28. září 2019.
Přívlač + muška, 2 pohárové soutěže – samostatně přívlač, samostatně muška + poháry za největší počet ryb za celý závod + nejdelší rybu, nejlepší mládežník a nejlepší žena.

1- 6.00 hod. prezentace
2- 9.00 hod. začátek 1 kola
3- startovné 700,- Kč, děti a studenti 400, – Kč
4- závodní kolo trvá 1 hodinu
5- přestávka mezi koly 30 min., mezi 2. a 3. kolem 1 hod.
6- začátek a konec kola bude oznámen zvuk. signálem
7- při losování závodníci obdrží 4 karty na kterých je číslo kola 1 – 4 a za lomítkem číslo stanoviště, karty budou označeny dle způsobu lovu, samostatně přívlač, samostatně muška
8- způsoby lovu: vláčení umělých nástrah a muškaření
9- vláčení – pouze na umělé nástrahy opatřeny max. 2 trojháčky. Sbirolina a kulová plovátka jsou přísně zakázána!
muškaření – povoleny max. 3 návazce opatřené umělými muškami, zakazují se gumové nástrahy.
10- závodník si může ponechat 7 kusů ryb
11- bodování: každá ulovená ryba 1 bod. Počítá se ryba zaseknutá za hlavovou část ohraničenou žaberním obloukem. Pro případ rovnosti bodů v konečném pořadí a pro vyhodnocení nejdelší ryby se doporučuje u nejdelší ryby zapsat délku v cm. Závodník do karty zapisuje název ryby celým názvem. Rozhodčí pouze podepisuje ( ryba se neměří a ponechaná se kroužkuje). Ryba zaseknutá před zvukovým signálem se započítává
12- každá ryba musí být vylovena podběrákem, závodník rybu zdolává a vylovuje bez cizí pomoci
13- po skončení každého kola se karta okamžitě odevzdává rozhodčímu, rozhodčí i závodník kartu podepíše
14- bodováno je každé kolo zvlášť. Vyhrává závodník s nejnižším součtem umístění z jednotlivých kol. Závodníci, kteří v kole nechytí rybu, mají všichni zapsáno poslední umístění v kole.
15- Při stejném počtu bodů v konečném součtu 4 kol rozhoduje celkový počet ryb ulovených ve všech kolech, popřípadě nejdelší ulovená ryba
16- přísný zákaz krmení

ČASOVÝ ROZVRH:
1. kolo 9.00 – 10.00
2. kolo 10.30 – 11.30
3. kolo 12.30 – 13.30
4. kolo 14.00 – 15.00
Vyhlášení výsledků v 15.45

Říj
5
So
Závody v přívlači Chýnov 2019
Říj 5 celý den
Říj
12
So
Podzimní přívlač na Poličce – Redbass Cup 24.ročník
Říj 12 celý den

Obecné informace:
– Datum konání 12. 10. 2019
– Začátek prezentace 05.00 hod.
– Startovné 900,- CzK
– Závod proběhne na Pk1 a Pk2 v 5 kolech. Každý závodník chytá 4 kola a 1 kolo stojí – má pauzu.
– Při losování obdrží závodník 5 bodovacích karet, na kterých je číslo kola 1-5 a za lomítkem číslo stanoviště. Nula za lomítkem znamená, že závodník dané kolo nechytá – má pauzu.
– Kapacita závodu je max.250 závodníků.
– Losování proběhne formou vytahování karet z celkové sestavy (bude umožněno chytání vedle sebe)
– Závazné přihlášky s celým jménem závodníka (na přihlášky typu Novák+ 3 nebude brán zřetel) zasílejte na stránky RS Vysočina do sekce Návštěvní kniha http://rsvysocina.cz/navstevni-kniha.p4.html
– Přestávka mezi koly je 30 min.
– Začátek a konec kola bude oznámen zvukovým signálem.
– Po skončení každého kola závodník okamžitě odevzdá bodovací kartu rozhodčímu. Závodník i rozhodčí kartu podepíší.
– Závodník si smí ponechat max. 7 ks lososovitých ryb – ponechaná ryba se v bodovací kartě ZAKROUŽKUJE
– Při porušení tohoto pravidla bude závodník okamžitě a bez náhrady vyloučen ze závodu a jeho jméno bude ZVEŘEJNĚNO!!!
– Během závodu je přísný zákaz krmení!!!
– Doporučuje se podložka pod ryby

Způsob lovu:
– Přívlač umělých vláčecích nástrah. Nástraha musí být rybářem aktivně udržovaná v pohybu!!!
– Nástrahy mohou být opatřené maximálně dvěma trojháčky. Doporučují se háčky bez protihrotu.
– Přísný zákaz používání KULOVÝCH PLOVÁTEK , SBIROLINA,DROP SHOT,BOČNÍ PŘÍVĚS, OLOV A BROKŮ umístěných na vlasci/šňůře, jakéhokoliv NADLEHČOVACÍHO materiálu u nástrah a PVA(rozpustných)materiálů. Zátěž musí být součástí nástrahy. ČEBURAŠKA povolena.

Bodování:
– Bodovány jsou všechny druhy lososovitých ryb, štika, candát, sumec, okoun a bolen.
– Počítá se každá bodovaná ryba zaseknutá za hlavovou část ohraničenou žaberním obloukem 1ks = 1 bod
– Závodník, který neuloví v kole rybu má umístění 250.
– O umístění v jednotlivých kolech rozhoduje pouze počet nachytaných ryb. Závodníci se stejným počtem ulovených ryb budou mít stejné umístění v kole nehledě na to, jaké ryby mají v kole změřené.
– O celkovém umístění rozhoduje součet umístění v 5 kolech.
o Při shodném součtu celkového umístění dále rozhoduje celkový počet ulovených ryb.
o Při shodě předchozích kritérií bude rozhodovat větší změřená ryba z celého závodu.
– Ryby se měří jen pro soutěž o největší rybu a pro shodu při dosažení stejného umístění a počtu celkově nachytaných ryb v celkovém vyhodnocení. Závodník smí v každém kole změřit pouze jednu rybu dle vlastního uvážení.
– Závodník rybu do bodovací karty zapíše sám celým názvem, rozhodčí pouze přihlíží a podepisuje. Ryba zaseknutá před zvukovým signálem se započítává. Každá zaseknutá ryba se vylovuje podběrákem, závodník zdolává a vylovuje rybu bez cizí pomoci.

Harmonogram:
1. kolo 8.30 – 9.20
2. kolo 9.50 – 10.40
3. kolo 11.10 – 12.00
4. kolo 12.30 – 13.20
5. kolo 13.50 – 14.40
Vyhlášení výsledků 15.40

Závodí se o poháry a hodnotné ceny. Vyhodnocena bude též nejdelší dravá ryba.

Ubytování individuální.(booking.com)
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.
Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí.

Exkluzivní partner závodu
Nástrahy.cz https://www.nastrahy.cz/

Partneři závodu
RS Vysočina Polička
Konopásek Fishing s.r.o.

Říj
19
So
Hustopečský pohár v přívlači 2019
Říj 19 celý den
Hustopečský pohár v přívlači 2019 @ Bečva 5 revír 471 011

Propozice události budou zobrazeny později.

Lis
16
So
Nedamov Cup – pohár v rybářské přívlači
Lis 16 celý den
Nedamov Cup - pohár v rybářské přívlači @ Koupaliště Nedamov

kde: Koupaliště Nedamov
kdy: 16.11.2019
garant závodů: Radovan Karšnak
startovné: 500 kč
přihlášky a registrace zasilejte na: karsnak.r@trout-area-club.cz
startovne se platí na účet

Zveme Vás na přívlačové závody v malebném prostředí ,setkání přátel,popovídaní si a rozloučení se závodní sezónou. Vítán je každý, kdo má rád přívlač. Přírodní koupaliště je hojně zarybněno bílou rybou,a dravci. Můžete se tešit na štiky ,candáty,pstruhy,siveny ale i na krásne okouny o velikosti 40+
Občerstvení je samozřejmě zajištěno… —-Oběd je součastí startovného—-

STARTOVNÉ SE PLATÍ PŘEDEM ABY SE ZAJISTIL PŘESNÝ POČET JÍDEL PRO ZÁVODNÍKY
č.u. : 2350182093/0800
IBAN CZ59 0800 0000 0023 5018 2093

Počet závodníku je omezen kapacitou max 40 lidí který budou rozdělený do dvojic a chytat proti sobě..Počet lovných míst je omezen na 20.
skupina A bude rotovat o 3 místa
skupina B bude rotovat o 4 místa

Chytá se pouze ze břehu-brození přísně zakázáno!
Hloubka vody 1,2-2,5 m
Dno je převážně pískové,v některých částech mírně kamenité.
Není potřeba rybářský lístek….
chytá se podle pravidel L.R.U -háčky bez protihrotu !

Chyta se na jeden přívlačový prut s jednou nastrahou opatřenou max dvěma jednohačky,dvojháčky nebo trojháčky.
Zákaz používaní nadnašovadel tipu sbirolino a pod.
Zákaz chytáni na živou nástrahu anebo jeji části.
Dropshot zakazan
čeburaška je povolena.

Bodování:
boduje se každá dravá ryba chycena za hlavovou část před zazněním zvukového signálů u konce závodního kola.

Sčítávají se všechna kola dohromady a vyhrává závodník s největším počtem bodů.
pokud by byl součet dvou a více závodníků stejný, rozhoduje počet ryb chycených v prvním kole.
v případě shody pak rozhoduje největší ryba.
V každém kole si muže dat závodník změřit jednu rybu (nepovinné)
1 ryba=1 bod
okoun se boduje 0,1b
Bass ……. 2b
…………………..,…….

výhra 3 b
remíza 1 b
remíza s rybou 1,5 b
prohra 0 b

Chytá se podél cele hráze od stánku až ke skále.. Skála je vynechána s důvodu špatného přístupu do vody.dále od skály po pravé str
…Bodovací listinu obdrží každý závodník při ranní prezentaci.

Obsádka ryb : pstruh dúhový ,siven americký ,candát obecný ,štika obecná , okoun říční a bíla ryba-„není bodovaná“
.
Závody se skládají ze 5.ti kol kde každé kolo trvá 60 min

Propozice:
6:00 -7:00 prezentace a losování
7:00-7.30 příprava
7:30-8:30 1.kolo
8:30 -8:45 rotace
8:45-9:45 2.kolo
9:45-10.00 rotace
10.00-11:00 3.kolo
11:00-12:30- oběd
12:30-13:00 příprava
13.00-14:00 4.kolo
14:00-14:15 rotace
14:15-15:15 5.kolo
16:00- konec a vyhodnocení závodů

Poličský candát – 19.ročník
Lis 16 celý den

STARTOVNÉ 1200, DĚTI A STUDENTI 800 KORUN.

9.00 hod. začátek 1 kola

závodní kolo trvá 50 min

přestávka mezi koly 30 min. mezi 2. a 3. kolem 70 min.

začátek a konec kola bude oznámen zvukovým signálem

při losování závodníci obdrží 5 karet na kterých je číslo kola 1 – 5 a za lomítkem číslo stanoviště

způsoby lovu: vláčení, muška, plavaná a položená

závodník si může ponechat 2 ŠTIKY V KOMBINACI S CANDÁTEM + 5 PSTRUHŮ + OKOUNY BEZ OMEZENÍ

Bodování: candát 100, štika 50, okoun a pstruh 10 bodů

Závodník do karty zapisuje název ryby celým názvem.

Rozhodčí ZÁZNAM O ÚLOVKU pouze podepisuje.

VELKÁ RYBA SE MĚŘÍ A ZAPISUJE DÉLKA – POHÁR O NEJDELŠÍ RYBU, PONECHANÁ RYBA SE KROUŽKUJE

po skončení každého kola se karta okamžitě odevzdává rozhodčímu

bodováno je každé kolo zvlášť

Vyhrává závodník s nejnižším součtem umístění z jednotlivý kol. Závodníci, kteří v kole rybu nechytí, mají všichni poslední umístění v kole

přísný zákaz krmení

vyhlášení vítězů v 16.30

ZÁVOD PROBÍHÁ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI NA RIZIKO LOVÍCÍHO

ČASOVÝ ROZVRCH ZAVODNÍCH KOL
1.kolo 9.00 – 9.50
2.kolo 10.20 – 11.10
3.kolo 12.20 – 13.10
4.kolo 13.40 – 14.30
5.kolo 15.00 – 15.50 VYHLÁŠENÍ V 16.30 HOD

Lis
23
So
Dětské rybářské přívlačové závody – Smilovická vláčka 2019 – zrušeno!
Lis 23 celý den

!!! ZRUŠENO !!! ZRUŠENO !!! ZRUŠENO !!! ZRUŠENO !!! ZRUŠENO !!!

Smilovická vláčka 23.11.2019

Přátelé přívlače ve spolupráci s ČRS, Středočeský územní svazem a MO Mladá Boleslav Vás zvou na náborový závod v LRU přívlač pro děti a dle účasti jejich  doprovodu

Propozice závodu:
Ředitel závodu: Jan Filko
Hlavní rozhodčí:  Přemysl Hora
Pozvaní hosté: Dušan Hýbner – předseda SÚS

Pravidla účasti a nutné vybavení

Jedná se o dětský závod určený dětem do 17 roků včetně, dle věkového spektra přihlášených bude rozdělen rovným dílem na dvě kategorie. Dle prostorové možnosti revíru bude umožněn i lov v kategorii doprovod – doprovod musí k připuštění k závodu mít platnou příslušnou pstruhovou povolenku na daný revír. Loví se přívlačí (pouze na umělé nástrahy) na jeden prut (další mohou být připraveny na břehu). Lov povolen pouze na háčky bez protihrotů nebo se zamáčknutými protihroty – bude kontrolováno. Každý závodník musí být vybaven podběrákem a vyprošťovačem háčků nebo peánem. Každý závodník musí mít po celý závod doprovod dospělé osoby, která za závodníka zodpovídá. Brodění zakázáno!

Závodní trať:

Rybník 2,5 ha, hloubka 0,5 – 2 m, břehy mírné travnaté, doporučujeme vhodnou obuv. Závodní trať bude rozdělena na jednotlivé sektory v jednom sektoru muže lovit vždy jeden závodník, během závodu je možné přecházet vždy do volného sektoru.  Na jednotlivé sektory vychází závodníci dle vylosovaného pořadí a mohou si vybrat libovolně z neobsazených sektorů.

Výskyt ryb: pstruh duhový, siven americký, okoun říční, štika obecná a další běžné druhy ryb

Losování – bodování a vyhodnocení:

Před závodem se vylosuje pořadí,  ,,výběhu na závodní trať“ – kdo bude vycházet na trať jako první, tak bude v druhém kole vycházet jako poslední – zákaz předbíhání při výběru místa. Ryba musí být zaseknuta v hlavové části. Boduje se každá ulovená a zdolaná ryba v podběráku, ulovené ryby jsou za 1 bod. Každé kolo závodu bude vyhodnoceno zvlášť. Vítězem se stane závodník s dosaženým  nejmenším součtem umístění z obou kol závodu. V případě rovnosti bodů rozhoduje číslo losu prvního výběhu na trať.

Přihlášky zasílejte: do 20.11.2019 na e-mail: boommen@seznam.cz  případné dotazy směřujte na tel: 608700586.

Počet závodníků je omezen na 30 dětí.

Ve tvaru:  Jméno, příjmení, bydliště, věk, MO v které jsou registrováni (pokud jsou).

Sraz závodníků: ÚS – VLKAVA 4 – SMILOVICE č. 411 988, Smilovice u Luštěnic, parkování možné jen na určeném parkovišti přímo u rybníku.

Startovné – bez startovného, pořadatelé zajistí medaile, lovit se bude pro radost a dle možností o drobné ceny

Časový rozpis:

9:30 prezentace
9:30 – 10:00 losování
10:00 – 11:00 závod 1. kolo
11:00 – 12:00 svačina (buřty a pití vezměte vlastní, zařídíme možnost opékání na ohni)
12:00  – 13:00 závod 2. kolo
13:00 –  počítání výsledků
13:30 –  vyhlášení umístění

Pohár Daiwa Cup II. 2019
Lis 23 celý den
Pohár Daiwa Cup II. 2019 @ Rybníky Polouvsí

Propozice události budou zobrazeny později.