Zde naleznete pravidelně aktualizovaný termínový přehled všech výstav, závodů a ostatních přívlačově zajímavých akcí v České republice. A to akcí nejenom pořádaných Českým rybářským svazem, ale i všech akcí pořádaných na soukromých vodách a ostatními subjekty. Propozice  se budeme snažit vždy doplnit v momentě, kdy budou uveřejněny. Vzhledem k tomu, že víme, že uspořádání jakékoli rybářské akce není jednoduchou záležitostí, chápeme, že ne vždy se organizátorům daří správně a včas propozice publikovat. 🙂 Mějte prosím i vy strpení s tím, že ne každé propozice se objeví na tomto místě okamžitě.

Čvn
16
So
2.kolo Juniorské ligy v přívlači – Jordán Tábor
Čvn 16 celý den

Propozice události budou zobrazeny později. Pozor v Táboře se konat nebude!

3.liga v přívlači – 1.kolo
Čvn 16 – Čvn 17 celý den

PROPOZICE

Organizační výbor:
Garant soutěže: Tomáš Menčík (604 534 143, 602 781 070); tomware@atlas.cz
Technický ředitel: Petr Kubíče (732 985 983); kubicepetr@seznam.cz
Hlavní pořadatel: MO Cvikov
Hlavní rozhodčí: Milan Buršík
Bodovací komise: ze zástupců jednotlivých týmů

Závod proběhne dle Soutěžního a Závodního řádu pro LRU – přívlač platného pro rok 2018.

Brodění: Pouze na vlastní nebezpečí! – místy hloubka již od břehu

Při brodění je povolen bez uzlový vezírek s oky. Lze v něm do příchodu rozhodčího přechovávat max. 5 kusů neušlechtilých nebo nelososovitých ryb. Ulovené lososovité ryby a lipan budou hodnoceny dle ZŘ 2018 250 body bez měření a budou okamžitě po ulovení pouštěny zpět, ryby ušlechtilé se budou měřit okamžitě. Jakkoli prokazatelně poškozená ryba nebude v souladu se SŘ a ZŘ hodnocena a navíc se závodník vystavuje možnému napomenutí nebo případné diskvalifikaci.

Poznámka k tréninku:
Vzhledem ke zvolenému termínu konání závodu, není možný páteční tréning (všeobecné hájení), pro všechny závodníky platí zákaz lovu.

Oficiální vyjádření uživatele revíru ze dne 3. 5. 2018 (ČRS z.s. Severočeský územní svaz)

  • povolení k tréninku na den 15. 6. není možné, z důvodu ustanovení § 16, odst. 1, písm. b) – V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu lov přívlačí nebo hlubinnou přívlačí v době od 16. června do 31. prosince. Z pozice uživatele rybářského revíru nemůžeme toto ustanovení svévolně změnit.

Protesty: protest lze podat v souladu s platným SaZŘ.

Ubytování: Ve městě i v blízkém okolí je mnoho možností k ubytování např. restaurace a hotel Kocanda, S Centrum Děčín, restaurace a hotel Faust atd. Popřípadě lze využít ubytování v penzionech a autokempech v okolí. Ubytování si zajistí každé družstvo samostatně.

Stravování:  Zajistí si každé družstvo individuálně.

Upozorňujeme závodníky, že podle zákona o rybářství č.99/2004 Sb. Hlava III, §13, čl.k) (7) musí mít osoba provádějící lov u sebe rybářský lístek a povolenku k lovu. Každý závodník proto musí ve vlastním zájmu přijet s platným rybářským lístkem.

Povolenky může zajistit pořadatel po předchozí tel. domluvě. na tel. Petr Kubíče 732 985 983, zavolat nejpozději do 5.6.2018.

Závodní úseky:
Viz. Přiložená mapka –závodní úseky jsou označeny:
A- sobota ráno – hnědě
B- sobota odpoledne – zeleně
C- neděle ráno – červeně
D- neděle odpoledne – modře

Břehy jsou velmi dobře přístupné,  na úseku A většinou kamenitý zához, strmě klesající do hloubky 1 a více metrů. Uprostřed plavební dráhy hloubka kolem 6-ti metrů, úseky B,C,D většinou pozvolně klesající kamenité dno. Ojediněle pískové plotny. Tento popis je velmi závislý na povaze počasí cca týden před a v průběhu závodů.

Ryby: okoun, jelec tloušť, jelec proudník, jelec jesen, parma, štika, sumec, bolen, kapr.

Časový rozpis závodů:
Pátek  15. 6. 2018
???? – 18,00 Ubytování
19,00 Prezentace, losování, porada – Restaurace KOCANDA Děčín
20,00 večeře ?? / jak kdo bude chtít ☺

Sobota 16. 6. 2018
07,00 – 08,00  příprava na ranní závod
08,00 – 09,30  ranní závod 1.část
09,30 – 10,00  rotace
10,00 – 11,30  ranní závod 2.část
11,30 – 13,30  přestávka na oběd
13,30 – 14,30  příprava na závody
14,30 – 16,00  odpolední závod 1.část
16,00 – 16,30  rotace
16,30 – 18,00  odpolední závod 2.část
18,30 – 19,30  večeře
20,00 vyhlášení průběžných výsledků a losování

Neděle 17. 6. 2018
06,00 – 07,00 příprava na ranní závod
07,00 – 08,30 ranní závod 1.část
08,30 – 09,00 rotace
09,00 – 10,30 ranní závod 2.část
10,30 – 12,30 přestávka na oběd
12,30 – 13,00 příprava na závody
13,00 – 14,30 odpolední závod 1.část
14,30 – 15,00 rotace
15,00 – 16,30 odpolední závod 2.část
16,30 – 17,30 zpracování celkových výsledku
17,30 – 18,30 vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a lovného úseku s ohledem na klimatické podmínky a jiné nepředvídatelné přírodní události.

Případné dotazy na mobilní telefon: Petr Kubíče 732 985 983,  e-mail: kubicepetr@seznam.cz

Extraliga v přívlači – 2.kolo
Čvn 16 – Čvn 17 celý den

2. kolo Extraligy v LRU přívlači

Pořádané ve dnech 15. – 17. 6. 2018

Na řece Sázavě 6 revír č. 411077 – MO ČRS Český Šternberk.

Organizační výbor:
pořadatel – Josef Prokop st.
zástupce pořadatele – Zdeněk Hoffmann
garant – Josef Prokop ml.
hlavní rozhodčí – Josef Prokop st.
bodovací komise – Josef Prokop ml., Josef Prokop st., Zdeněk Hoffmann
porota – jury – Josef Prokop ml., Josef Prokop st. + 3 závodníci určeni na poradě

Propozice:
Závody proběhnou v souladu s ustanovením Soutěžního a závodního řádu LRU – Přívlač platného pro rok 2018.

Povolené druhy ryb – všechny dle SZŘ 2018

Míra povolených ryb – dle SZŘ 2018 – blíže neupravováno.

Bodování – měřením.

Brodění povoleno pouze na vlastní nebezpečí.

Zákaz používání vezírků.

Ulovené lososovité ryby, lipan, se neměří bonifikace 1ks = 250 bodů a ostatní ryby se budou měřit okamžitě po jejich ulovení. Jakkoli prokazatelně poškozená ryba nebude v souladu se SZŘ hodnocena a navíc se závodník vystavuje možnému napomenutí nebo případné diskvalifikaci.

Protesty je možné podávat v souladu se Soutěžním a Závodním řádem LRU – přívlač pro rok 2018 po složení kauce  500,- Kč na jeden protest.  Při zamítnutí protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele. Porota (jury) bude sestavena na páteční poradě.

Výskyt ryb:
Obsádku tvoří všechny běžné druhy ryb mimopstruhových vod – dle početnosti – jelec tloušť, okoun říční, bolen dravý, štika obecná, jelec proudník, candát obecný, jelec jesen, parma obecná, sumec velký, ježdík obecný (výjimečně se lze setkat také s rybami lososovitými, zacházení s nimi je stejné jako u ryb ušlechtilých). Vyskytují se zde samozřejmě i všechny druhy bílých ryb.

Závodní úsek A – SÁZAVA 6, 411077
Úsek začíná cca 1220 m pod jezem v Českém Šternberku a pokračuje proti proudu řeky cca 850m. Označeno v mapce. Chytá se z levého břehu řeky. Sektory na sebe volně navazují.

Charakter toku je mírně tažný proud. Hloubka v celém úseku se pohybuje od 0,3m do 2,0m a šířka cca 30 – 40m. Dno je převážně kamenité, písčitá a místy bahnité. Břehy jsou na většině úseků strmější s větším množstvím vegetace.

Závodní úsek B – SÁZAVA 6, 411077
Od začátku ochranného rybího pásma u chaty Bajerky (rekreační chata na pravém břehu řeky vzdálená cca 1800m od jezu v Českém Šternberku, naproti chatě na levém břehu se nachází sloup, od něhož začíná po proudu ochranné rybí pásmo) proti proudu cca 850m. Chytá se z levého břehu. Označeno v mapce. Sektory zde na sebe opět volně navazují. Úsek B a C na sebe navazuje.

Charakter toku je převážně mírně tažný proud. Hloubka 0,3 – 2m a šířka  cca 30 – 40m. Dno písčité, štěrkovité, kamenité s výskytem velkých balvanů hlavně při pravém břehu. NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI BROZENÍ! Zákaz vstupu či odkládání si věcí na druhý břeh. Břehy jsou poměrně hodně zarostlé, ale přístupné.

Příjezd na závodní úsek: v Českém Šternberku na náměstí doleva (když jedete od dálničního sjezdu ve Šternově POZOR DÁLNIČNÍ SJEZD NA ŠTERNOV SMĚR Z PRAHY JE UZAVŘEN A STEJNĚ TAK NÁJEZD ZE ŠTERNOVA NA BRNO (od Divišova )) směrem na Poříčko podél řeky kolem jezu  (po levé straně se nachází rovněž pension U Mlýna), po stejné cestě zhruba 1,8 km až dorazíte přímo k začátku závodního úseku.

Závodní úsek C – SÁZAVA 6, 411077
Od začátku ochranného rybího pásma u chaty Bajerky (rekreační chata na pravém břehu řeky vzdálená cca 1800 m od jezu v Českém Šternberku, naproti chatě na levém břehu se nachází sloup, od něhož začíná po proudu ochranné rybí pásmo) po proudu cca 850 m. Nachází se v ochranném rybím pásmu, takže zde by se mělo chytat nejvíce ryb). Chytá se z levého břehu. Označeno v mapce. Sektory zde na sebe opět volně navazují.

Charakter toku – rychlejší proudy s úplavy. Hloubka 0,2 – 1,5 m a šířka cca 30 – 40m. Dno písčité, štěrkovité, kamenité. Dno je velmi nerovné s výskytem větších balvanů. NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI BROZENÍ! Břehy jsou na většině místech poměrně dobře přístupné.

Tréninkový úsek:
Revír 411 987 BLAŽEJOVICKÝ POTOK 2 – PÍŠTĚ (RACHYNĚ). Jedná se o nádrž o rozloze 7,5 ha a kromě jelce tlouště jsou tam snad všechny druhy ryb. Lov přívlačí je zde povolen celoročně.

Časový rozpis závodů
Pátek dne 15.6.2018

07.00 – 18.00 hodin – trénink a ubytování
18.00 – 19.00 hodin – porada vedoucích družstev + losování

Sobota dne 16.6.2018
5.30 hod. odjezd na závodní úsek A
7.00-8.00 příprava na ranní závod
8.00-9.30 ranní závod 1
9.30-10.00 rotace
10.00-11.30 ranní závod 2
11.30-13.00 přestávka na oběd a přesun na závodní úsek C
13.00-14.00 příprava na odpolední závod
14.00-15.30 odpolední závod 1
15.30-16.00 rotace
16.00-17.,30 odpolední závod 2
17.30-18.30 odjezd a večeře
18.30-19.30 vyhlášení výsledků a losování

Neděle dne 17.6.2018
5.30 hod. odjezd na závodní úsek B
6.00-7.00 příprava na ranní závod
7.00-8.30 ranní závod 1
8.30-9.00 rotace
9.00-10.30 ranní závod 2
10.30-11.30 přestávka na oběd a přesun na závodní úsek A
11.30-12.30 příprava na odpolední závod
12.30-14.00 odpolední závod 1
14.00-14.30 rotace
14.30-16.00 odpolední závod 2
16.00-17.00 zpracování celkových výsledků
17.00 vyhlášení výsledků

Povolenka:
Na celý revír platí krajská středočeská, celosvazová a celorepubliková povolenka. Kdo nebude mít platnou povolenku k lovu na tomto revíru, musí si tuto povolenku zakoupit. Místa k zakoupení Český rybářský svaz z. s., Středočeský územní svaz, K Novým domkům 82, 159 00 Praha 5 Lahovice. Platná povolenka a závodní průkaz bude kontrolován na páteční poradě.

Porada:
Páteční a sobotní porada proběhne na zahrádce v restauraci Pod hradem v Českém Šternberku. Kdyby se náhodou místo porady změnilo pořadatel dá všem kapitánům včas vědět. Při páteční poradě bude kontrolován registrační průkaz s vylepenou platnou sportovní známkou.

Ubytování:
Každý si zajistí sám, možno ubytovat se přímo v Českém Šternberku a nebo v okolí (Parkhotel Český Šternberk, Penzion Čtyřlístek, Penzion Na zastávce atd.)

Stravování:
Každý si zajistí sám a nebo v místních hospůdkách (např. Restaurace pod Hradem, U Jezu, Parkhotel, Motorest u Rybiček atd. )

Informace:
Josef Prokop ml. tel.: 607 741 878

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu s ohledem na klimatické podmínky a jiné nepředvídatelné okolnosti.

Mapa:

Tréninkový úsek:

Zahájení sezóny přívlače na mimopstruhových revírech ČR
Čvn 16 celý den

Přátelé, kamarádi, už se nám to pomalu blíží a opravdový rybářský rok konečně začne!!! 🙂

Čvn
23
So
3.kolo Juniorská liga v přívlači – Vlašimský dravec
Čvn 23 celý den

Vlašimský dravec 2018

pořádané dne 23.6.2018 ve Vlašimi na revíru 411 006 Blanice Vlašimská 1 a 2

Propozice

Garant: Josef Prokop ml.
Ředitel závodu: Ladislav Vondráček
Hlavní rozhodčí: Aleš Truhlář
Bodovací komise: M. Zvolánek, A. Truhlář, A. Ráža

Závody proběhnou podle Soutěžního a Závodního řádu pro LRU – přívlač na rok 2018, včetně výjimek schválených pro tento typ soutěže. Protesty je možné podávat v souladu se Soutěžním a Závodním řádem LRU – přívlač pro rok 2018 po složení kauce 500Kč na jeden protest. Při zamítnutí protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele. Brodění zakázáno! Závod je pořádán jako náborový za finanční podpory Středočeského územního svazu. K účasti není třeba platná povolenka ani rybářský lístek.

Závodní trať: Šířka cca 8 – 15m, hloubka 0,1 – 2m, břehy většinou  kamenité – regulace (nadjezí), případně travnaté zarostlé (podjezí), nadjezí mírně tažná řeka, podjezí proudná řeka.

Výskyt ryb:   Jelec tloušť, okoun, štika, bolen dravý, jelec proudník, jelec jesen, pstruh, candát a ostatní ryby cejnového pásma.

Bodování: podle S a Z řádu na rok 2018.

Přihlášky: účastníci Juniorské ligy přihlášeni automaticky, ostatní přihlášky do 15.6.2018 na e-mailu mocrsvlasim@centrum.cz .

POZOR – ZMĚNA MÍSTA SRAZU!!!

Sraz závodníků: Ve Vlašimi za koupalištěm u atletického hřiště nad jezem u prádelny  (GPS 49.7112683N, 14.9009867E). Vzhledem ke složité dopravní situaci ve Vlašimi (neprůjezdná křižovatka u Billy a uzavřený příjezd od D1 Exit 49 a 56) upozorňujeme na příjezd do Vlašimi od D1 Exit 49 a 56 přes Zdislavice a Římovice a dále centrem města směr Divišov.

Startovné se neplatí.

Časový rozpis:
6:30 – 6:45 prezentace
6:45 – 7:30 losování
7:30 – 8:00 příprava na závod
8:00 – 9:00 závod A1
9:00 – 9:45 přechod, příprava na závod
9:45 – 10:45 závod A2
10:45 – 12:30 oběd, příprava na závod
12:30 – 13:30 závod B1
13:30 – 14:00 přechod, příprava na závod
14:00 – 15:00 závod B2
16:00 ukončení, vyhlášení výsledků

Při nepřízni počasí si pořadatel vyhrazuje právo na změnu termínu i místa konání.

Mapka:

Krajský přebor Severní Morava a Slezko v přívlači 2018
Čvn 23 celý den

Prozatím nebyly vydány propozice akce.

Krajský přebor ÚS Praha v přívlači 2018
Čvn 23 celý den

Pražské přebory a krajská divize
pořádané Územním svazem města Prahy
a MO ČRS Čakovice

23.6.2018

Vltava 5 401 017

Propozice závodu

Termín přihlášek  do 16.6.2018 na:sumik@mrk.cz

Pořadatel: František Čáha
Garant: František Čáha
Jury: bude zvolena na místě 5 závodníků

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, MO, v případě týmu do Krajské divize – název týmu.

Sraz v 6:00 na ostrově Štvanice u skate parku

Startovné: Každý závodník složí startovné ve výši 100Kč na osobu (bude použito na ceny a pohár pro vítěze)

Závodní úsek bude rozdělen na sektory A,B,C,D

Krajská divize: V ranním závodě jeden z dvojice chytá v sektoru A, druhý v sektoru B, poté proběhne rotace. V odpoledním závodě se chytá stejným systémem v sektorech C,D.

Krajský přebor: Závodníci soutěžící pouze v krajském přeboru se rozlosují na zbývající místa v sektorech ráno A,B, odpoledne  C,D.

Pravidla
Závodník musí být vybaven vezírkem, nebo pevnou nádobou pro uchování ryb.

Úlovky
Ve vezírku (nádobě) může být přechováváno maximálně 5 kusů neušlechtilých ryb. Po ulovení 5-té ryby je závodník povinen vyhledat sousedního závodníka, ryby změřit a zapsat do bodovacího listu. Po ulovení ušlechtilé ryby je nutné rybu změřit a zapsat ihned po ulovení, taktéž za dohledu sousedního závodníka. Dohlížející sousední závodník potvrdí zápis podpisem do bodovacího listu. Hodnocení úlovků dle platného závodního řádu.

Startovné 100,- kč bude použito na pohár a věcné ceny pro vítěze

Bodování:
1) sečte se ranní 1 závod A,B a vyhodnotí pořadí.
2) sečte se odpolední 2.závod C,D a vyhodnotí pořadí
3) sečte se pořadí za ranní a odpolední závod a určí se celkové pořadí

Brodění povoleno na vlastní nebezpečí.

Ostatní pravidla dle SŘ a ZŘ. pro rok 2018

Časový harmonogram
06.00 sraz
6:30 losování,  příprava na závod
7:30 – 9:00  1. závod A1,A2
9:30 -10:30  1. závod B1,B2
11:00 – 12:00 2.závod C1,C2
12:00 -13:30 Oběd
14:00 -15:30 2.závod č. D1,D2  II. kolo
16:00 – vyhlášení vítěze krajského přeboru a vítězného družstva krajské divize, vyhlášení závodníků nominovaných na MMiČR 2019

V případě dotazů volejte, pište: 602181160

Pořadatel si vyhrazuje právo závod zrušit či přesunout na jiný termín, či na jiný revír s přihlédnutím na aktuální stav počasí a průtoku řeky.

Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí.

Místo srazu a závodní úseky:

Krajský přebor Východních Čech v přívlači 2018
Čvn 23 celý den

Organizační výbor:
Hlavní pořadatel: Pavel Brůžek, Jiří Janda, Kamil Zábranský
Hlavní rozhodčí: Jana Žemličková
Garant soutěže: David Nekvapil
Bodovací komise: Pavel Brůžek, Jiří Janda, Zdeněk Hošek
Porota: Pavel Brůžek, Zdeněk Hošek, 3 zvolení zástupci na poradě

Soutě ž proběhne na pstruhovém úseku řeky Chrudimky. CHRUDIMKA 3P, revír č. 453014 – MO ČRS Slatiňany a na mimopstruhovém úseku řeky Chrudimky CHRUDIMKA 2, revír č. 451019 – MO ČRS Chrudim

Propozice a pravidla

Startovné: Každý závodník složí startovné ve výši 300,- Kč

Přihlášení: Uzávěrka přihlášek je 3.6. 2018, do přihlášky uveďte prosím velikost Vašeho trička!

Závody proběhnou v souladu s ustanovením Soutěžního a závodního řádu LRU – přívlač platného pro rok 2018.

Povolené druhy ryb: dle SaZŘ 2018

Míra povolených druhů ryb: dle SaZŘ 2018 Bodování: měřením

Brodění: zakázáno

Povolenky: na revírech platí celorepubliková, celosvazová a krajská povolenka na P a MP vody

Nejpozději do konce května je nutné nahlásit požadovaný počet povolenek

Protesty: protest lze podat v souladu s platným SaZŘ 2018

Bodování:
Ryby lososovité a lipan se neměří – 1ks = 250 bodů.
Úlovky nedosahující bodovatelné délky 1ks = 1 bod (neuvádí se míra – neměří se)
Během závodu platí přísný zákaz používání vezírků
Každá bodovatelná ryba bude po ulovení okamžitě měřena s výjimkou ryb lososovitých a lipana a ryb jednoznačně menších velikostí (postačí jejich ukázání měřiči, resp. předložení ke kontrole o jaký druh se jedná).
Každá ryba musí být vylovena podebráním podběrákem a to v okamžiku, kdy je ryba ještě v kontaktu s vodou (tedy ryba musí být ještě ve vodě)!!! Nelze rybu podebírat až ve vzduchu např. zvednutím ryby pohybem prutu do podběráku – takto vylovená ryba nebude hodnocena. – Důvod: možné poškození ryby suchým podběrákem.
Jakkoli prokazatelně zaviněně poškozená ryba nebude v souladu se SZŘ hodnocena a navíc se závodník vystavuje možnému napomenutí nebo případné diskvalifikaci – viz čl. 24 SŘ. Protesty je možné podávat v souladu se Soutěžním a závodním řádem LRU – přívlač pro rok 2018 po složení kauce 500,- Kč na jeden protest. Při zamítnutí protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a termínu v případě nepříznivého vývoje počasí či vysokého stavu vody a jiné nepředvídatelné události.

Pravidla
Závodníci se ráno rozlosují. Každý závodník odchytá dva dvouhodinové závody, za které bude mít body do žebříčku. Celkovým vítězem se stává závodník s nejmenším součtem umístění ze dvou závodů. Pokud nastane shoda závodníků v součtu umístění, rozhodují Cips body. Půl hodiny před závodem si mohou závodníci projít celou trať, poté budou podle losu vycházet a vybírat si svá lovná místa. Interval mezi vycházením je 20 vteřin, pokud někdo dojde závodníka, který vycházel před ním, tak ho nesmí předejít. Po signálu k lovu, může závodník libovolně přecházet a lovit na všech volných sektorech, nesmí se běhat a jeho rozhodčí chodí s ním, po celou dobu závodu. Počet vytyčených sektorů bude jednou tolik co závodníků. Každý sektor o minimální délce 15-20m. Závodník loví vždy pouze v jednom sektoru – hranice sektoru je pomyslná kolmice od fáboru k vodě- pokud při zdolávání přejede ryba do sousedního sektoru a nedotkne se vlasce sousedního závodníka, tak se normálně ryba započítá do výsledků, ryba ale musí být zdolána v sektoru, ve kterém byla zaseknuta. Každý závodník si může v sektoru nosit libovolný počet prutů a ostatního vybavení, může o pomoc při přenášení věcí požádat svého rozhodčího.

UPOZORNĚNÍ:
Závody budou probíhat na pstruhovém a mimopstruhovém revíru, proto bude lov prováděn s nástrahami opatřenými max. jedním jednoháčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem se zamáčknutými, ubroušenými nebo jinak odstraněnými protihroty nebo s háčky bez protihrotů .

Zároveň upozorňuji na zákaz lovu všech účastníků závodu v závodních sektorech revíru Chrudimka 3P, č.r. 453 014, a Chrudimka 2, č.r. 451 019 v době trvání 21 dní před konáním závodu.

Dále bychom chtěli požádat závodníky a rovněž i měřiče o co nejšetrnější zacházení s ulovenými rybami. V pstruhovém revíru se vyskytují zejména nově vysazené mladší ročníky lososovitých ryb. Při ulovení proto žádám na ryby sahat jen namočenou rukou a rybu měřit v mokrých korýtkách. Šetrnému zacházení bude zejména ze strany hlavního a pomocného rozhodčího věnována zvýšená pozornost.

Upozorňujeme na povinnost vlastnit příslušnou povolenku na daný rybářský revír (453 014 a 451 019), řádně při tréninku a též i závodě vždy provést zápis o docházce včetně označení druhu lovu – na pstruhovém revíru za krou žkovat datum . Povolenky možno objednat na ÚS Vč Kraje – Hradec Králové nebo u pořadatelů.

Upozorňujeme všechny závodníky na zákaz vstupu na funkční železniční most bez lávky pro pěší (níže po proudu) z důvodu nebezpečí úrazu. Pro přechod mezi závodními úseky bude výhradně užíván nefunkční starý železniční most. Na závodní trati upozorňujeme na obezřetnost při pohybu v úseku mezi hlavním silničním mostem a železničním mostem. Komunikace lemující břeh řeky slouží jako cyklostezka a je zde větší pohyb cyklistů, bruslařů a pěších. Rovněž upozorňujeme na obezřetnost při přecházení hlavní silnice 1/37 v obci Slatiňany poblíž hlavního mostu.

Závodní úseky:
Závodní úsek A – Chrudimka č.r. 453014

Od mlýna Janderov proti proudu až k hlavnímu mostu přes řeku (Bílý most) ve Slatiňanech. Chytá se 50% pravý a 50% levý břeh (označeno v plánku A). Přechod tvoří starý železniční most trati vedoucí do objektu bývalého lihovaru. Sektory na sebe volně navazují. Hloubka 0,3 –1,5 m, šířka 10 – 30 m. Dno písčité, kamenité, voda místy více proudící. Břehy úseků jsou přístupné, někde s větším množstvím pobřežní vegetace a místy strmější – potřeba delší podběrák.

Příjezd na závodní úsek:
Z Chrudimi po hlavní silnici směr Slatiňany až k hlavnímu silničnímu mostu přes řeku Chrudimku v obci Slatiňany (Most knížete Auersperga), před mostem odbočit doleva a podél vody po cyklostezce až na místo srazu, kde je možnost parkování (označeno v plánku). Od Nasavrk po hlavní silnici směr Chrudim, za hlavním silničním mostem hned odbočit doprava a opět podél řeky až na místo srazu.

Závodní úsek B – Chrudimka č.r. 451019

Od žulového valu v místní části Píšťovy až po silniční most v Chrudimi u Tesca. Chytá se pravý břeh (označeno v plánku B). Sektory na sebe volně navazují. Hloubka 0,3 – 1m, a šířka 2 – 3m. Dno je písčité, kamenité, voda pomalu tekoucí. Břeh je snadno přístupný. Příjezd na závodní úsek B:

Zaparkovat v Chrudimi u Tesca a potom po cyklostezce podél řeky proti proudu pěšky k altánu (označeno v plánku).

Výskyt ryb – sektor A

Obsádku tvoří typické ryby pstruhového revíru – dle početnosti – pstruh obecný, jelec tloušť, okoun říční, jelec proudník, pstruh duhový, lipan podhorní, siven americký, štika obecná a všechny druhy bílých ryb.

Výskyt ryb – sektor B

Obsádku tvoří typické ryby mimopstruhového revíru – dle početnosti – jelec tloušť, okoun říční, pstruh obecný, štika obecná a všechny druhy bílých ryb.

Pro závodníky platí přísný zákaz lovu v závodních úsecích před závody tj. od 4. 6. 2018

Časový rozpis závodu
Sobota 23.6.2018

5:30 – sraz
5:45 – losování
6:30 – vycházení do sektorů
6:45-7:00 – příprava na Závod A 7:00 – 9:00 – Závod A
9:00 – konec Závodu A
9:00 – 10:00 – přestávka + přejezd na závodní sektor B 10:00 – 10:15 – vycházení do sektorů
10:15 – 10:30 – příprava na Závod B 10:30 – 12:30 – Závod B
12:30 – konec Závodu B
12:30-13:00 – přesun do motorestu BONET ve Slatiňanech 13:00 – oběd + vyhlášení výsledků + schůze VČ závodníků

Časový harmonogram lze po dohodě se všemi zúčastněnými změnit. Přihlášky e-mailem na zabranskykamil@gmail.com nebo na tel: 774 544 881.

S pozdravem Petrův Zdar a přívlači zvlášť, se na Vás těšíme

Kontakt na pořadatele:
Zábranský Kamil Tel.: 774 544 881
E-mail: zabranskykamil@gmail.com

Brůžek Pavel Tel.: 721 646 247
E-mail: pv.bruzek@centrum.cz

Janda Jiří Tel.: 725 946 61
E-mail: jandyst69@seznam.cz

Závodní úsek A:

Závodní úsek B

Čvn
24
Ne
Pražská třpytka – rybářské závody v přívlači
Čvn 24 celý den

Pražská třpytka
juniorské závody v lovu přívlačí na Botiči 401 004

24.6.2018

Závod pro všechny juniory od 5 do 18 let

Pořadatelé:
Ředitel soutěže: František Čáha
Garant závodu: František Čáha
Hlavní rozhodčí: Miroslav Zvolánek

Všeobecné pokyny:
Soutěžit se bude ve třech kategoriích: Děti od 5 let do 15 let včetně

Děti od 15 do 18 let včetně (v tomto roce nesmí závodník dovršit 19 let)

Jelikož se jedná o dětský závod, tak každý závodník musí mít doprovod dospělé osoby, která za tohoto závodníka zodpovídá po celou dobu konání závodu.

Loví se pouze ze břehu, nebrodí se.

Závodníci si místa pro rybolov volně vyberou, přičemž vzájemný rozestup závodníků musí být alespoň 5 m (na závodní trať se vychází nejdříve 30 minut před závodem), během závodu je možné místa na trati libovolně měnit při dodržení minimálního rozestupu 5 m od sousedního závodníka. Jedna skupina závodníků měří a druhá chytá.

Závodit se bude dle přiloženého časového harmonogramu.

Ulovenou rybu ihned po ulovení změří a zapíše do bodovacího listu přidělený rozhodčí mimo pstruhů ti se neměří jednotná míra 250 bodů. Boduje se (měří) každá ulovená ryba mimo pstruha míra 250 bodů, chycená v hlavové části po žaberní oblouk a prsní ploutve.

Boduje se měřením, co 1mm to 1 bod.

Každou ulovenou rybu závodník sám podebírá, mimo dětí do 10 let, kterým může rybu podebrat doprovod (místy vyšší kamenité břehy).

Všechny ulovené ryby se ihned po změření s maximální šetrností vracejí vodě.

Loví se přívlačí pouze na jeden prut (další mohou mít závodníci připraveny).

Během závodu je zakázáno používat živou nástrahu a je zakázáno krmení.

Po každém kole závodník odevzdá bodovací list rozhodčímu.

Závod proběhne o dvou kolech a hodnotí se každé kolo. Vítězí závodník s nejnižším součtem umístění z jednotlivých kol, v případě rovnosti součtů vítězí závodník s vyšším počtem bodů za celkově ulovené ryby.

Loví se pouze na háčky se zamáčknutým protihrotem nebo na bezprotihrotové háčky.

Závod je organizován jako náborový, účastnit se mohou závodníci s platnou povolenkou pro tento revír

Zákaz tréninku na vyznačených závodních tratích 5 dní před závodem – v případě porušení nebude účastník k závodu připuštěn.

Přihlášky:
Do 16.6.2018 včetně. Závodníci se přihlásí na emailu: sumik@mrk.cz

V přihlášce musí být uvedeno: jméno a příjmení závodníka, datum narození, adresa a telefonní kontakt na (závodníka nebo doprovod).
Při velkém počtu závodníků si pořadatel vyhrazuje právo na určení dodatkového závodního úseku, který bude rozšiřovat uveden v těchto propozicích.

Díky podpoře Územního svazu města Prahy a partnerů závodu nebude vybíráno startovné.

Sraz závodníků: v ulici Na Břehu 13, Praha 10 Hostivař

Občerstvení: Občerstvení si zajišťuje každý sám v okolních restauracích či obchodech. Bude k dispozici balená voda.

Charakter toku: mimopstruhový revír Botič 1 401004 střídavě tekoucí potok s hloubkou od 0,1 do 3m.

Je nutné mít s sebou dlouhý podběrák a vhodné oblečení. (břehy jsou místy vyšší a zarostlé kopřivami). Z důvodu zajištění bezpečnosti, je zakázáno přelézat zábradlí.

Výskyt ryb:
Podle procentuálního zastoupení – Tloušť, okoun, štika, candát, bílá ryba

Časový rozvrh závodu:
06.30 – 07.00 sraz a prezentace závodníků
07.00 – 08.00 losování, příprava na závod
08.00 – 9:00 první kolo skupina A
9.30 – 10.00 příprava na první kolo skupina B, přesun závodníků na start
10.00 -11.00 první kolo skupina B
11.00 -13.00 oběd, přesun na tratě pro druhé kolo (možné pěšky či vozem).
13.00 -13.30 příprava na závod
13:30- 14:30 druhé kolo skupina B
14:30- 15:00 příprava na druhé kolo skupina A, přesun závodníků na start
15:00- 16:00 druhé kolo skupina A
16:30-17:00 vyhodnocení a ocenění účastníků

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu v případě nepříznivého vývoje počasí či vysokého stavu vody a jiné nepředvídatelné události.

Mapka: Místo srazu – 6:30-7:00 v ulici Na Břehu 13, Praha 10 Hostivař

Čvn
30
So
1.liga v přívlači – 1.kolo
Čvn 30 – Čvc 1 celý den

1.kolo I. ligy LRU v přívlači
pořádané ve dnech 29.6. – 1.7. 2018

na řece Otavě 4, revír 421 056

Propozice

Ředitel závodu, garantIng. Tomáš Kepr
Hlavní rozhodčíZvolánek Miroslav
Bodovací komiseIng. Tomáš Kepr,Zvolánek Miroslav

Závody proběhnou podle Soutěžního a Závodního řádu pro LRU – přívlač na rok 2018. Protesty je možné podávat v souladu se Soutěžním a Závodním řádem LRU – přívlač pro rok 2018 po složení kauce 500,- Kč na jeden protest. Při zamítnutí protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele.

Losování a porady:

budou probíhat v autokempu “Podskalí “ v obci Strakonice.
Kapacita ubytování omezena.

Ubytování na telefonu: 777 140 001 heslo „rybářské závody“.

Tréninkový úsek:
Otava 3 (421 055)

Závodní úseky:
části revíru Otava 4 (421 056) viz. mapky.

Zákaz rybolovu na celém revíru „Otava 4“ platí pro všechny účastnící se družstva (včetně náhradníků) od 18. června 2018.

Popis závodního úseku:
jedná se o mimopstruhový revír o šířce 15-40 m s hloubkou v rozmezí 0,5 – 2,5 m s částečně kamenitým dnem. Břehy jsou hlinité až kamenité někdy s příkřejším vstupem do vody a hloubkou hned u břehu, proto je třeba dávat si pozor při vstupu do vody na možnost uklouznutí.

Výskyt ryb: tloušť, okoun, štika, pstruh duhový, jesen, bolen, lipan.

Časový rozpis závodů:
Pátek 29. června 2018

8.00 -17.00 trénink
18.30 porada vedoucích družstev a losování na sobotní závody

Sobota 30. června 2018
6.00 – 7.00 příprava na závod A1
7.00 – 8.30 závod A1
8.30 – 9.00 rotace
9.00-10.30 závod A2
11.00-13.00 oběd
13.00-14.00 příprava na závod B1
14.00-15.30 závod B1
15.30-16.00 rotace
16.00-17.30 závod B2
20.00 průběžné výsledky, losování na nedělní závody

Neděle 1. července 2018
5.30 – 6.30 příprava na závod A1
6.30 – 8.00 závod A1
8.00 – 8.30 rotace
8.30-10.00 závod A2
10.00-11,30 oběd
11.30-12.30 příprava na závod B1
12.30-14.00 závod B1
14.00-14.30 rotace
14.30-16.00 závod B2
17.30 vyhlášení výsledků

V případě nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje změnu tratí, či časového harmonogramu závodu.

Garant Pořadatelé
Tomáš Kepr (606 580 464) Miroslav Zvolánek (604 231 860) Miroslav Boháč

Mapa 1:

Mapa 2: