Zde naleznete pravidelně aktualizovaný termínový přehled všech výstav, závodů a ostatních přívlačově zajímavých akcí v České republice. A to akcí nejenom pořádaných Českým rybářským svazem, ale i všech akcí pořádaných na soukromých vodách a ostatními subjekty. Propozice  se budeme snažit vždy doplnit v momentě, kdy budou uveřejněny. Vzhledem k tomu, že víme, že uspořádání jakékoli rybářské akce není jednoduchou záležitostí, chápeme, že ne vždy se organizátorům daří správně a včas propozice publikovat. 🙂 Mějte prosím i vy strpení s tím, že ne každé propozice se objeví na tomto místě okamžitě.

Dub
14
Ne
Pohár Rachyně v přívlači – 7.ročník
Dub 14 celý den

Funkcionáři závodu:
Pořadatel a ředitel závodu:Roman Kozák 739 283 133
Garant: Josef Prokop ml.
Hlavní rozhodčí: David Vojtíšek
Porota: David Vojtíšek, Josef Prokop ml. a tři závodníci odhlasovaní v den závodu před losováním
Bodovací komise: bude ustanovena a odsouhlasena v den závodu před losováním

Propozice:

Přátelské setkání všech vyznavačů přívlače ať závodní tak i rekreační.

Startovné 400 Kč na osobu platba na místě a bude použito na pořízení pohárů pro vítěze a na zarybnění, povolení k lovu a oběd, z prostorových důvodů bude k závodu připuštěno pouze limitované množství přihlášených závodníků max. 35 závodníků. Závodníci, kteří nebudou vlastnit pstruhovou povolenku celorepublikovou, celosvazovou nebo krajskou středočeskou si budou moci při prezentaci ji zakoupit za 250Kč.
1. Závodní trať bude vyznačena na části levého břehu přes hráz nádrže a na pravém břehu nádrže. Závodní trať je vyznačena v přiložené mapce červenou barvou. Zákaz tréninku na závodní trati minimálně 10 dní před závodem.
2. Tréninkový úsek je celý revír mimo vyznačené závodní tratě.
3. Loví se pouze ze břehu, nebrodí se.
4. Závod proběhne dle přiloženého časového harmonogramu.
5. Závodníci budou chytat všichni najednou a to ve dvou kolech a navzájem si budou dělat rozhodčí.
6. Závod proběhne s volným rozchodem a během závodu může závodník přecházet.
7. Ulovené ryby se neměří, každá ulevená ryba je 1 bod.
8. Každý závodník si může ponechat 3kusy pstruha.
9. Loví se pouze na háčky se zamáčknutým protihrotem nebo na bezprotihrotové háčky.
10. Každý závodník je povinen mít u sebe metr.

Přihlášky:
Do 8. dubna 2019. Závodníci se přihlásí na emailu: roman.kozak8@email.cz .
V přihlášce musí být uvedeno: jméno a příjmení závodníka, telefonní kontakt a jestli chce pstruhovou povolenku.
Maximální počet závodníků je limitován max. 35 závodníků. Závodníci, kteří se již dopředu přihlásili potvrdí svou účast na email a připíší, zda chtějí vyřídit povolenku.

Sraz závodníků:
Od 7:00 do 7:30 na hrázi nádrže viz. mapka – příloha č. 1

Občerstvení:
Je zajištěno domácí guláš s pečivem, který má závodník hrazený ze startovného. Něco k pití taky bude tak hlavně ať všichni dorazí s dobrou náladou.
Ubytování www.pocechach.cz/ubytovani/hotel-zelivka

Charakter toku:
Nádrž má rozlohu 7,5 ha, hloubka 0,3-5 m, dno kamenité, bahnité místy porostlé trávou, břehy zarostlé a z jednoho břehu se chytá z lesa, hráz je tvořena kamenným záhozem a s mírným spádem. Tráva na březích je místy zaplavená vodou doporučuji vzít si holínky a delší podběrák.

Výskyt ryb: Podle procentuálního zastoupení – Pstruh duhový, Siven americký, okoun,
kapr, candát, síh.

Časový rozvrh závodu:
Sobota (14. dubna 2019)
07.00 – 07.30 sraz a prezentace závodníků
07.30 – 08.00 seznámení s pravidly
08.10 – 08.30 zvukový signál pro odchod a přípravu na závod A
08.30 – 10.30 závod A
10.30 – 12.30 přestávka na oběd a občerstvení
12.30 – 13.00 zvukový signál pro odchod a přípravu na závod B
13.00 – 15.00 závod B
15.00 – 16.00 vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu nebo termínu pořádání v případě nepříznivého vývoje počasí či vysokého stavu vody a jiné nepředvídatelné události.

Příloha č. 1  – Místo srazu – Hráz Nádrže

Příloha č. 2 – Závodní trať

Dub
16
Út
Zahájení sezóny na pstruhových revírech ČR
Dub 16 celý den

Kamarádi již to brzy vypukne! Nádherný svátek všech rybářů, kteří se rádi prodírají posledními kousky divoké přírody v okolí našich pstruhových revírů, aby dosáhli své, v zimně tolik vzpomínané, odlehlé tůně a doufají ve zdolání prvního letošního tečkovaného krasavce :). Petrův zdar!

Dub
19
PRSOCup 2019 – Štěchovický pohár – přívlačový závod z lodí
Dub 19 celý den

Milé rybářky, páni rybáři, přátelé, kamarádi,
rok se s rokem sešel a já jsem rád, že vás letos mohu pozvat již na 3. ročník přívlačových závodů z lodí PRSOCup – Štěchovický pohár 2019. Závod proběhne dne 19.4.2019, stejně jako loni na Vltavě v nádherném, panenském prostředí údolní nádrže Štěchovice. Garantem celého závodu je uživatel revíru Český rybářský svaz – ÚS města Prahy.

Vzhledem k výborným zkušenostem z loňského roku jsme se rozhodli zachovat některé zvláštnosti našeho závodu.
1. první přívlačový závod roku 2019 z lodí
2. závod opět proběhne na Velký pátek před Velikonocemi
3. závod bude příležitostí jak pro dvoučlenné posádky lovící z klasických lodí, tak také pro vyznavače stále oblíbenějšího Kayakfishingu – lovu z rybářských kajaků.

Novinkou letošního roku je možnost zapůjčení kajaku po dobu závodu. Závodu se tak mohou zúčastnit i zájemci, kteří žádné vhodné plavidlo nevlastní.

Mnozí z vás se možná podiví, jak je možné v uvedeném termínu lovit na svazovém revíru přílvlačí. Tento revír je vybrán záměrně právě proto, neboť je zde vláčka povolena celoročně. Jedná se o nádherný revír, který si svým romantickým nádechem jistě získá srdce nejednoho z vás! Vltava 9 – Údolní nádrž Štěchovnice

prsocup 2019 prsocup 2019

Půjde o přátelský, náborový (to znamená do žebříčku ČRS nebodovaný) závod, který rád přivítá všechny z vás, kteří budou mít kamarádský přístup.
Pro přihlášení není třeba registrace sportovce u ČRS. Jste vítáni i vy z vás, kteří jste tento druh závodu nikdy nechytali a jen si jej chcete vyzkoušet.

Počet startujících lodí je omezen na 30. Registrace do závodu bude spuštěna v pondělí 1.4.2019 a uzavřena ve středu 17.4.2019.
Přihlášky prosím zasílejte na e-mail: MMicanek@PRSO.me. Přihláška musí obsahovat jméno, telefon a e-mail. (v případě dvoučlenných týmů obou členů týmu). Registrace bude obratem potvrzena.

PROPOZICE:
Organizační výbor:
Pořadatel a ředitel závodu: Martin Mičánek 602 142 340
Garant: Josef Zahrádka 603 701 234
Hlavní rozhodčí: Vít Bardon 602 158 002

Bezpečnost a odpovědnost:
Všichni účastníci závodu se účastní na vlastní nebezpečí. Prosíme všechny účastníky o bezpečné, zodpovědné a ohleduplné chování. Organizátoři nenesou odpovědnost za škodu na zdraví či majetku vzniklou jednáním jednotlivých závodníků či škodu, která vznikne na jejich vybavení a plavidle. Závodníci vyjádří svůj souhlas s daným bodem úhradou startovného.

Revír a závodní trať:
Vltava 9 – Údolní nádrž Štěchovnice. Prosíme o pečlivé prostudování popisu příslušného revíru a následné dodržování všech předepsaných pravidel spolu s dodržováním Rybářského řádu ČRS a Plavebního řádku ČR.

Každý závodník musí vlastnit oprávnění k lovu ryb na daném revíru vydané ČRS (povolenku) a před započetím závodu řádně dle RŘ zapsat docházku do soupisu úlovků! Daná skutečnost bude namátkově kontrolována. V případě potřeby může být povolenka účastníkům závodu organizátorem obstarána. V takovém případě prosíme o sdělení této skutečnosti nejpozději týden před závodem (ideálně při přihlášení do závodu).

Závod bude probíhat na celé ploše ÚN Štěchovice vyjma míst k lovu ryb zapovězených (především nezajíždět příliš blízko k hrázným tělesům. (viz. plavební značky). Současně prosíme ohleduplnost k třetím osobám a jejich majetku (rybářská veřejnost mimo závodníky, chataři, houseboaty, mola apod.)

Minimální vzdálenost plavidel při probíhajícím lovu (tzn. alespoň jedno z míjejících se plavidel loví) musí být minimálně 25m. Zakotvené plavidlo se objíždí otevřeným prostorem (nikoli při břehu). V případě, že je plavidlo zakotveno takovým způsobem, že průjezd blíže ke středu vodní plochy není možný, výše zmíněné pravidlo neplatí. Apelujeme však na vaši vzájemnou slušnost. Rychleji driftující nebo plovoucí plavidlo musí brát ohled na lovnou zónu plavidla zakotveného nebo pomalejšího.

Charakter toku: jedná se o hlubší údolní nádrž se spodní výpustí. Dno je většinou kamenité, sevřené. V toku se občas otevírají písčité pláže, kde je výška vodního sloupce nižší. Podél strmých břehů jsou místy pásy drobnějších kamenů vzniklé přírodní erozí.

Výskyt ryb: Okoun říční (Perca fluviatilis), Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), Štika obecná (Esox lucius), Bolen dravý (Leuciscus aspius), Candát obecný (Sander lucioperca) a dále kaprovité druhy ryb.

Plavidla:
Závodu se mohou zúčastnit všechna plavidla k rybolovu určená. Běžně lodní přívlačové závody probíhají na rybářských loďkách či nafukovacích člunech v délce 2,5m až 4m. Pohonem těchto plavidel může být elektrický, případně spalovací, motor. Použití spalovacího motoru je na vodách ČR limitován výkonem, jak přesněji popisuje Plavební řád ČR. Spalovací motory do 5HP výkonu mohou být řízeny bez speciálního oprávnění. Motory nad 5HP výkonu je možné použít pouze při složení příslušných zkoušek a získání patřičného oprávnění. Naše závody nejsou výkonem motoru nějak limitovány. Upozorňujeme však na to, že použití silných – hlučných motorů nemusí být vždy přínosem. Může dojít k nežádoucímu rozplašení ryb. Po zkušenostech z předchozích ročníků, prosíme posádky větších „bassových“ lodí o zvážení možnosti absolvovat závod na jiném, menším plavidle. Posádku lodi patřící do této skupiny budou tvořit vždy dva závodníci.

Druhou skupinou plavidel, které je možné v závodě použít, jsou rybářské kajaky. Posádky těchto plavidel budou jednočlenné. Jejich handicap bude vyrovnán koeficientem použitým při měření ryb.

Rozdíl mezi jednočlenným a dvoučlenným týmem bude kompenzován koeficientem 1,5 ve prospěch jednočlenných týmů.

Do závodu nemohou být připuštěna plavidla, která nevyhovují nařízením Plavebního řádu ČR.

BellyBoaty nejsou kvůli charakteru revíru pro tento závodu vhodné ani bezpečné a v závodu nesmí být použity.
Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a pravidla stanovená Plavebním řádem ČR.

Zapůjčení kajaků:
V letošním ročníku závodů bude možné zapůjčit si rybářský kajak přímo u společnosti zabývající se jejich distribucí v ČR – partnera závodu – Kayakfishing.cz. Cena zapůjčení kajaku po čas závodu byla stanovena na 500Kč. Díky tomu se mohou závodu zúčastnit i zájemci, kteří odpovídajícím plavidlem nedisponují. Potřebu zapůjčení kajaku je dobré sdělit již během přihlášení do závodu, nejpozději však týden před závodem. Zapůjčení kajaku prosím hlaste při registraci a osobně projednejte na tel. čísle 602 158 002 s p.Bardonem

Způsob lovu a technické vybavení:
Všechny týmy obdrží během počáteční prezentace tabulku se startovním číslem a „kontrolní“ obrázek a bodovací lístek. Kontrolní obrázek je nutné použít během fotodokumentace úlovku. Startovní čísla budou odpovídat pořadí, ve kterém se týmy přihlásily a je třeba je umístit na loď, motor, případně oblečení závodníka takovým způsobem, aby byla vždy a za všech okolností čitelná.

Lodě i kajaky smí být vybaveny echolotem.

Je třeba, aby každé plavidlo (tým) disponovalo nejméně jedním zařízením umožňující pořízení fotografie dokumentující parametry ulovené ryby.

Závod bude probíhat v rybolovu přívlačí a to výhradně z plavidla. Jsou povoleny všechny jednotlivé druhy přívlače (dropshot, jig apod.) vyjma trollingu za lodí poháněnou elektrickým či spalovacím motorem. Prut během lovu musí být vždy v ruce závodníka a nástraha musí být udržována během lovu v pohybu.

Umělé nástrahy nejsou nikterak limitovány. Je možné použít i nástrahy obsahující peří. Lov však bude probíhat výhradně na háčky BEZprotihrotu, případně s protihroty zamáčknutými. Toto pravidlo bude namátkově kontrolováno.

K vylovení měřené ryby z vody je třeba vždy užít podběrák.

V případě, že opustí jeden z týmu plavidlo, musí druhý člen týmu přerušit lov do doby, dokud se kolega na plavidlo nevrátí.

Časový harmonogram:
6:00 – Registrace a přivítání týmů
7:00 – 11:00 – 1. Dopolední kolo
11:00 – 12:30 – přestávka na oběd
12:30 – 14:30 – 2. Odpolední kolo
15:00 – vyhlášení vítězů

Při začátku kola se shromáždí všechna plavidla v prostoru startu na volné vodě. Opožděný start je možný a jde ke škodě příslušné posádky. Plavidla musí být do 15minut po ukončení kola v prostoru startu a je nutné odevzdat bodovací list bodovací komisi. Počátek i konec kola bude stanoven zvukovým signálem hlavního rozhodčího.

Trénink: Závodníci, kteří se zúčastní závodu, smí na daném revíru lovit naposledy 12.4.2019! Tato skutečnost může být ověřena v soupisu úlovků.

Bodování a vyhodnocení:
Bodovány budou všechny druhy ryb ulovené povoleným způsobem lovu, zaseknuté v hlavové části (ohraničené žaberním obloukem), dosahující délky minimálně 19cm a zdolané před časovým uplynutím konce kola.

Každá ulovená ryba bude změřena s maximální šetrností. Měření by mělo být prováděno na vhodné navlhčené podložce takovým způsobem, aby nedošlo k poškození ryby. Měření bude provádět vždy tým za pomoci vlastního metru. Druh ryby a naměřená hodnota v milimetrech se uvede do bodovacího lístku. 1mm = 1bod. Současně s měřením je nutné pořídit fotodokumentaci úlovku s jasně viditelnou mírou a přiloženým kontrolním obrázkem, který obdrží týmy před startem spolu se startovním číslem. Po zapsání a vyfocení úlovku musí být ryba v co možná nejkratším čase a bez poškození vrácena vodě. Fotodokumentaci následně zaslat přes FB do soukromých zpráv PRSO.me.

Výsledek a pořadí v závodě bude určeno prostým součtem bodů (milimetrů) za obě kola.

Ceny pro vítěze:
Vítězné týmy závodu budou na prvních třech místech dekorovány poháry a dárkovými poukazy od firmy www.PRSO.me a to v hodnotách:
Tým na 1.místě – 2.000,-Kč; Tým na 2.místě 1.500,-Kč; Tým na 3.místě 1.000,-Kč

Parkování:
Parkovací kapacita u místa startu je limitovaná. Prosíme proto účastníky, aby parkovali „s rozumem“ a ohleduplně k ostatním. Zároveň důrazně doporučujeme, aby účastníci respektovali místní dopravní značení.

Občerstvení:
Během celého závodu bude účastníkům k dispozici pití (pivo, kola, voda) a lehké občerstvení (Tatranka). Mezi dopoledním a odpoledním kolem bude vyhrazena přestávka na oběd. Během této přestávky bude připraven lehký oběd, o který se postará báječná středočeská Restaruace u Vlkové. Kompletní občerstvení je zahrnuto v ceně startovného.

Startovné:
Cena startovného je stanovena na 900Kč pro motorovou loď (povinně dvě osoby) a 700Kč pro kajak (jednočlenná posádka). Úhrada startovného musí být provedena na účet 982711193/0800 a to nejpozději do 17.4.2019.

Sraz:
Sraz, registrace a start závodu proběhne u hráze Slapské přehrady (po proudu pod ní). Na místo se dostanete nejlépe přes Obec Slapy, kterou projedete směrem na Třebenice. V Třebenicích u hráze budete pokračovat skrz celou obec až dolů pod přehradu. Místo srazu viz. mapka

prsocup 2019 mapka sraz
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, případně zrušení závodu, s ohledem na hydrometeorologické podmínky a jiné nepředvídatelné přírodní události. V případě zrušení závodu bude uhrazené startovné navráceno.

Před zahájením závodu a v obědové pauze bude možné zakoupit některé produkty ze sortimentu internetového obchodu www.PRSO.me.

Petrův Zdar!  M.Mičánek

Dub
20
So
Trout Area Cup Písák 2019
Dub 20 celý den
Trout Area Cup Písák 2019 @ Rybník Písák | Poděbrady | Česko

Registrace na email: info@valkein-fishing.cz

startovné: 400,- Kč

maximální počet účastníků: 50

Pravidla:
Loví se pouze na umělé nástrahy
Zákaz lovu na BERKLEY GULP! ALIVE!® PINCHED CRAWLER tzv. „sýráky“
Lov pouze na jednu umělou nástrahu
Zákaz používání nástrah i jejich částí s peřím
Zákaz krmení
Zákaz lovu na přírodní nástrahy a jejich části
Loví se na JEDNOHÁČKY bez protihrotu
Ryba se vyháčkovává v podběráku
Zákaz používání kulových plovátek, sbirolin a jiných nadlehčovacích částí
Drop shot a boční přívěs zakázán
Ryba zaseknutá před koncem signálu se započítává do daného kola
Závodník je povinen mít u sebe peán a podběrák (nepodebraná ryba se nezapočítává)
Ryba se vyháčkovává v podběráku a ihned vrací! V případě nešetrné manipulace s rybou, nebude ryba uznána!

Systém bodování:
Bodují se pouze lososovité nebo dravé ryby tj. pstruzi, okoun, štika, candát a sumec. Boduje se každá ryba zaseknutá v hlavové části. Ryby se neměří, ale jsou bonifikované 1 kus = 1 bod. Boduje se pouze podebraná ryba. Rybář nesmí po ulovení ryby začít chytat, dokud nedostane od rozhodčího pokyn.

Systém závodu:
Závod se skládá z pěti kol pro každou skupinu
Závodní vždy DVA závodníci v JEDNOM sektoru proti sobě
V případě vítězství se závodníkovi připisují 3b, v případě remízy 1,5b s rybou, v případě prohry 0b a v případě, že neuloví ani jeden závodník žádnou rybu získává každý 1b
Závodníci jsou rozděleni do dvou skupin – pouze kvůli systému rotace
Sektor je rozdělen číslem, které je vždy uprostřed sektoru na levou a pravou stranu.

Pořádní závodníků se pak stanovuje součtem získaných bodů v jednotlivých kolech. V případě rovnosti bodů, vítězí závodník s více rybami, v přídě rovnosti součtu ryb vítězí závodník s větším počtem ryb v jednotlivých kolech (počítáno od posledního k prvnímu), případně větším počtem ryb v jednotlivých kolech (počítáno od posledního k prvnímu)

ZMĚNA: VŽDY V POLOVINĚ KOLA (tj. po 15minutách) SI ZÁVODNÍCI VYMĚNÍ STRANY SEKTORU – (kdo začal vlevo, přesune se vpravo a opačně.)

Časový harmonogram:
6:30-7:30 prezentace + losování
7:30-8:00 příprava
8:00-8:30 1.kolo A
8:30-8:35 výměna závodníků
8:35-9:05 1.kolo B
9:05-9:10 výměna závodníků
9:10-9:40 2.kolo A
9:40-9:45 výměna závodníků¨
9:45-10:15 2.kolo B
10:15-10:20 výměna závodníků
10:20-10:50 3. kolo A
10:50-10:55 výměna závodníků
10:55-11:25 3.kolo B
11:25-11:30 výměna závodníků
11:30-12:00 4.kolo A
12:00-12:05 výměna závodníků
12:05-12:35 4.kolo B
12:35-12:40 výměna závodníků
12:40-13:10 5.kolo A
13:10-13:15 výměna závodníků
13:15-13:45 5.kolo B
14:15 vyhlášení výsledků

Kvě
4
So
Trout Area Club Cup Lipno 2019 přívlačový závod
Kvě 4 celý den
Trout Area Club Cup Lipno 2019 přívlačový závod @ Trout Area Lipno

Bodovaný závod do Trout Area Legue !!!
Rergistrace 12.3 2019 od 7.00 hod

Registrace na strankach Trout Area Club CZ – kód:REG LIPNO

startovné: 600,-

maximální počet účastníků: 50

Pravidla:
Loví se pouze na umělé nástrahy
Zákaz lovu na BERKLEY GULP! ALIVE!® PINCHED CRAWLER tzv. „sýráky“
Lov pouze na jednu umělou nástrahu
Zákaz používání nástrah i jejich částí s peřím
Zákaz krmení
Zákaz lovu na přírodní nástrahy a jejich části
Loví se na JEDNOHÁČKY bez protihrotu
Ryba se vyháčkovává v podběráku
Zakázány jsou všechny druhy a kombinace montáží tipu sbirulino,kulové plovátko,Texas-rig, Carolina-rig, Jig-rig, Dropshot,Splitshot a jiných nadlehčovacích částí.Osazení háčku “tvrdých” nástrah “měkkou” gumovou nástrahou není povoleno!!!
.
Ryba zaseknutá před koncem signálu se započítává do daného kola
Závodník je povinen mít u sebe peán a podběrák (nepodebraná ryba se nezapočítává)
Ryba se vyháčkovává v podběráku a ihned vrací! V případě nešetrné manipulace s rybou, nebude ryba uznána!

Systém bodování:
Bodují se pouze lososovité nebo dravé ryby tj. pstruzi, okoun, štika,bolen, candát a sumec. Boduje se každá ryba zaseknutá v hlavové části. Ryby se neměří, ale jsou bonifikování 1 kus = 1 bod. Boduje se pouze podebraná ryba.

Systém závodu:
Závod se skládá z pěti kol pro každou skupinu
Závodní vždy DVA závodníci v JEDNOM sektoru proti sobě
V případě vítězství se závodníkovi připisuj 3b, v případě remízy 1,5b s rybou, v případě prohry 0b a v případě, že neuloví ani jeden závodník žádnou rybu získává každý 1b
Závodníci jsou rozděleni do dvou skupin – pouze kvůli systému rotace
Sektor je rozdělen číslem, které je vždy uprostřed sektoru na levou a pravou stranu.

Pořádní závodníků se pak stanovuje součtem získaných bodů v jednotlivých kolech. V případě rovnosti bodů, vítězí závodník s více rybami, v přídě rovnosti součtu ryb vítězí závodník s větším počtem ryb v jednotlivých kolech (počítáno od posledního k prvnímu), případně větším počtem ryb v jednotlivých kolech (počítáno od posledního k prvnímu)

ZMĚNA: VŽDY V POLOVINĚ KOLA (tj. po 15minutách) SI ZÁVODNÍCI VYMĚNÍ STRANY SEKTORU – (kdo začal vlevo přesune se vpravo a opačně.)

Časový harmonogram:
6:30-7:30 prezentace + losování
7:30-8:00 příprava
8:00-8:30 1.kolo A
8:30-8:35 výměna závodníků
8:35-9:05 1.kolo B
9:05-9:10 výměna závodníků
9:10-9:40 2.kolo A
9:40-9:45 výměna závodníků¨
9:45-10:15 2.kolo B
10:15-10:20 výměna závodníků
10:20-10:50 3. kolo A
10:50-10:55 výměna závodníků
10:55-11:25 3.kolo B
11:25-11:30 výměna závodníků
11:30-12:00 4.kolo A
12:00-12:05 výměna závodníků
12:05-12:35 4.kolo B
12:35-12:40 výměna závodníků
12:40-13:10 5.kolo A
13:10-13:15 výměna závodníků
13:15-13:45 5.kolo B
14:15 vyhlášení výsledků

Kvě
11
So
Krajský přebor Severních Čech v přívlači 2019
Kvě 11 celý den

Propozice události budou zobrazeny později.

Čvn
16
Ne
3.kolo Juniorská liga v přívlači – Vlašimský dravec
Čvn 16 celý den

Propozice události budou zobrazeny později.

Zahájení sezóny přívlače na mimopstruhových revírech ČR
Čvn 16 celý den

Přátelé, kamarádi, už se nám to pomalu blíží a opravdový rybářský rok konečně začne!!! 🙂

Čvn
22
So
1.liga v přívlači – 1.kolo
Čvn 22 – Čvn 23 celý den

Propozice události budou zobrazeny později.

2.kolo Juniorské ligy v přívlači – Pražská třpytka
Čvn 22 celý den

Propozice události budou zobrazeny později.