Zde naleznete pravidelně aktualizovaný termínový přehled všech výstav, závodů a ostatních přívlačově zajímavých akcí v České republice. A to akcí nejenom pořádaných Českým rybářským svazem, ale i všech akcí pořádaných na soukromých vodách a ostatními subjekty. Propozice  se budeme snažit vždy doplnit v momentě, kdy budou uveřejněny. Vzhledem k tomu, že víme, že uspořádání jakékoli rybářské akce není jednoduchou záležitostí, chápeme, že ne vždy se organizátorům daří správně a včas propozice publikovat. 🙂 Mějte prosím i vy strpení s tím, že ne každé propozice se objeví na tomto místě okamžitě.

Zář
21
So
Centrální divize v přívlači 2019 v Vltava 4, revír 401016
Zář 21 celý den

Termín přihlášek do 1.9.2019 na email: sumik@mrk.cz

Pořadatel: František Čáha
Garant: František Čáha
Hlavní rozhodčí: Rudolf Stonawski
Jury: bude zvolena na místě 5 závodníků

Přihláška musí obsahovat název týmu a jména závodníků.

Sraz 21.9.2019 v 6,30 v ulici Vodácká u konce vodáckého kanálu pod jezem v Troji.

Startovné: 600kč na tým splatné v hotovosti před losováním

1 a 2 kolo – proudná voda s hloubkou do 2 metrů, výskyt ryb tloušť, okoun, bolen, štika, sumec, pstruh, candát

3 a 4 kolo – pomalu tažná voda s hloubkou okolo 3 – 4 metrů, výskyt ryb okoun, tloušť, bolen, štika, candát, sumec

Pravidla

Závodník musí být vybaven vezírkem, nebo pevnou nádobou pro uchování ryb. Pro brodění je možné použít přenosný vezírek.

Úlovky: Ve vezírku (nádobě) může být přechováváno maximálně 5 kusů neušlechtilých ryb. Po ulovení 5-té ryby, je závodník povinen ryby změřit a zapsat do bodovacího listu. Na břehu se budou pohybovat označení rozhodčí, kteří budou ryby průběžně měřit. Po ulovení ušlechtilé ryby je nutné rybu změřit a zapsat ihned po ulovení. Hodnocení úlovků dle platného závodního řádu. Bodovací list je nutné odevzdat nejpozději 15 minut po skončení kola.

Trénink povolen do 14.9.2019

Brodění povoleno pouze v prvním a druhém kole na vlastní nebezpečí.

Ostatní pravidla dle SŘ a ZŘ.

Časový harmonogram
06.30 sraz
6:50 losování
7:00 příprava na závod
8:00 – 9:30  1. kolo
9:30-10:00 rotace
10:00 -11:30  2. kolo
11:30 – 12:30 přestávka na oběd, přejezd do ulice Za Elektrárnou Praha 7. Modrá parkovací zóna – nutnost zaplatit parkovací poplatek.
12:30-13:30 příprava na závod
13:30 -15:00 3.kolo
15:00- 15:30 rotace
15:30 -17:00 4.kolo
17:30 – vyhlášení vítězů

Pořadatel si vyhrazuje právo závod zrušit či přesunout na jiný termín, s přihlédnutím na aktuální stav počasí a průtoku řeky.

Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí.

V případě dotazů volejte, pište: 602181160

Sraz, 1. a 2. kolo

3. a 4.kolo

Zář
22
Ne
Krajský přebor Západních Čech v přívlači 2019 v Chrudimka 3P a 2, revír 453 014 a 451 019
Zář 22 celý den
Krajský přebor Západních Čech v přívlači 2019 @ Chrudimka 3P a 2,  revír 453 014 a 451 019

Propozice události budou zobrazeny později.

Zář
28
So
5.kolo Juniorská liga v přívlači – Chýnovská vydra v Chýnovský potok 2 revír 421 091
Zář 28 celý den
Liga přívlače z lodí 1.kolo v Slapy
Zář 28 celý den

Propozice události budou zobrazeny později.

Václavská trofej – rybářské přívlačové závody na Poličce v Polička přehrada
Zář 28 celý den

Závod se uskuteční v sobotu 28. září 2019.
Přívlač + muška, 2 pohárové soutěže – samostatně přívlač, samostatně muška + poháry za největší počet ryb za celý závod + nejdelší rybu, nejlepší mládežník a nejlepší žena.

1- 6.00 hod. prezentace
2- 9.00 hod. začátek 1 kola
3- startovné 700,- Kč, děti a studenti 400, – Kč
4- závodní kolo trvá 1 hodinu
5- přestávka mezi koly 30 min., mezi 2. a 3. kolem 1 hod.
6- začátek a konec kola bude oznámen zvuk. signálem
7- při losování závodníci obdrží 4 karty na kterých je číslo kola 1 – 4 a za lomítkem číslo stanoviště, karty budou označeny dle způsobu lovu, samostatně přívlač, samostatně muška
8- způsoby lovu: vláčení umělých nástrah a muškaření
9- vláčení – pouze na umělé nástrahy opatřeny max. 2 trojháčky. Sbirolina a kulová plovátka jsou přísně zakázána!
muškaření – povoleny max. 3 návazce opatřené umělými muškami, zakazují se gumové nástrahy.
10- závodník si může ponechat 7 kusů ryb
11- bodování: každá ulovená ryba 1 bod. Počítá se ryba zaseknutá za hlavovou část ohraničenou žaberním obloukem. Pro případ rovnosti bodů v konečném pořadí a pro vyhodnocení nejdelší ryby se doporučuje u nejdelší ryby zapsat délku v cm. Závodník do karty zapisuje název ryby celým názvem. Rozhodčí pouze podepisuje ( ryba se neměří a ponechaná se kroužkuje). Ryba zaseknutá před zvukovým signálem se započítává
12- každá ryba musí být vylovena podběrákem, závodník rybu zdolává a vylovuje bez cizí pomoci
13- po skončení každého kola se karta okamžitě odevzdává rozhodčímu, rozhodčí i závodník kartu podepíše
14- bodováno je každé kolo zvlášť. Vyhrává závodník s nejnižším součtem umístění z jednotlivých kol. Závodníci, kteří v kole nechytí rybu, mají všichni zapsáno poslední umístění v kole.
15- Při stejném počtu bodů v konečném součtu 4 kol rozhoduje celkový počet ryb ulovených ve všech kolech, popřípadě nejdelší ulovená ryba
16- přísný zákaz krmení

ČASOVÝ ROZVRH:
1. kolo 9.00 – 10.00
2. kolo 10.30 – 11.30
3. kolo 12.30 – 13.30
4. kolo 14.00 – 15.00
Vyhlášení výsledků v 15.45

Zář
29
Ne
Liga přívlače z lodí 2.kolo v Slapy
Zář 29 celý den

Propozice události budou zobrazeny později.

Říj
5
So
3.liga v přívlači – 3.kolo v Vltava 6 (H) revír 401 018
Říj 5 – Říj 6 celý den

III. liga 3. kolo LRU Přívlač

pořádané ve dnech 5. – 6. 10. 2019

na revíru: Vltava 6 (H) (401 018)

Organizační výbor

Hlavní pořadatel a rozhodčí:
Martin Mičánek
602 142 340
MMicanek@PRSO.me

Garant soutěže:
František Čáha
602 181 160

Bodovací komise:
3 zvolení závodníci

Propozice

Závody proběhnou v souladu s ustanoveními Soutěžního řádu a Závodního řádu LRU – přívlač platného pro rok 2019 (dále jen „SaZŘ 2019“).

Brodění: zakázáno

Povolenky: na revíru platí celorepubliková, celosvazová a krajská povolenka ÚS Praha na MP vody

Protesty: protest lze podat v souladu s platným SaZŘ 2019

Přísný zákaz lovu v závodních úsecích (včetně náhradního úseku) platí od 22.9.2019 pro závodníky a náhradníky zúčastněných týmů.

Tréninkový úsek: ostrov Císařská louka – břeh hlavního toku (včetně parkování vyznačeno na mapce).

Závodní úseky:
Charakter toku: Šířka toku 70-130m, hloubka do 5m, mírně proudný. Dno je kamenité. Místy štěrkopískové lavice. Břeh je většinou vyšší s kamenitým záhozem, zarostlý travou, kopřivami a ostružinami.

Výskyt ryb dle početnosti úlovků:
Okoun říční (Perca fluviatilis), Bolen dravý (Leuciscus aspius), Štika obecná (Esox lucius), Jelec tloušť (Leuciscus cephalus), Candát obecný (Sander lucioperca), Sumec velký (Silurus glanis), Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), a dále kaprovité druhy ryb.

Vybavení: Doporučujeme dlouhý podběrák. Kvůli břehům porostlým vegetací doporučujeme pevné boty, broďáky či dlouhé kalhoty.

Parkování: Parkování na sektorech je vyznačeno na přiložených mapách.

POZOR! Sjezd na parkování sektorů A,B,C a na tréninkový úsek je možný pouze ze směru do centra Prahy!!! Je třeba věnovat odbočení zvýšenou pozornost. POZOR!!!

Důrazně doporučuji dbát místního dopravního značení.

Porada – místo srazu v pátek 4.10.2019: Restaurace U tří Bernardýnů, Mezi Vodami 255/21, 143 00 Praha 12, tel.774 449 777, www.utribernardynu.cz

Parkování sektory A,B,C: Praha-Velká Chuchle 50.012301, 14.395862

Parkování sektor D: Lodnická 1, Praha 4-Belárie 50.023708, 14.398100

Parkování tréninkový úsek: Císařská louka 1, Praha 5-Smíchov 50.056561, 14.413799

Časový rozpis závodu

Pátek
7:00 – 18:00      trénink
19:00                porada a losování v restauraci U tří Bernardýnů

Sobota
07:00 – 08:00     příprava na závod
08:00 – 09:30     ranní závod 1. (A)
09:30 – 10:00     rotace, příprava
10:00 – 11:30     ranní závod 2. (A)
11:30 – 13:30     přestávka na oběd
13:30 – 14:30     příprava na závod
14:30 – 16:00     odpolední závod 3. (B)
16:00 – 16:30     rotace, příprava
16:30 – 18:00     odpolední závod 4. (B)
18:30                losování a vyhlášení průběžných výsledků

Neděle
07:00 – 08:00     příprava na závod
08:00 – 09:30     ranní závod 5. (C)
09:30 – 10:00     rotace, příprava
10:00 – 11:30     ranní závod 6. (C)
11:30 – 12:30     přestávka na oběd
12:30 – 13:30     příprava na závod
13:30 – 15:00     odpolední závod 7. (D)
15:00 – 15:30     rotace, příprava
15:30 – 17:00     odpolední závod 8. (D)
18:00                vyhlášení výsledků na parkovišti sektoru D

Ubytování a stravování si účastníci zajistí individuálně (tj. samostatně). Na pravé straně (v Modřanech) je možné počítat se stánky rychlého občerstvení podél cyklostezky.

Tipy na ubytování:
Hotel LTC Praha
U Národní galerie 1268, 156 00 Praha-Zbraslav
Tel.257 922 134 http://www.ltczbraslav.cz/hotel.php

Motorest U Vodáka
Výpadová 1037/26, 153 00 Praha 16
Tel.257 811 519 http://motorest-uvodaka.cz/cs/

Hotel Michael
Pod Lysinami 474/1, 147 00 Praha 4
Tel.241 093 500 http://www.hotelmichael.cz/cz

Hostel Boathouse
Lodnická 1, 147 00 Praha 4-Belárie
Tel. 241 770 051

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového rozvrhu a lovného úseku s ohledem na hydrometeorologické podmínky a jiné nepředvídatelné události.

Před zahájením závodu a v obědové pauze bude možné zakoupit některé produkty ze sortimentu internetového obchodu www.PRSO.me.

Mapa tréninkový úsek
trenink-3.liga-3.kolo-2019

Mapa závodní sektory
zavodni-trate-3.liga-3.kolo-2019

Závody v přívlači Chýnov 2019 v Chýnovský potok 2 revír 421 091
Říj 5 celý den
Říj
12
So
Podzimní přívlač na Poličce – Redbass Cup 24.ročník v Polička přehrada
Říj 12 celý den

Obecné informace:
– Datum konání 12. 10. 2019
– Začátek prezentace 05.00 hod.
– Startovné 900,- CzK
– Závod proběhne na Pk1 a Pk2 v 5 kolech. Každý závodník chytá 4 kola a 1 kolo stojí – má pauzu.
– Při losování obdrží závodník 5 bodovacích karet, na kterých je číslo kola 1-5 a za lomítkem číslo stanoviště. Nula za lomítkem znamená, že závodník dané kolo nechytá – má pauzu.
– Kapacita závodu je max.250 závodníků.
– Losování proběhne formou vytahování karet z celkové sestavy (bude umožněno chytání vedle sebe)
– Závazné přihlášky s celým jménem závodníka (na přihlášky typu Novák+ 3 nebude brán zřetel) zasílejte na stránky RS Vysočina do sekce Návštěvní kniha http://rsvysocina.cz/navstevni-kniha.p4.html
– Přestávka mezi koly je 30 min.
– Začátek a konec kola bude oznámen zvukovým signálem.
– Po skončení každého kola závodník okamžitě odevzdá bodovací kartu rozhodčímu. Závodník i rozhodčí kartu podepíší.
– Závodník si smí ponechat max. 7 ks lososovitých ryb – ponechaná ryba se v bodovací kartě ZAKROUŽKUJE
– Při porušení tohoto pravidla bude závodník okamžitě a bez náhrady vyloučen ze závodu a jeho jméno bude ZVEŘEJNĚNO!!!
– Během závodu je přísný zákaz krmení!!!
– Doporučuje se podložka pod ryby

Způsob lovu:
– Přívlač umělých vláčecích nástrah. Nástraha musí být rybářem aktivně udržovaná v pohybu!!!
– Nástrahy mohou být opatřené maximálně dvěma trojháčky. Doporučují se háčky bez protihrotu.
– Přísný zákaz používání KULOVÝCH PLOVÁTEK , SBIROLINA,DROP SHOT,BOČNÍ PŘÍVĚS, OLOV A BROKŮ umístěných na vlasci/šňůře, jakéhokoliv NADLEHČOVACÍHO materiálu u nástrah a PVA(rozpustných)materiálů. Zátěž musí být součástí nástrahy. ČEBURAŠKA povolena.

Bodování:
– Bodovány jsou všechny druhy lososovitých ryb, štika, candát, sumec, okoun a bolen.
– Počítá se každá bodovaná ryba zaseknutá za hlavovou část ohraničenou žaberním obloukem 1ks = 1 bod
– Závodník, který neuloví v kole rybu má umístění 250.
– O umístění v jednotlivých kolech rozhoduje pouze počet nachytaných ryb. Závodníci se stejným počtem ulovených ryb budou mít stejné umístění v kole nehledě na to, jaké ryby mají v kole změřené.
– O celkovém umístění rozhoduje součet umístění v 5 kolech.
o Při shodném součtu celkového umístění dále rozhoduje celkový počet ulovených ryb.
o Při shodě předchozích kritérií bude rozhodovat větší změřená ryba z celého závodu.
– Ryby se měří jen pro soutěž o největší rybu a pro shodu při dosažení stejného umístění a počtu celkově nachytaných ryb v celkovém vyhodnocení. Závodník smí v každém kole změřit pouze jednu rybu dle vlastního uvážení.
– Závodník rybu do bodovací karty zapíše sám celým názvem, rozhodčí pouze přihlíží a podepisuje. Ryba zaseknutá před zvukovým signálem se započítává. Každá zaseknutá ryba se vylovuje podběrákem, závodník zdolává a vylovuje rybu bez cizí pomoci.

Harmonogram:
1. kolo 8.30 – 9.20
2. kolo 9.50 – 10.40
3. kolo 11.10 – 12.00
4. kolo 12.30 – 13.20
5. kolo 13.50 – 14.40
Vyhlášení výsledků 15.40

Závodí se o poháry a hodnotné ceny. Vyhodnocena bude též nejdelší dravá ryba.

Ubytování individuální.(booking.com)
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.
Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí.

Exkluzivní partner závodu
Nástrahy.cz https://www.nastrahy.cz/

Partneři závodu
RS Vysočina Polička
Konopásek Fishing s.r.o.

XIII. Mistrovství České republiky v přívlači 2019 v Svratka 3 a 4 - revír 461 139 a 461 140
Říj 12 – Říj 13 celý den

Propozice události budou zobrazeny později.