Zde naleznete pravidelně aktualizovaný termínový přehled všech výstav, závodů a ostatních přívlačově zajímavých akcí v České republice. A to akcí nejenom pořádaných Českým rybářským svazem, ale i všech akcí pořádaných na soukromých vodách a ostatními subjekty. Propozice  se budeme snažit vždy doplnit v momentě, kdy budou uveřejněny. Vzhledem k tomu, že víme, že uspořádání jakékoli rybářské akce není jednoduchou záležitostí, chápeme, že ne vždy se organizátorům daří správně a včas propozice publikovat. 🙂 Mějte prosím i vy strpení s tím, že ne každé propozice se objeví na tomto místě okamžitě.

Čvc
13
So
Krajský přebor Moravského rybářské svazu v přívlači 2019
Čvc 13 celý den

Propozice události budou zobrazeny později.

Krajský přebor ÚS Praha v přívlači 2019
Čvc 13 celý den

Pražské přebory a krajská divize

13.7.2019

Vltava 4 – 401 016

Rokytka 1 401 008

Propozice závodu

Termín přihlášek  do 6.7.2019  na email: sumik@mrk.cz

Pořadatel: Libor Hakl
Garant: František Čáha
Jury: bude zvolena na místě 5 závodníků

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, MO, v případě týmu do Krajské divize – název týmu.

Sraz v 5,30 v ulici Vodácká u konce vodáckého kanálu pod jezem v Troji.

Startovné: Každý závodník složí startovné ve výši 200Kč na osobu (bude použito na ceny a pohár pro vítěze)

Závodníci se rozdělí losem na dvě skupiny, ve kterých budou mezi sebou soutěžit.

Závodní sektor bude rozdělen na dvě poloviny, každý pro jednu skupinu.

Po kole proběhne rotace s půlhodinovou pauzou.

Každá polovina tratě bude rozdělena na menší sektory, kterých bude víc než závodníků.

Závodníci si vylosují pořadí vybíhání do sektoru, ty pak mohou během kola libovolně měnit a přebíhat.

Pravidla
Závodník musí být vybaven vezírkem, nebo pevnou nádobou pro uchování ryb.

Úlovky: Ve vezírku (nádobě) může být přechováváno maximálně 5 kusů neušlechtilých ryb. Po ulovení 5-té ryby je závodník povinen vyhledat sousedního závodníka, ryby změřit a zapsat do bodovacího listu. Po ulovení ušlechtilé ryby je nutné rybu změřit a zapsat ihned po ulovení, taktéž za dohledu sousedního závodníka. Dohlížející sousední závodník potvrdí zápis podpisem do bodovacího listu. Hodnocení úlovků dle platného závodního řádu. Bodovací list je nutné odevzdat nejpozději před výběhem do dalšího kola závodu.

Bodování:
1) sečte se ranní 1 závod.
2) sečte se odpolední 2 závod
3) sečte se pořadí za ranní a odpolední závod a určí se celkové pořadí

Brodění povoleno pouze na revíru Vltava 4 na vlastní nebezpečí.

Ostatní pravidla dle SŘ a ZŘ.

Časový harmonogram
05.30 sraz
5:50 losování
6:15 výběh do 1 kola
6:30 – 8:00  1. závod A,B –  I. Kolo
8:45 výběh 2.kolo
9:00 -10:30  1. závod A,B – II. kolo
11:00 – 12:30 přestávka na oběd, přejezd do ulice Za Mosty Hrdlořezy Praha 9
12:45 výběh do 3 kola
13:00 -14:30 2.závod C,D, I. Kolo
14:45 výběh do 4.kola
15:00 -16:30 2.závod č. C,D  II. kolo
17:00 – vyhlášení vítěze krajského přeboru a vítězného družstva krajské divize, vyhlášení nominovaných na MMiČR 2020

V případě dotazů volejte, pište: 602181160

Místo srazu a závodní úseky

Pořadatel si vyhrazuje právo závod zrušit či přesunout na jiný termín, s přihlédnutím na aktuální stav počasí a průtoku řeky.

Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí.

Krajský přebor Východních Čech v přívlači 2019
Čvc 13 celý den
Krajský přebor Východních Čech v přívlači 2019 @ Chrudimka 3P a 2,  revír 453 014 a 451 019

Propozice události budou zobrazeny později.

Čvc
20
So
1.liga v přívlači – 2.kolo
Čvc 20 – Čvc 21 celý den

1.liga LRU Přívlač 2.kolo

pořádané ve dnech 20. – 21. 7. 2019
na revírech: Sázava 4 a 5 (401 010 a 401 011)

Organizační výbor
Hlavní pořadatel: MO ČRS Praha 10 – Hostivař
Jaroslav Dvořák 604 518 124 jaroslavdvorak.rybar@centrum.cz
Karel Filinger karlosfili@centrum.cz

rybarihostivar.websnadno.cz

Hlavní rozhodčí: Jaroslav Filinger
Garant soutěže: František Čáha
Bodovací komise: Jaroslav Filinger, Karel Filinger, Jaroslav Dvořák

Propozice
Závody proběhnou v souladu s ustanoveními Soutěžního řádu a Závodního řádu LRU – přívlač platného pro rok 2019 (dále jen „SaZŘ 2019“).

Brodění: povoleno na vlastní nebezpečí

Povolenky: na revíru platí celorepubliková, celosvazová a krajská povolenka ÚS Praha na MP vody

Protesty: protest lze podat v souladu s platným SaZŘ 2019

Tréninkový úsek: Od mostu u restaurace Na Marjánce u Stříbrné Skalice (Sázava 4) a krátký úsek mezi jezem a mostem v Ledečku (Sázava 5). Pro závodníky platí přísný zákaz lovu v závodních úsecích před závody od 13. 7. 2019 (včetně).

Závodní úseky: Charakter toku: Za obvyklého letního stavu hloubka do 1,5 metru, převážně 0,5 – 1 m. Břehy jsou porostlé zejména vrbami, kopřivami a netýkavkou žláznatou, místy hůře přístupné. Dno je pokryto kameny, štěrkem s frakcí cca 10 – 50 mm, místy písčité až bahnité. V případě silného deště se řeka rychle zakalí a hloubka se postupně zvýší. V termínu závodů lze očekávat kontaminaci vodního toku vodáky, obvykle převažují otevřené kánoe.

Parkování: Žádám všechny zúčastněné sportovce, aby na úseku v Přívlakách (sobota) parkovali na místech označených jako „P“ v plánku přiloženém níže, případně na zpevněných plochách. Neparkujte na udržovaných trávnících a nevyjíždějte v nich koleje.

Brodění: Závodní úseky jsou zvoleny tak, že za běžného stavu vody a obvyklé výšky postavy a dobré kondici brodícího se lze broděním přiblížit k druhému břehu.

Lovené druhy (převažující): jelec tloušť, okoun říční, bolen dravý, štika obecná, jelec proudník a sportovně velmi cenná ouklej obecná.

Ubytování a stravování si účastníci zajistí individuálně (tj. samostatně). Tímto se dává všem účastníkům na vědomí, že pořadatel nezajišťuje ani snídani. V Přívlakách není žádné občerstvení v blízkosti závodního úseku.

Hotel Ledečko (proběhnou porady a losování), v tuto dobu je zde volných minimálně 12 míst.
https://www.hotelledecko.cz/

Sport areál Samopše
https://www.sport-areal.cz/ubytovani
Tel.: 724 818 057; 724 101 110

V okolí se nacházejí další ubytovací zařízení.

Časový rozpis závodu
Pátek
7:00 – 19:58 tréning
20:00 porada a losování v Hotelu Ledečko

Sobota
7:00 – 8:00 příprava na závod
8:00 – 9:30 ranní závod 1. (A)
9:30 – 10:00 rotace, příprava
10:00 – 11:30 ranní závod 2. (A)
13:30 – 14:30 příprava na závod
14:30 – 16:00 odpolední závod 3. (B)
16:00 – 16:30 rotace, příprava
16:30 – 18:00 odpolední závod 4. (B)
20:00 losování a vyhlášení průběžných výsledků v Hotelu Ledečko

Neděle
6:00 – 7:00 příprava na závod
7:00 – 8:30 ranní závod 5. (C)
8:30 – 9:00 rotace, příprava
9:00 – 10:30 ranní závod 6. (C)
10:30 – 11:30 přestávka na oběd
11:30 – 12:30 příprava na závod
12:30 – 14:00 odpolední závod 7. (D)
14:00 – 14:30 rotace, příprava
14:30 – 16:00 odpolední závod 8. (D)
19:30 vyhlášení výsledků v nebo před Hotelem Ledečko

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového rozvrhu a lovného úseku s ohledem na hydrometeorologické podmínky a jiné nepředvídatelné události.

Tréning:

Závodní úseky:


Čvc
27
So
Extraliga v přívlači – 2.kolo
Čvc 27 – Čvc 28 celý den

MO ČRS Tábor ve spolupráci s Jihočeským územním svazem České Budějovice

Vás zve na

2.kolo extraligy LRU v přívlači

pořádané ve dnech 27. – 28. července 2019

na revíru Otava 1 a 2 (421 053-4)

Propozice

Garant Ing. Tomáš Kepr
Pořadatel Miroslav Zvolánek
Hlavní rozhodčí Miroslav Zvolánek
Bodovací komise Gigal Vítězslav,Zvolánek Miroslav

Závody proběhnou podle S a Z řádu pro LRU – přívlač na rok 2019.

Brodění povoleno. Závodníci musí vlastnit povolenku pro tento revír.

Protesty je možné podávat v souladu se Soutěžním a Závodním řádem LRU – přívlač pro rok 2019 po složení kauce 500,- Kč na jeden protest. Při zamítnutí protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele.

Ubytování:
Hotely a penziony v okolí města Písek

Tréninkový úsek: Otava 1 (421053) – (v mapce vyznačen zeleně)

Závodní úsek: revír Otava 1(421053) a Otava 2(421054) – (v mapce vyznačeno červeně)

jednotlivé tratě budou v zájmu regulérnosti vytyčeny až den před závody dle aktuálního stavu vody v řece.Podle S a Z řádu 2019 platí na celém revíru pro všechny členy účastnících se družstev přísný zákaz rybolovu od 16.7.včetně až do konce závodů.

Výskyt ryb: jelec tloušť,okoun říční,štika obecná a ostatní běžné druhy rybmimopstruhových vod.

Popis závodního úseku:

Jedná se o mimopstruhovou řeku s šířkou toku 20 – 45m a hloubkou 0,2 – 2,5 m.Dno je kamenité s pískovými lavicemi,v hlubších partiích s nánosem sedimentu. Břehy jsou hlinitopísčité s kamenným záhozem,částečně regulované

Pátek 26. července 2019
8.00- 17.00 trénink ve vymezeném úseku
19.00 porada vedoucích družstev a losování na 1.den

Sobota 27. července 2019
6.00 odjezd na závodní usek
6.30 – 7.30 příprava na 1. závod
7.30 – 9.00 1. část 1. závodu
9.00 – 9.30 rotace
9.30 – 11.00 2. část 1. závodu
11.00 – 13.00 oběd
13.00 – 14.00 příprava na 2. závod
14.00 – 15.30 1. část 2. závodu
15.30 – 16.00 rotace
16.00 – 17.30 2. část 2. závod
20.30 průběžné výsledky, losování na 2. den

Neděle 28. července 2019
5.30 odjezd na závodní úsek
6.00 – 7.00 příprava na 3. závod
7.00 – 8.30 1. část 3. závodu
8.30 – 9.00 rotace
9.00 – 10.30 2. část 3.závodu
10.30 – 11.30 oběd,
11.30 – 12.30 příprava na 4.závod
12.30 – 14.00 1. část 4. závodu
14.00 – 14.30 rotace
14.30 – 16.00 2. část 4. závodu
17.30 vyhlášení výsledků

V případě nutnosti si pořadatel vyhrazuje právo změny závodních úseků,nebo časového harmonogramu závodu.

Ing.Tomáš Kepr – garant tel. – 606 580 464
Miroslav Zvolánek – pořadatel tel. – 604 231 860

Srp
3
So
Krajský přebor Jižních Čech v přívlači 2019
Srp 3 – Srp 4 celý den

Krajský pohár LRU přívlač

3.8. – 4. 8. 2019

Otava 3 – 421055

Hlavní pořadatel: Straka Jan
Hlavní rozhodčí: Ing. Kepr Tomáš
Garant: Ing. Kepr Tomáš
Bodovací komise: Straka Jan, Ing. Kepr Tomáš, Zvolánek Miroslav
Porota: bude zvolena na páteční poradě

Startovné: 200,- Kč, bude vybráno na páteční poradě!

Ubytování je možné zajistit v zámku Štěkeň na celý víkend
na telefonu: paní Vasilova  728556755 .

Z pátku na sobotu je možné přespat ve sportovním areálu Čejetice .

Zde proběhne i páteční porada a losování.

Objednat je možno na telefonu 733324841. Nutno v co nejkratším termínu!!!!

Sobotní sektory se nachází přímo za areálem, a tak je možno páteční večer dobře posilovat.

Porada a vyhlášení výsledků v sobotu, ( v případě špatného počasí i v neděli), proběhne rovněž v Čejeticích!

Zákaz lovu ryb pro závodníky na revíru Otava 3 v úseku od jezu Pangl v ř. km 40,8.

V k.ú. Čejetice až na konec revíru – jez Slaník ř. km 51  od 17. 07. 2019!

Pravidla:
Chytá se dle závodního a soutěžního řádu LRÚ přívlač pro rok 2019. Protesty možno podávat dle platného S. a Z. řádu po složení kauce 500,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Při shledání jury, že protest je neoprávněný, propadá kauce pořadateli.

Brodění povoleno na vlastní nebezpečí!!!

Řeka široká od 10 do 45 metrů, hloubka od 0 do 3 metrů, převážně kamenité, místy písečné dno. V klidnějších místech vrstva bahna a větví.

Lovící jsou povinni během závodů (včetně tréninku) vlastnit platnou MP povolenku na tento revír, tj .MP Krajská ÚS, Celosvazová nebo Celorepubliková.

Výskyt ryb:
Vyskytují se prakticky všechny druhy s převahou okouna, jelců.

Časový harmonogram:
Pátek 2. 8. 2019
Trénink 07:00 – 17:30 (probíhá kdekoli mimo vymezený úsek mezi jezy Pangl a Slaník)

Porada, losování 18:30 ve sportovně rekreačním areálu Čejetice.

Sobota 3. 8. 2019
Sektor A
07:15 – 08:15 příprava
08:15 – 09:45  1. kolo
09:45 – 10:30 rotace
10:30 – 12:00   2. kolo
12:00 – 14:00 přestávka na oběd

Sektor B
14:00 – 15:00 příprava
15:00 – 16:30 1. kolo
16:30 – 17:00 rotace
17:00 – 18:30 2. kolo
19:30 porada a losování

Neděle 4. 8. 2019
Sektor C
06:30 – 07:30 příprava
07:30 – 09:00 1. kolo
09:00 – 09:30 rotace
09:30 – 11:00 2. kolo
11:00 – 12:00 přestávka na oběd

Sektor D
12:00 – 13:00 příprava
13:00 – 14:30 1. kolo
14:30 – 15:00 rotace
15:00 – 16:30 2. kolo
17:30 vyhlášení výsledků

V případě dotazů volejte a pište; 776 077 215

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a lovných úseků s ohledem na klimatické podmínky, stav průtoku a jiné nepředvídatelné přírodní události.

Těšíme se na Vaši účast. Za pořadatele Straka Jan.

Mapka:

Krajský přebor Severní Morava a Slezko v přívlači 2019
Srp 3 celý den

Krajský přebor v přívlači Severní Morava a Slezko

pořádaný dne 3. 8. 2019

Revíry Bečva 5  471 011

PROPOZICE
Funkcionáři závodu
Organizační výbor
Ředitel soutěže: Forst Robert, Ing.
Technický ředitel: Pernický Stanislav, Ing.
Hlavní rozhodčí: Jan Němec
Garant: Pernický Stanislav, Ing.
Bodovací komise: Němec Jan -hlavní rozhodčí, Forst Robert, Janeček Martin,  Kácel Petr

Závody proběhnou v souladu s ustanovením Soutěžního a Závodního řádu pro LRU – přívlač platného pro rok 2019

Uchovávání ryb: dle SaZŘ 2019
Povolené druhy ryb: dle SaZŘ 2019
Míra povolených druhů ryb: dle SaZŘ 2019 – blíže neupravováno
Bodování: dle SaZŘ 2019
Brodění: -povoleno – bude upřesněno dle stavu vody

Při brodění je povolen dočasně přenosný vezírek z bezuzlové síťoviny s kruhy. Lze v něm do příchodu rozhodčího přechovávat max. 5 kusů neušlechtilých nebo nelososovitých ryb. Ulovené lososovité ryby, lipan nebo ryby ušlechtilé se budou měřit a zapisovat okamžitě. Jakkoli prokazatelně poškozená ryba nebude v souladu se SZŘ hodnocena a navíc se závodník vystavuje možnému napomenutí nebo případné diskvalifikaci.

Závodní úseky
Závod:  – Bečva 5 – řeka – 2 km od mostu u jezera 2 po proudu až po most –„u Kačeny“
Pásmo parmové hloubka 0,3 – 1,5 m, šířka 10 – 30 m.
Ryby: jelec tloušť, jelec proudník, parma, ostroretka, okoun, bolen.
Vyznačeno na mapě modře!!!

Pro závodníky platí přísný zákaz lovu v závodních úsecích 7 dnů před závody.

Protesty: Protest lze podat v souladu se soutěžním a závodním řádem. Kauce při podání protestu je 500,- Kč, při zamítnutí protestu propadá kauce ve prospěch pořadatele.

Časový rozpis závodů
Sobota dne 3. 8. 2019
06.00 – 07.00 hodin sraz u chaty MO ČRS Hustopeče n/B – jezero č. 3 – označeno křížkem
07.00 – 08.00 hodin  losování a příprava na ranní závod
08.00 – 09.30 hodin ranní závod 1. část
09.30 – 10.00 hodin rotace
10.00 – 11.30 hodin ranní závod 2. část
11.30 – 13.00 hodin přestávka na oběd a losování
13.00 – 14.30 hodin odpolední závod 1. část
14.30 – 15.00 hodin rotace
15.00 – 16.30 hodin odpolední závod 2. část
16.30 – 17.00 hodin vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a lovného úseku s ohledem na klimatické podmínky a jiné nepředvídatelné přírodní události.

Krajský přebor Středních Čech v přívlači 2019
Srp 3 – Srp 4 celý den

Krajský přebor a divizi SÚS LRU přívlač 2019

pořádané dne 3.-4.8.2019 ve Vlašimi na revíru 411 006

Blanice Vlašimská 1 a 2

Propozice
Garant: Josef Prokop ml.
Ředitel závodu: Patrik Truhlář, tel. 607 078 734
Hlavní rozhodčí: Aleš Truhlář, tel. 603 704 126
Bodovací komise: P. Truhlář, A. Truhlář + 3 zvolení závodníci

Závody proběhnou podle Soutěžního a Závodního řádu pro LRU – přívlač na rok 2019, včetně výjimek schválených pro tento typ soutěže s výjimkou – Brodění zakázáno na revíru 411 006 Blanice Vlašimská 1 a 2! Protesty je možné podávat v souladu se Soutěžním a Závodním řádem LRU – přívlač pro rok 2019 po složení kauce 500 Kč na jeden protest. Při zamítnutí protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele.

Závodní trať:
Blanice (411 006): Šířka cca 3 – 15m, hloubka 0,1 – 2m, břehy většinou kamenité – regulace (nadjezí), případně travnaté zarostlé (podjezí), nadjezí mírně tažná řeka, podjezí proudná řeka. ZÁKAZ BRODĚNÍ!

Sázava 6 (411 077): Charakter toku je převážně tažný proud. Hloubka 0,3 – 2m a  šířka     cca  30  –  40m.  Dno  písčité,  štěrkovité,  místy  bahnité,  kamenité s výskytem velkých balvanů. NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI BRODĚNÍ! Zákaz vstupu či odkládání si věcí na druhý břeh. Břehy jsou poměrně hodně zarostlé, ale přístupné. Brodění povoleno na vlastní nebezpečí.

Výskyt ryb: Jelec tloušť, okoun, štika, bolen dravý, jelec proudník, jelec jesen, pstruh, candát a ostatní ryby cejnového pásma.

Bodování: podle S a Z řádu na rok 2019.

Tréninkový úsek: od jezu u Znosimské brány proti proudu do obce Ostrov

Závodní úseky: Části revíru 411 006 Blanice Vlašimská 1 a 2 a části revíru 411 077 Sázava 6, viz. mapky

Pro závodníky pl atí přísný zá ka z lovu v závodních úsecích 7 dnů před závody.

Porada a losování v sobotu: Hotel Vorlina – salónek, Sukova 343, Vlašim

Startovné: 300Kč – ve startovném je nedělní oběd

Ubytování: Ubytovací kapacity ve Vlašimi a okolí

Hotel Na Vývoji
Havlíčkova 1135
258 01 Vlašim
Tel. +420 601 376 912, www.navyvoji.cz

Hotel Vorlina
Sukova 343
258 01 Vlašim
tel.+420 317 842 969 www.hotelvorlina.cz

Sporthotel Vlašim
Sportovní 1570
258 01 Vlašim, Česko
Tel. +420 317 842 777

Penzion Silvie
Masaryka 458
258 01 Vlašim, Česko
tel. +420 317 844 884 www.pension-silvie.cz

Apartmá ny Otoli s.r.o.
Smetanova 395
258 01 Vlašim
tel. 734 307 783

Časový rozpis
Sobota 3.8.2019:
7:00 – Sraz na parkovišti za Domem rybářů u tenisových kurtů
7:30 – 8:00 Losování
8:00 – 8:30 příprava na závod
8:30 – 9:30 závod A1
9:30 – 10:00 rotace
10:00 – 11:00 závod A2
11:00 – 13:30 oběd
13:30 – 14:00 příprava na závod
14:00 – 15:00 závod B1
15:00 – 15:30 přechod, příprava na závod
15:30 – 16:30 závod B2
19:00 porada a losování na nedělní závody

Neděle 4.8.2019:
7:00 – 7:30 příprava na závod
7:30 – 8:30 závod C1
8:30 – 9:00 rotace
9:00 – 10:00 závod C2
10:00 – 11:30 oběd
11:30 – 12:00 příprava na závod
12:00 – 13:00 závod D1
13:00 – 13:30 přechod, příprava na závod
13:30 – 14:30 závod D2
15:30 vyhlášení výsledků

Při nepřízni počasí si pořadatel vyhrazuje právo na změnu termínu i místa konání.

Závodní trať A a sraz sobota ráno

Závodní trať B sobota odpoledne

Závodní trať C a D a sraz neděle

Srp
24
So
1.liga v přívlači – 3.kolo
Srp 24 – Srp 25 celý den

3.KOLO 1.LIGY LRU – PŘÍVLAČ

pořádané ve dnech 24. – 25. srpen 2019

Organizační výbor
Ředitel soutěže: Ladislav Marek
Hlavní pořadatel: Jakub Pilný
Hlavní rozhodčí: Martin Komenda
Garant soutěže: Jan Kropáček
Bodovací komise: Ladislav Marek, Martin Komenda, Tomáš Havlíček
Porota: Roman Němec, Martin Komenda, 3 zvolení zástupci na poradě

SVRATKA 4 (461 140) BRNO

Propozice

Závody proběhnou v souladu s ustanovením Soutěžního a závodního řádu LRU – přívlač platného pro rok 2019.

Povolené druhy ryb: dle SaZŘ 2019
Míra povolených druhů ryb: dle SaZŘ 2019
Bodování: měřením
Brodění: zakázáno
Povolenky: na revíru platí celorepubliková, celosvazová MRS a krajská povolenka na MP vody

VÝDEJ TÝDENNÍCH POVOLENEK MOŽNÝ V OBCHODĚ „rybářské potřeby u sumce, ul.Kotlářská“ a OD TESCO, Královo Pole, rybářské potřeby „raven Fishing“.

Protesty: protest lze podat v souladu s platným SaZŘ 2019, každý podaný protest činí 500,- Kč – po neuznaném protestu propadá pořadateli.

Tréninkové úseky
Tréninkový úsek od splavu v MČ Komín (viz mapa) po jez v MČ Jundrov (viz mapa). Hloubka 1 – 3 m, šířka 30m, mírně tekoucí voda.

Platí zákaz přivlastňování si ryb – ryby musí být s maximální šetrností vráceny zpět!

Závodní úseky
Úsek A : Svratka, levý břeh, proti proudu od jezu v MČ Komín. Voda mírně tekoucí, až stojatá s hloubkou 1m až 5m, šířkou 15m až 30m, dno kamenité, místy bahnité.
Úsek B : Svratka,  levý břeh proti proudu od pěší lávky v Bystrci do ZOO Brno (zastávka dnem. Hloubka 1m až 2m, šířka 10m až 20m.
Úsek C : Svratka,  pravý břeh proti proudu cca 300m od jezu v MČ Komín. Voda mírně tekoucí, až stojatá s hloubkou 1m až 5m, šířkou 15m až 30m, dno kamenité, místy bahnité.
Úsek D : Svratka,  pravý břeh po toku řeky, od pěší lávky do ZOO Brno v Bystrci po vtok potoka Vrbovec. Voda mírně tekoucí, až stojatá s hloubkou 1m až 5m, šířkou 15m až 20m, dno kamenité.

Z důvodu místy vyšších břehů je potřeba delší podběrák!!

Ryby: jelec tloušť,  jesen, proudník, bolen, okoun, candát, štika, sumec, pstruh.

Pro závodníky platí přísný zákaz lovu v závodních úsecích 21 dnů před závody tj. od 2. 8. 2019.

Ubytování – možné od 12.00 hod.

Penzion MARIE
Brněnská přehrada
www.penzionmarie.com
Tel.: 603 231 190

Stravování: ve vlastní režii závodníků

Kontakt na pořadatele:
Jakub Pilný         Tomáš Havlíček          Ladislav Marek
Tel.:603264371   Tel.:603169440          Tel: 776079037
Mail: hjt.pilni@email.cz  Mail: tojami@centrum.cz  Mail: lada.green@seznam.cz

Časový rozpis závodu
Pátek dne 23. 8. 2019
07:00 – 18:00      TRÉNINK
19:00                     porada a losování v klubovně MO Brno 2, Optátova 26, Brno – Jundrov

Sobota dne 24. 8. 2019
6:00 – 7:00 příprava na ranní závod
7:00 – 8:30 ranní závod 1.
8:30 – 9:00 rotace
9:00 – 10:30 ranní závod 2.
10:30 – 12:00 přestávka na oběd
12:00 – 13:00 příprava na závod
13:00 – 14:30 odpolední závod 3.
14:30 – 15:00 rotace
15:00 – 16:30 odpolední závod 4.
18:00    losování a vyhlášení průběžných výsledků v klubovně MO Brno 2, Optátova 26, Brno – Jundrov

Neděle dne 25. 8. 201
6:00 – 7:00 příprava na ranní závod
7:00 – 8:30 ranní závod 5.
8:30 – 9:00 rotace
9:00 – 10:30 ranní závod 6.
10:30 – 11:30 přestávka na oběd
11:30 – 12:30 příprava na závod
12:30 – 14:00 odpolední závod 7.
14:00 – 14:30 rotace
14:30 – 16:00 odpolední závod 8.
17:00    vyhlášení výsledků – místo upřesníme na poradě

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a lovného úseku s ohledem na klimatické podmínky a jiné nepředvídatelné přírodní události.

Závodní úseky A, B, C a D, tréninkový úsek, srazy, místo porady:


2.liga v přívlači – 2.kolo
Srp 24 – Srp 25 celý den

Propozice události budou zobrazeny později.