Zde naleznete pravidelně aktualizovaný termínový přehled všech výstav, závodů a ostatních přívlačově zajímavých akcí v České republice. A to akcí nejenom pořádaných Českým rybářským svazem, ale i všech akcí pořádaných na soukromých vodách a ostatními subjekty. Propozice  se budeme snažit vždy doplnit v momentě, kdy budou uveřejněny. Vzhledem k tomu, že víme, že uspořádání jakékoli rybářské akce není jednoduchou záležitostí, chápeme, že ne vždy se organizátorům daří správně a včas propozice publikovat. 🙂 Mějte prosím i vy strpení s tím, že ne každé propozice se objeví na tomto místě okamžitě.

Zář
30
So
Liga přívlače z lodí 3.kolo v Labe, Poděbrady
Zář 30 celý den

O akci nebyly zveřejněny bližší podrobnosti.

Konečné schválení termínů proběhne na LRU Přívlač (ČRS) počátkem března 2017. Do té doby jsou termíny v režimu návrhu.

Václavská trofej – 7.ročník přívlačových závodů na Poličce v Polička přehrada
Zář 30 celý den

VÁCLAVSKÁ PSTRUHOVÁ TROFEJ – v sobotu 30. září
přívlač + muška, 3 pohárové soutěže – samostatně přívlač, samostatně muška + společné hodnocení přívlače včetně mušky

1. 6.00 hod. prezentace
2. 8.30 hod. začátek 1 kola
3. startovné 600,- Kč, děti a studenti 300, – Kč
4. závodní kolo trvá 1 hodinu
5. přestávka mezi koly 30 min., mezi 2. a 3. kolem 1 hod.
6. začátek a konec kola bude oznámen zvuk. signálem
7. při losování závodníci obdrží 4 karty na kterých je číslo kola 1 – 4 a za lomítkem číslo stanoviště, karty budou označeny dle způsobu lovu, samostatně přívlač, samostatně muška a samostatně při volbě přívlače i mušky
8. způsoby lovu: vláčení umělých nástrah a muškaření
9. vláčení – pouze na umělé nástrahy opatřeny max. 2 trojháčky. Sbirolina a kulová plovátka jsou přísně zakázána!
muškaření – povoleny max. 3 návazce opatřené umělými muškami, zakazují se gumové nástrahy.
10. závodník si může ponechat 6 kusů pstruhů
11. bodování: každá ulovená ryba 1 bod. Počítá se ryba zaseknutá za hlavovou část ohraničenou žaberním obloukem. Pro případ rovnosti bodů v konečném pořadí se doporučuje u nejdelší ryby zapsat délku v cm. Závodník do karty zapisuje název ryby celým názvem. Rozhodčí pouze podepisuje ( ryba se neměří a ponechaná se kroužkuje). Ryba zaseknutá před zvukovým signálem se započítává
12. každá ryba musí být vylovena podběrákem, závodník rybu zdolává a vylovuje bez cizí pomoci
13. po skončení každého kola se karta okamžitě odevzdává rozhodčímu, rozhodčí i závodník kartu podepíše
14. bodováno je každé kolo zvlášť. Vyhrává závodník s nejnižším součtem umístění z jednotlivých kol. Závodníci, kteří v kole nechytí rybu, mají všichni zapsáno poslední umístění v kole.
15. Při stejném počtu bodů v konečném součtu 4 kol rozhoduje celkový počet ryb ulovených ve všech kolech, popřípadě nejdelší ulovená ryba
16. přísný zákaz krmení!

ČASOVÝ ROZVRH:
1. kolo 8.30 – 9.30
2. kolo 10.00 – 11.00
3. kolo 12.00 – 13.O0
4. kolo 13.30 – 14.30
Vyhlášení výsledků v 15.15 hod.

Závody v přívlači Chýnov v Chýnovský potok 2 revír 421 091
Zář 30 celý den

Pravidla a specifika závodu v přívlači – rybník Podhradský, 30.9.2017
Závodit mohou členi ČRS od 16 let s platným rybářským lístkem (ten je nutno předložit při registraci)

Za hlavní bodované ryby se považují následující druhy ryb: pstruh duhový, pstruh obecný, siven americký, štika obecná, candát obecný, okoun říční, bolen dravý, jelec tloušť, sumec velký

Loví se pouze na umělé nástrahy opatřené háčky bez protihrotů (popř. stačí protihroty zamáčknout)

Každý závodník musí mít u sebe podběrák

Do bodování se počítá pouze ryba podebraná podběrákem (tj. první kontakt s rybou musí být prostřednictvím podběráku, nikoliv rukou)

Bodování ulovených ryb:

pstruh duhový 100 bodů červený žeton
pstruh obecný 100 bodů červený žeton
siven americký 100 bodů červený žeton
candát obecný 150 bodů žlutý žeton
štika obecná 50 bodů modrý žeton
sumec velký 50 bodů modrý žeton
bolen dravý 50 bodů modrý žeton
jelec tloušť 50 bodů modrý žeton
okoun říční 20 bodů bílý žeton

 

ostatní nevyjmenované druhy se hodnotí: jedna ryba = 1 bod

Za každou ulovenou bodovanou rybu obdrží závodník žeton dané barvy vyjadřující příslušný počet bodů. Tento žeton je závodník povinen pečlivě uschovat. Žetony závodník odevzdá po skončení závodu hlavnímu rozhodčímu. Pokud závodník žeton ztratí, nebudou mu body připsány. Žetony jsou nepřenosné.

Za hrubé porušení pravidel závodu bude považováno přenášení žetonů mezi závodníky. Pořadí závodníků se hodnotí dle dané hierarchie:

Nejvyšší počet dosažených bodů, největší počet ulovených ryb, největší počet ulovených ryb hodnocených 100 body.

Jakýkoliv protest je možné podat po sloužení kauce ve výši 500,- Kč.

Závody probíhají jako čtyřkolové. Každý závodník si vylosuje při registraci startovní pozici, na které chytá první kolo. Další kolo chytá vždy na pozici o 10 vyšší než ta předcházející (př. 1.kolo poz. 5, kolo poz.15, 3. kolo poz. 25, 4. kolo poz. 35).

Říj
5
Čt
Mistrovství České republiky v přívlači z lodí v ÚN Žernoseky
Říj 5 – Říj 8 celý den

VI. ročník Mezinárodního mistrovství ČR v lovu přívlačí z lodě 2017

Labe – Ústí nad Labem
Labe – Litoměřice

6.10.-8.10.2017

Žernoseky pískovna
Resort Marina Labe

Na základě výsledků bude vítěz vyhlášen jako mezinárodní mistr České republiky a stejně jako ostatní závodníci, kteří se umístí do desátého místa bude odměněn hodnotnými věcnými cenami.

Výsledky budou započítány do celostátního žebříčku a bude se k ním přihlížet při nominaci na MS 2018.

Pořadatelé:
Zahrádka Josef, Kubiče Petr Garant: Josef Zahrádka
Hlavní rozhodčí: Jana Kubičová
Jury: na páteční poradě kapitánů budou zvoleni 4 zástupci

V případě protestu je povinnost složení kauce 500kč. O oprávněnosti rozhodne jury s hlavní rozhodčí. V případě neuznání protestu, kauce propadá pořadatelům.

Závod se uskuteční na revíru Labe 6,7,8, MO Ústí nad Labem,MO Litoměřice a pískovna Žernoseky – 5.10.2017 – 8.10.2017

Na uvedeném revíru je zakázán trénink závodníků 14 dnů před závodem tj. od 21.9 2017. Včetně.

Přihlášky se podávají prostřednictvím krajských zástupců a na stránkách www.privlac-lode.cz do 31.8.2017

Startovné: 2000,- Kč na jednu posádku lodi, musí být uhrazeno do 31.8.2017 na účet KB 107-2247660237/0100

Soutěže se účastní dvoučlenné posádky, na každé lodi je přítomen rozhodčí, každá posádka je povinná přivézt s sebou navíc jednoho člena týmu, který bude nalosován na jinou loď jako rozhodčí. Ten bude pořadatelem vybaven měrnými korýtky a instrukcemi pro hodnocení ulovených ryb. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, je povinen mít v průběhu pobytu na vodě oblečenou a řádně zapnutou záchrannou vestu a chovat se v souladu s bezpečnostními pravidly pro lov ryb z lodí. Doporučujeme si zajistit řádné pojištění. Lodě účastníků závodu musí být plavidla, která odpovídají povolení pro lov ryb z lodí dle rybářského řádu ČRS. Každá loď nad 5m délky anebo osazená motorem nad 5 koní podléhá předpisům České plavební zprávy, které musí posádka také během závodu dodržovat. Minimální povolená obsaditelnost lodí účastníků musí být tři osoby. Závodu se smí zúčastnit jen závodníci, kteří dosáhnou v roce 2017 patnácti let věku. Od 15 do 18 let ovšem musí mít s sebou plnoletý doprovod a motor lodě nesmí mít vyšší výkon než 5 koní maximální povolená rychlost je 8 km/hod. Každý závodník musí mít u sebe platné doklady pro sportovní rybolov a předepsané vybavení pro lov ryb v daném revíru, dále jedno vědro na lodi pro přechovávání maximálně pěti neušlechtilých ryb před měřením. Závod se uskuteční dle mezinárodních pravidel – FIPSed, hodnoceny budou:

Vyjmenované druhy ryb:
Štika obecná, candát obecný, candát východní, bolen dravý, sumec velký, okoun říční, jelec tloušť, jelec jesen, jelec proudník, pstruh obecný, pstruh duhový, siven americký, hlavatka obecná, lipan podhorní,  síhové,  okounek  pstruhový,  ježdík  obecný,  ježdík  žlutý,  sumeček  americký,  mník jednovousý, parma obecná, úhoř říční, ostrucha křivočará, jeseteři, hlaváč černoústý, drsek menší, drsek větší a kříženci těchto druhů ryb.

stejně jako pro klasickou přívlač ČR, hodnocena bude ryba která přesáhne délku 20cm ! hodnocení ryb bude prováděno měřením přímo na každé lodi přiděleným rozhodčím. Délka ryb se zapisuje v cm, zaokrouhlení systémem např. (23,4 cm = 23 bodů) a (45,6 cm= 46 bodů). Finální body se určí násobením bodů na druhou ryba 24 bodů je 576 – finálních bodů. Tím je zvýhodněn každý, kdo uloví větší ryby.

K závodu bude přijato maximálně 35lodí.

V případě nebezpečných povětrnostních podmínek ukončí hlavní rozhodčí probíhající závod SMS zprávou. Závod bude ukončen odesláním této zprávy hlavním rozhodčím, rozhodčím na lodích a ti toto oznámí závodníkům.

Každý účastník závodu si hradí sám náklady na ubytování, stravování, pohonné hmoty a parkovné lodí včetně ostrahy!

Seznam účastníků a aktuální informace budou k dispozici na webu: www.privlac-lode.cz

Časový rozvrh závodu 2017
5.10. čtvrtek příjezd závodníků, spuštění lodí na vodu, ubytování

6.10. pátek
7:00-8:00 snídaně
08:30 rozprava s kapitány v prostoru terasy Marina Labe
09:00 start oficiálního tréninku
16:00 konec oficiálního tréninku
18:30 rozprava účastníků závodu, nalosování rozhodčích
19:30 večeře

7.10. sobota
5:00-6:00 snídaně
6:00-7:00 příprava na závod
6:15 školení rozhodčích
7:00-15:00 sobotní část závodu
15:00-15:30 dojezd lodí do přístaviště
17:30 rozprava z kapitány, vyhlášení průběžných výsledků

8.10. neděle
5:00-6:00 snídaně
6:00-7:00 příprava na závod
6:15 školení rozhodčích
7:00-15:00 sobotní část závodu
15:00-15:30 dojezd lodí do přístaviště
17:00-17:30 vyhlášení výsledků

Závod proběhne na zveřejněných revírech viz mapa.

Kde se uskuteční první a druhý závod se upřesní na páteční ranní rozpravě která se bude konat na terase Resortu Marina Labe v tomto zařízení se budou konat veškeré schůzky závodníku,rozhodčích a vedení závodu. Proběhne tady také oficiální zahájení závodu a slavnostní vyhlášení výsledků závodu.

Účastníci závodu si mohou zajistit ubytování, spuštění lodí a jejich kotvení přímo v hotelu Resort Marina Labe nebo v přilehlém kempu kde je toto předjednáno tel.- 774510477 , email recepce@marina-pistany.cz.

Jistě je také možno si individuálně zajistit ubytování a parkování lodí jinde pouze upozorňuji že start závodu, veškerá jednání vedení závodu a proškolení rozhodčích proběhne na terase Resortu Marina Labe.

Za pořadatele se na Vás těší:
Josef Zahrádka tel. 603701234 zahradka.josef@tiscali.CZ

Jana Kubičová tel. 731166748 Petr Kubiče tel. 732985983

Mapa:

Říj
14
So
Jizerský okounek – dětské přívlačové závody v Jizera 4 revír 411 027
Říj 14 celý den

O akci nebyly zveřejněny bližší podrobnosti.

Konečné schválení termínů proběhne na LRU Přívlač (ČRS) počátkem března 2017. Do té doby jsou termíny v režimu návrhu.

Podzimní přívlač na Poličce – 22.ročník v Polička přehrada
Říj 14 celý den

XXII. ročník závodu PODZIMNÍ VLÁČKA – sobota 14. října

1. 5.30 hod. prezentace
2. 8.30 hod. začátek 1 kola
3. Startovné 700, studenti 400 korun
4. Závodní kolo trvá 1 hodinu
5. Přestávka mezi koly 30 min. mezi 2. a 3. kolem 1 hodina 30 min.
6. Začátek a konec kola bude oznámen zvuk. signálem
7. Při losování závodníci obdrží 4 karty, na kterých je číslo kola 1 – 4 a za lomítkem číslo stanoviště.
8. Způsob lovu: vláčení umělých vláčecích nástrah
9. Chytá se pouze na umělé vláčecí nástrahy opatřeny max. 2 trojháčky. Sbirolíno a kulová plovátka přísně zakázána! Doporučuje se podložka pod ryby.
10. Závodník si může ponechat 7 ks pstruha,ponechaná ryba se kroužkuje.
11. Bodování: každá ulovená dravá ryba 1 bod. Počítá se ryba zaseknutá za hlavovou část ohraničenou žaberním obloukem. Pro případ rovnosti bodů v konečném pořadí a možnost získání poháru za největší rybu se doporučuje u jedné nejdelší ryby v každém kole zapsat délku v cm. Závodník do karty zapisuje druh ryby celým názvem. Rozhodčí pouze podepisuje. Ryba zaseknutá před zvukovým signálem se započítává.
12. Každá ryba musí být vylovena podběrákem, závodník rybu zdolává a vylovuje bez cizí pomoci.
13. Po skončení každého kola se karta okamžitě odevzdává rozhodčímu,rozhodčí i závodník kartu podepíše.
14. Bodováno je každé kolo zvlášť. Vyhrává závodník s nejnižším součtem umístění z jednotlivých kol. Závodníci,kteří v kole nechytí rybu, mají všichni poslední pořadí.
15. Při stejném počtu bodů v konečném součtu 4 kol rozhoduje celkový počet ryb ulovených ve všech kolech, popřípadě nejdelší ulovená ryba
16. Přísný zákaz krmení!

ČASOVÝ ROZVRH ZAVODNÍCH KOL
1. kolo 8.30 – 9.30
2. kolo 10.00 – 11.00
3. kolo 12.30 – 13.30
4. kolo 14.00 – 15.00

Říj
21
So
7.kolo Juniorská liga v přílači – Princ 5 řek v Radbuza
Říj 21 celý den

O akci nebyly zveřejněny bližší podrobnosti.

Konečné schválení termínů proběhne na LRU Přívlač (ČRS) počátkem března 2017. Do té doby jsou termíny v režimu návrhu.

Memoriál J.Možkovského v přívlači v Labe 22 revír 411 054
Říj 21 celý den

PROPOZICE 

Organizační výbor závodu
Hlavní pořadatel – RSK Labe Poděbrady
Ředitel závodu – Pavel Pánek
Garant závodu – Josef Prokop ml.
Hlavní rozhodčí – Jan Pánek
Bodovací komise – tři zvolení závodníci

Závody proběhnou v souladu se Soutěžním a Závodním řádem LRU přívlač pro rok 2016

Povolené druhy ryb: dle SaZř 2017

Míra povolených druhů ryb: dle SaZř.

Bodování: měřením

Povolenky: na revíru platí celorepublikové, celosvazové, krajské a místní povolenky.

Pro pohodlnější lov doporučujeme brodící kalhoty, nebo podběrák s delší rukojetí.

Uchování ryb:  v přenosném vezírku, nebo kbelíku – maximálně 5 ks neušlechtilých ryb, které následně závodník přemístí do pevného vezírku ukotveného u břehu. V pevném vezírku se budou ryby uchovávat pouze do příchodu rozhodčího (podle počtu přihlášených bude jeden rozhodčí na 3 až 4 závodníky).

Očerstvení: zajištěno na závodním úseku (klobásy, párky, nealko nápoje i pivo)

Parkování: na parkovišti u stanice LPG (místo srazu závodníků) v obci Velké Zboží

Protesty: dle SaZř 2017

Trénink: hlavní tok řeky Labe, mimo závodní úseky.

Startovné: 300 Kč na osobu se bude vybírat při prezentaci (peníze budou použity na poháry a ceny pro vítěze, klobása a teplé nápoje zdarma).

Závodní úseky: ranní závod se uskuteční na levém břehu řeky Labe. Sektor A je dlouhý asi 1500 m po proudu od silničního mostu v obci Velké Zboží (kousek od výrobny minerálních vod Poděbradka), sektor B pak zase končí ve vzdálenosti 1500 m od mostu, ale proti proudu řeky. Odpolední závod proběhne na pravém břehu (u parkoviště) opět ve stejné vzdálenosti.

Výskyt ryb podle četnosti: okoun, jelec tloušť, jelec jesen, štika, bolen, sumeček americký, sumec obecný, candát, ježdík obecný a všechny druhy nedravých ryb.

Závazné přihlášky: posílejte nejpozději do konce října na adresu janpanek@tiscali.cz , nebo telefonicky na číslo 603 752 029 – Jan Pánek. Sem směřujte i všechny dotazy. Protože je to závod bodovaný, mají přednost registrovaní závodníci.

Pokud by někdo chtěl přijet dříve, nebo naopak odjet až další den, lze zajistit ubytování!

Pořadí losování se nebude losovat, ale pořadí určí rychlost přihlášení.

Časový rozpis závodu
7,00  – 7,30 – prezentace a losování na parkovišti u stanice LPG Velké Zboží
7,30  – 8,30 – příprava na ranní závod
8,30  – 10,00 – první kolo závodu
10,00 – 10,30 – rotace
10,30 – 12,00 – druhé kolo závodu
12,00 – 12,30 – občerstvení
12,30 –  13,30 – příprava na odpolední závod
13,30 –  15,00 – třetí kolo závodu
15, 00 –15,30 – rotace
15,30 –  17,00 – čtvrté kolo závodu
18,00 – vyhlášení výsledků

Každý závod se bude pro větší objektivitu počítat samostatně.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu s ohledem na klimatické podmínky.

Za organizační tým se na Vás těší Pavel a Honza Pánkovi.

Říj
28
So
Kotyho memoriál v přívlači v Blanice Vlašimská 1 a 2 revír 411 006
Říj 28 celý den

KOTYHO MEMORIÁL
konaný dne 28. 10. 2017
na revíru Blanice Vlašimská 1 a 2 (411 006)

MO ČRS VLAŠIM SI VÁS DOVOLUJE POZVAT K ZÁVODU, KTERÝ JE UCTĚNÍM PAMÁTKY NAŠEHO ZESNULÉHO KAMARÁDA PETRA KOTOUČKA, ZÁVODNÍKA A PŘEDEVŠÍM VÝBORNÉHO ČLOVĚKA, KTERÝ TRAGICKY ZAHYNUL V ROCE 2015. ZVEME VŠECHNY ZÁVODNÍKY K ÚČASTI A K UCTĚNÍ JEHO PAMÁTKY.

PROPOZICE

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
Hlavní pořadatel: Patrik Truhlář
Ředitel závodů: Aleš Truhlář
Hlavní rozhodčí: Josef Prokop st.
Garant závodu: Josef Prokop ml.
Bodovací komise: Patrik Truhlář, Jan Porhanzl, Zdeněk Šindelář, Josef Prokop st.

Závody proběhnou podle Soutěžního a Závodního řádu pro LRU – přívlač na rok 2016, včetně výjimek schválených pro tento typ soutěže. Protesty je možné podávat v souladu se Soutěžním a Závodním řádem LRU – přívlač pro rok 2016 po složení kauce 500 Kč na jeden protest. Při zamítnutí protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele. Brodění zakázáno!

Závodní trať: Viz. mapa. Šířka cca 6 – 15m, hloubka 0,2 – 2m, břehy většinou kamenité – regulace, případně travnaté mírně zarostlé, nadjezí mírně tažná řeka, podjezí proudná řeka.

Tréninkový úsek: Kdekoli mimo závodní tratě.

Výskyt ryb: Jelec tloušť, okoun, štika, jelec proudník, jelec jesen, pstruh, candát a ostatní ryby cejnového pásma.

Bodování: Podle S a Z řádu na rok 2016.

Způsob hodnocení: Měřením – závodník dočasně ponechá v pevném vezírku (v souvislosti s vhodným uchováním ryb, možno použít dva pevné vezírky) a pro případný přenos ryb použije závodník vědro s vodou. Ryba se bude měřit při rotaci a po skončení závodu. Závodníci si budou ryby navzájem měřit dle klíče, který bude uveden na bodovacím listu.

Přihlášky: Přihlášky zasílejte do 15.10.2016 na e-mail mocrsvlasim@centrum.cz. Do přihlášky je nutné uvádět jméno závodníka a MO. Maximální počet startujících je 30 závodníků.

Sraz závodníků: Ve Vlašimi u koupaliště u silničního mostu (GPS 49°42´36.405“N, 14°53´52.433“E)

Startovné: Je stanoveno na 200 Kč za závodníka. Startovné bude hrazeno na místě před zahájením závodů.

ČASOVÝ ROZPIS
6:00 – 6:30 SRAZ ZÁVODNÍKŮ POD SILNIČNÍM MOSTEM U KOUPALIŠTĚ
6:30 – 7:30 LOSOVÁNÍ ZÁVODNÍCH ÚSEKŮ
7:30 – 8:00 PŘÍPRAVA NA ZÁVOD
8:00 – 9:00 ZÁVOD A1 a C1
9:30 – 10:00 ROTACE
10:00 – 11:00 ZÁVOD A2 a C2
11:00 – 12:00 OBĚD12:00 – 13:00 PŘÍPRAVA NA ZÁVOD
13:00 – 14:00 ZÁVOD B1 a D1
14:00 – 14:30 ROTACE
14:30 – 15:30 ZÁVOD B2 a D2
16:30 – 17:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ČASOVÉHO HARMONOGRAMU VLIVEM NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK NEBO NEPŘEDVÍDATELNÝCH OKOLNOSTÍ.

Mapy:
obr

obr1

Liga přívlače z lodí 4.kolo v Labe Poděbrady
Říj 28 celý den

O akci nebyly zveřejněny bližší podrobnosti.

Konečné schválení termínů proběhne na LRU Přívlač (ČRS) počátkem března 2017. Do té doby jsou termíny v režimu návrhu.