Zde naleznete pravidelně aktualizovaný termínový přehled všech výstav, závodů a ostatních přívlačově zajímavých akcí v České republice. A to akcí nejenom pořádaných Českým rybářským svazem, ale i všech akcí pořádaných na soukromých vodách a ostatními subjekty. Propozice  se budeme snažit vždy doplnit v momentě, kdy budou uveřejněny. Vzhledem k tomu, že víme, že uspořádání jakékoli rybářské akce není jednoduchou záležitostí, chápeme, že ne vždy se organizátorům daří správně a včas propozice publikovat. 🙂 Mějte prosím i vy strpení s tím, že ne každé propozice se objeví na tomto místě okamžitě.

Čvn
29
So
2.liga v přívlači – 1.kolo
Čvn 29 – Čvn 30 celý den

Propozice události budou zobrazeny později.

3.liga v přívlači – 1.kolo
Čvn 29 – Čvn 30 celý den

Propozice události budou zobrazeny později.

Čvc
6
So
Extraliga v přívlači – 1.kolo
Čvc 6 – Čvc 7 celý den

Propozice události budou zobrazeny později.

Čvc
13
So
4.kolo Juniorská liga v přívlači – Západočeský dravec
Čvc 13 celý den

Z DŮVODU DLOUHODOBÉHO NÍZKÉHO STAVU VODY V REVÍRU JE ODLOŽEN ZÁVOD NA PODZIM, DATUM BUDE UPŘESNĚNO. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Krajský přebor Moravského rybářské svazu v přívlači 2019
Čvc 13 celý den

Propozice události budou zobrazeny později.

Krajský přebor ÚS Praha v přívlači 2019
Čvc 13 celý den

Pražské přebory a krajská divize

13.7.2019

Vltava 4 – 401 016

Rokytka 1 401 008

Propozice závodu

Termín přihlášek  do 6.7.2019  na email: sumik@mrk.cz

Pořadatel: Libor Hakl
Garant: František Čáha
Jury: bude zvolena na místě 5 závodníků

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, MO, v případě týmu do Krajské divize – název týmu.

Sraz v 5,30 v ulici Vodácká u konce vodáckého kanálu pod jezem v Troji.

Startovné: Každý závodník složí startovné ve výši 200Kč na osobu (bude použito na ceny a pohár pro vítěze)

Závodníci se rozdělí losem na dvě skupiny, ve kterých budou mezi sebou soutěžit.

Závodní sektor bude rozdělen na dvě poloviny, každý pro jednu skupinu.

Po kole proběhne rotace s půlhodinovou pauzou.

Každá polovina tratě bude rozdělena na menší sektory, kterých bude víc než závodníků.

Závodníci si vylosují pořadí vybíhání do sektoru, ty pak mohou během kola libovolně měnit a přebíhat.

Pravidla
Závodník musí být vybaven vezírkem, nebo pevnou nádobou pro uchování ryb.

Úlovky: Ve vezírku (nádobě) může být přechováváno maximálně 5 kusů neušlechtilých ryb. Po ulovení 5-té ryby je závodník povinen vyhledat sousedního závodníka, ryby změřit a zapsat do bodovacího listu. Po ulovení ušlechtilé ryby je nutné rybu změřit a zapsat ihned po ulovení, taktéž za dohledu sousedního závodníka. Dohlížející sousední závodník potvrdí zápis podpisem do bodovacího listu. Hodnocení úlovků dle platného závodního řádu. Bodovací list je nutné odevzdat nejpozději před výběhem do dalšího kola závodu.

Bodování:
1) sečte se ranní 1 závod.
2) sečte se odpolední 2 závod
3) sečte se pořadí za ranní a odpolední závod a určí se celkové pořadí

Brodění povoleno pouze na revíru Vltava 4 na vlastní nebezpečí.

Ostatní pravidla dle SŘ a ZŘ.

Časový harmonogram
05.30 sraz
5:50 losování
6:15 výběh do 1 kola
6:30 – 8:00  1. závod A,B –  I. Kolo
8:45 výběh 2.kolo
9:00 -10:30  1. závod A,B – II. kolo
11:00 – 12:30 přestávka na oběd, přejezd do ulice Za Mosty Hrdlořezy Praha 9
12:45 výběh do 3 kola
13:00 -14:30 2.závod C,D, I. Kolo
14:45 výběh do 4.kola
15:00 -16:30 2.závod č. C,D  II. kolo
17:00 – vyhlášení vítěze krajského přeboru a vítězného družstva krajské divize, vyhlášení nominovaných na MMiČR 2020

V případě dotazů volejte, pište: 602181160

Místo srazu a závodní úseky

Pořadatel si vyhrazuje právo závod zrušit či přesunout na jiný termín, s přihlédnutím na aktuální stav počasí a průtoku řeky.

Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí.

Krajský přebor Východních Čech v přívlači 2019
Čvc 13 celý den
Krajský přebor Východních Čech v přívlači 2019 @ Chrudimka 3P a 2,  revír 453 014 a 451 019

Propozice události budou zobrazeny později.

Čvc
20
So
1.liga v přívlači – 2.kolo
Čvc 20 – Čvc 21 celý den

1.liga LRU Přívlač 2.kolo

pořádané ve dnech 20. – 21. 7. 2019
na revírech: Sázava 4 a 5 (401 010 a 401 011)

Organizační výbor
Hlavní pořadatel: MO ČRS Praha 10 – Hostivař
Jaroslav Dvořák 604 518 124 jaroslavdvorak.rybar@centrum.cz
Karel Filinger karlosfili@centrum.cz

rybarihostivar.websnadno.cz

Hlavní rozhodčí: Jaroslav Filinger
Garant soutěže: František Čáha
Bodovací komise: Jaroslav Filinger, Karel Filinger, Jaroslav Dvořák

Propozice
Závody proběhnou v souladu s ustanoveními Soutěžního řádu a Závodního řádu LRU – přívlač platného pro rok 2019 (dále jen „SaZŘ 2019“).

Brodění: povoleno na vlastní nebezpečí

Povolenky: na revíru platí celorepubliková, celosvazová a krajská povolenka ÚS Praha na MP vody

Protesty: protest lze podat v souladu s platným SaZŘ 2019

Tréninkový úsek: Od mostu u restaurace Na Marjánce u Stříbrné Skalice (Sázava 4) a krátký úsek mezi jezem a mostem v Ledečku (Sázava 5). Pro závodníky platí přísný zákaz lovu v závodních úsecích před závody od 13. 7. 2019 (včetně).

Závodní úseky: Charakter toku: Za obvyklého letního stavu hloubka do 1,5 metru, převážně 0,5 – 1 m. Břehy jsou porostlé zejména vrbami, kopřivami a netýkavkou žláznatou, místy hůře přístupné. Dno je pokryto kameny, štěrkem s frakcí cca 10 – 50 mm, místy písčité až bahnité. V případě silného deště se řeka rychle zakalí a hloubka se postupně zvýší. V termínu závodů lze očekávat kontaminaci vodního toku vodáky, obvykle převažují otevřené kánoe.

Parkování: Žádám všechny zúčastněné sportovce, aby na úseku v Přívlakách (sobota) parkovali na místech označených jako „P“ v plánku přiloženém níže, případně na zpevněných plochách. Neparkujte na udržovaných trávnících a nevyjíždějte v nich koleje.

Brodění: Závodní úseky jsou zvoleny tak, že za běžného stavu vody a obvyklé výšky postavy a dobré kondici brodícího se lze broděním přiblížit k druhému břehu.

Lovené druhy (převažující): jelec tloušť, okoun říční, bolen dravý, štika obecná, jelec proudník a sportovně velmi cenná ouklej obecná.

Ubytování a stravování si účastníci zajistí individuálně (tj. samostatně). Tímto se dává všem účastníkům na vědomí, že pořadatel nezajišťuje ani snídani. V Přívlakách není žádné občerstvení v blízkosti závodního úseku.

Hotel Ledečko (proběhnou porady a losování), v tuto dobu je zde volných minimálně 12 míst.
https://www.hotelledecko.cz/

Sport areál Samopše
https://www.sport-areal.cz/ubytovani
Tel.: 724 818 057; 724 101 110

V okolí se nacházejí další ubytovací zařízení.

Časový rozpis závodu
Pátek
7:00 – 19:58 tréning
20:00 porada a losování v Hotelu Ledečko

Sobota
7:00 – 8:00 příprava na závod
8:00 – 9:30 ranní závod 1. (A)
9:30 – 10:00 rotace, příprava
10:00 – 11:30 ranní závod 2. (A)
13:30 – 14:30 příprava na závod
14:30 – 16:00 odpolední závod 3. (B)
16:00 – 16:30 rotace, příprava
16:30 – 18:00 odpolední závod 4. (B)
20:00 losování a vyhlášení průběžných výsledků v Hotelu Ledečko

Neděle
6:00 – 7:00 příprava na závod
7:00 – 8:30 ranní závod 5. (C)
8:30 – 9:00 rotace, příprava
9:00 – 10:30 ranní závod 6. (C)
10:30 – 11:30 přestávka na oběd
11:30 – 12:30 příprava na závod
12:30 – 14:00 odpolední závod 7. (D)
14:00 – 14:30 rotace, příprava
14:30 – 16:00 odpolední závod 8. (D)
19:30 vyhlášení výsledků v nebo před Hotelem Ledečko

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového rozvrhu a lovného úseku s ohledem na hydrometeorologické podmínky a jiné nepředvídatelné události.

Tréning:

Závodní úseky:


Čvc
27
So
Extraliga v přívlači – 2.kolo
Čvc 27 – Čvc 28 celý den

MO ČRS Tábor ve spolupráci s Jihočeským územním svazem České Budějovice

Vás zve na

2.kolo extraligy LRU v přívlači

pořádané ve dnech 27. – 28. července 2019

na revíru Otava 1 a 2 (421 053-4)

Propozice

Garant Ing. Tomáš Kepr
Pořadatel Miroslav Zvolánek
Hlavní rozhodčí Miroslav Zvolánek
Bodovací komise Gigal Vítězslav,Zvolánek Miroslav

Závody proběhnou podle S a Z řádu pro LRU – přívlač na rok 2019.

Brodění povoleno. Závodníci musí vlastnit povolenku pro tento revír.

Protesty je možné podávat v souladu se Soutěžním a Závodním řádem LRU – přívlač pro rok 2019 po složení kauce 500,- Kč na jeden protest. Při zamítnutí protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele.

Ubytování:
Hotely a penziony v okolí města Písek

Tréninkový úsek: Otava 1 (421053) – (v mapce vyznačen zeleně)

Závodní úsek: revír Otava 1(421053) a Otava 2(421054) – (v mapce vyznačeno červeně)

jednotlivé tratě budou v zájmu regulérnosti vytyčeny až den před závody dle aktuálního stavu vody v řece.Podle S a Z řádu 2019 platí na celém revíru pro všechny členy účastnících se družstev přísný zákaz rybolovu od 16.7.včetně až do konce závodů.

Výskyt ryb: jelec tloušť,okoun říční,štika obecná a ostatní běžné druhy rybmimopstruhových vod.

Popis závodního úseku:

Jedná se o mimopstruhovou řeku s šířkou toku 20 – 45m a hloubkou 0,2 – 2,5 m.Dno je kamenité s pískovými lavicemi,v hlubších partiích s nánosem sedimentu. Břehy jsou hlinitopísčité s kamenným záhozem,částečně regulované

Pátek 26. července 2019
8.00- 17.00 trénink ve vymezeném úseku
19.00 porada vedoucích družstev a losování na 1.den

Sobota 27. července 2019
6.00 odjezd na závodní usek
6.30 – 7.30 příprava na 1. závod
7.30 – 9.00 1. část 1. závodu
9.00 – 9.30 rotace
9.30 – 11.00 2. část 1. závodu
11.00 – 13.00 oběd
13.00 – 14.00 příprava na 2. závod
14.00 – 15.30 1. část 2. závodu
15.30 – 16.00 rotace
16.00 – 17.30 2. část 2. závod
20.30 průběžné výsledky, losování na 2. den

Neděle 28. července 2019
5.30 odjezd na závodní úsek
6.00 – 7.00 příprava na 3. závod
7.00 – 8.30 1. část 3. závodu
8.30 – 9.00 rotace
9.00 – 10.30 2. část 3.závodu
10.30 – 11.30 oběd,
11.30 – 12.30 příprava na 4.závod
12.30 – 14.00 1. část 4. závodu
14.00 – 14.30 rotace
14.30 – 16.00 2. část 4. závodu
17.30 vyhlášení výsledků

V případě nutnosti si pořadatel vyhrazuje právo změny závodních úseků,nebo časového harmonogramu závodu.

Ing.Tomáš Kepr – garant tel. – 606 580 464
Miroslav Zvolánek – pořadatel tel. – 604 231 860

Srp
3
So
Krajský přebor Jižních Čech v přívlači 2019
Srp 3 – Srp 4 celý den

Krajský pohár LRU přívlač

3.8. – 4. 8. 2019

Otava 3 – 421055

Hlavní pořadatel: Straka Jan
Hlavní rozhodčí: Ing. Kepr Tomáš
Garant: Ing. Kepr Tomáš
Bodovací komise: Straka Jan, Ing. Kepr Tomáš, Zvolánek Miroslav
Porota: bude zvolena na páteční poradě

Startovné: 200,- Kč, bude vybráno na páteční poradě!

Ubytování je možné zajistit v zámku Štěkeň na celý víkend
na telefonu: paní Vasilova  728556755 .

Z pátku na sobotu je možné přespat ve sportovním areálu Čejetice .

Zde proběhne i páteční porada a losování.

Objednat je možno na telefonu 733324841. Nutno v co nejkratším termínu!!!!

Sobotní sektory se nachází přímo za areálem, a tak je možno páteční večer dobře posilovat.

Porada a vyhlášení výsledků v sobotu, ( v případě špatného počasí i v neděli), proběhne rovněž v Čejeticích!

Zákaz lovu ryb pro závodníky na revíru Otava 3 v úseku od jezu Pangl v ř. km 40,8.

V k.ú. Čejetice až na konec revíru – jez Slaník ř. km 51  od 17. 07. 2019!

Pravidla:
Chytá se dle závodního a soutěžního řádu LRÚ přívlač pro rok 2019. Protesty možno podávat dle platného S. a Z. řádu po složení kauce 500,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Při shledání jury, že protest je neoprávněný, propadá kauce pořadateli.

Brodění povoleno na vlastní nebezpečí!!!

Řeka široká od 10 do 45 metrů, hloubka od 0 do 3 metrů, převážně kamenité, místy písečné dno. V klidnějších místech vrstva bahna a větví.

Lovící jsou povinni během závodů (včetně tréninku) vlastnit platnou MP povolenku na tento revír, tj .MP Krajská ÚS, Celosvazová nebo Celorepubliková.

Výskyt ryb:
Vyskytují se prakticky všechny druhy s převahou okouna, jelců.

Časový harmonogram:
Pátek 2. 8. 2019
Trénink 07:00 – 17:30 (probíhá kdekoli mimo vymezený úsek mezi jezy Pangl a Slaník)

Porada, losování 18:30 ve sportovně rekreačním areálu Čejetice.

Sobota 3. 8. 2019
Sektor A
07:15 – 08:15 příprava
08:15 – 09:45  1. kolo
09:45 – 10:30 rotace
10:30 – 12:00   2. kolo
12:00 – 14:00 přestávka na oběd

Sektor B
14:00 – 15:00 příprava
15:00 – 16:30 1. kolo
16:30 – 17:00 rotace
17:00 – 18:30 2. kolo
19:30 porada a losování

Neděle 4. 8. 2019
Sektor C
06:30 – 07:30 příprava
07:30 – 09:00 1. kolo
09:00 – 09:30 rotace
09:30 – 11:00 2. kolo
11:00 – 12:00 přestávka na oběd

Sektor D
12:00 – 13:00 příprava
13:00 – 14:30 1. kolo
14:30 – 15:00 rotace
15:00 – 16:30 2. kolo
17:30 vyhlášení výsledků

V případě dotazů volejte a pište; 776 077 215

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a lovných úseků s ohledem na klimatické podmínky, stav průtoku a jiné nepředvídatelné přírodní události.

Těšíme se na Vaši účast. Za pořadatele Straka Jan.

Mapka: