Zde naleznete pravidelně aktualizovaný termínový přehled všech výstav, závodů a ostatních přívlačově zajímavých akcí v České republice. A to akcí nejenom pořádaných Českým rybářským svazem, ale i všech akcí pořádaných na soukromých vodách a ostatními subjekty. Propozice  se budeme snažit vždy doplnit v momentě, kdy budou uveřejněny. Vzhledem k tomu, že víme, že uspořádání jakékoli rybářské akce není jednoduchou záležitostí, chápeme, že ne vždy se organizátorům daří správně a včas propozice publikovat. 🙂 Mějte prosím i vy strpení s tím, že ne každé propozice se objeví na tomto místě okamžitě.

Zář
8
Jackson Trophy – závod dvojic v lovu ryb přívlačí z lodí v Hracholuská přehrada
Zář 8 – Zář 10 celý den

Pořadatel závodu: NaPřívlač s.r.o., F.X.Nohy 962, Dobřany 334 41, IČO: 04650921 DIČ: CZ 04650921
Ředitel závodu: Jiří Koláček
Hlavní rozhodčí: Jaromír Liška
Bodovací komise: Jaromír Liška, Jiří Koláček, Martina Krýzlová
Garant: David Koudelka

Pravidla závodu

Typ závodu: Dvoudenní závod v lovu ryb přívlačí z lodě

Účast: Tým – dvoučlenná posádka. Bez nutnosti účasti třetí rozhodcovské osoby.Oba závodníci musí mít rybářské oprávnění na revír – Údolní nádrž Hracholusky, 431 028 – MŽE 4 Hostovací povolenku je možné zakoupit na uvedených kontaktech níže.
http://www.crsplzen.cz/prodejci.html
http://www.chata-hracholusky.cz/rybari
http://www.kempkeramika.cz/rybareni-povolenky

Kotviště lodí: Kotviště lodí bude viditelně označeno pro každý tým, a to pořadovým číslem, které bude přiděleno při prezentaci závodníků. Kotviště lodí bude po celou dobu nepřítomnosti závodníků střeženo ostrahou. Vjezd s auty pro spuštění lodí a jejich nakládku je striktně vymezen a nelze spouštět, ani nakládat loď mimo tento vymezený prostor. Zábor kotviště a povolení vjezdu k vodní ploše platí od 16.9. 16:00h do 18.9. 20:00h.

Loď: Lze použít pouze loď, která bezpečně unese minimálně dvě osoby.

Nutné vybavení lodě: Jakékoli zařízení pro pořízení dostatečně kvalitních digitálních fotografií (fotoaparát, kamera, mobil,…) s možností transportu fotografií do PC (USB, SD karta,…). Bez tohoto vybavení nebude loď připuštěna k závodu!

Povolené vybavení lodě: Lodě s elektromotorem, či spalovacím motorem o výkonu nejvýše 10 kW. K plutí je možné užívat vody do vzdálenosti 25 m od břehu, přehrady, jezu, hráze nebo jiné stavby potřebné k nakládání s povrchovými vodami, nebo od vyznačeného prostoru pro koupání. Loď a ostatní potřebné vybavení (kotva, echolot atd.) si závodní tým zajišťuje sám. (předběžně by měla být udělena vyjímka pro neomezený výkon motoru cca pro deset lodí).

Poskytnuté vybavení: Každý tým obdrží při prezentaci měrné korýtko, visačku pro umožnění pohybu v místě kotviště lodí a mapu revíru.

Povolené způsoby lovu: Všechny způsoby přívlače na umělé nástrahy v souladu s Rybářským řádem. Protihroty povoleny. Při závodě bude uplatňována výhradně metoda chyť a pusť! Výjimkou je trolling, který je zakázán!

Pruty: Bez omezení dle bližších podmínek výkonu rybářského práva.

Vzdálenost lovících a projíždějících lodí: Minimálně 50 metrů – zakotvená loď se objíždí volným prostorem. Pokud je úsek postavením lodí „neprůjezdný“, může loď projet mezi nimi se snížením rychlosti průjezdu a maximální ohleduplností k chytajícím závodníkům.

Lovný úsek lodi: Okruh padesáti metrů okolo zakotvené lodi – do tohoto úseku nesmí další tým vjíždět. Okruh 25 metrů okolo zakotvené lodi – do tohoto úseku nesmí další tým nahazovat. Závodník nesmí hlučným dopadem nástrahy rušit lovné místo soupeře či omezovat možnosti nahazování soupeře (křížení vlasců), který byl na místě zakotven dřív. Je povoleno nahazovat jakkoliv daleko do prostoru neobsazeném žádnou z lodí. Pokud loď driftuje, musí respektovat lovný úsek ostatních zakotvených lodí.

Hodnocení úlovků
Měřením:
Každý dokončený 1 centimetr u ryb (candát, štika, bolen) = 1 bod. Každý dokončený 1 centimetr u ryb (okoun) = 1,5 bodu. Minimální měřitelná délka pro všechny druhy lovných ryb je 20cm.

Měření ryb se provádí pomocí měrného korýtka, které obdrží každá posádka před zahájením závodu a ryba bude vyfocena takovým fotoaparátem či mobilem, ze kterého bude možno transportovat fotografii do PC a zde ověřit délku ulovené ryby. Po šetrném zdokumentování úlovku bude ryba neprodleně vrácena vodě. Počítá se vždy jen nejdelší ulovená ryba od každého druhu !

Měrné bodování:
Měrným bodováním jsou hodnoceny tyto druhy ryb – okoun, candát, štika a bolen. Boduje se vždy jen nejdelší změřená ryba v daném kole od každého druhu. Musí být zaseknuty alespoň jedním háčkem v hlavové části ohraničené spojnicí konce skřelového oblouku a prsních ploutví.

Celkový bodový zisk bude tvořen součtem bodových ohodnocení nejdelších změřených ryb v daném kole od každého druhu.

Bonusové bodování:
Bonusovým bodováním, a to ziskem 10 bodů je ohodnocen úlovek sumce, na kterého se jako na jediný rybý druh nevztahuje výše uvedené pravidlo měrného bodování. (úlovek sumce jakékoliv velikosti je hodnocen bonusovým ziskem 10 bodů)

Místo závodu:
Údolní nádrž Hracholusky, 431 028 – MŽE 4. Hracholusky je přehradní nádrž o rozloze 490 ha, nacházející se na hranicích okresů Tachov a Plzeň sever. Přehrada vznikla vybudováním sypané hráze v roce 1964. Celková délka vodního díla od jezu pod parkem ve Stříbře až k hrázi je 22 km. Součástí vodního díla jsou dva významné přítoky. Oba se nacházejí na levém (severním) břehu přehrady a vytvářejí samostatné zátoky. Tou větší z nich je Úterská zátoka. Přítokem je Úterský potok. Druhou zátokou je Žebrácká zátoka, které propůjčil své jméno Žebrácký potok. Přes přehradu vedou dva mosty. Jeden železniční a druhý silniční.

Start závodu:
Zvolen v průměrném středu délky nejširší části přehrady, a to v oblasti Na Radosti. Souřadnice startu 49.79400, 13.13906

Závodní úsek:
Celá údolní nádrž. Loví se dle bližších podmínek výkonu rybářského práva a soupisu revírů s uvedenými zpřesněními. Od tělesa hráze (GPS 49°47’28.958″N, 13°10’26.641″E) údolní nádrže Hracholusky (ř. km 22,8) až k jezu (jez u Pičmana, ř. km 45,2) pod parkem ve Stříbře (GPS 49°49’11.536″N, 13°4’39.712″E). K revíru patří část Úterského potoka od vtoku do nádrže až 100 m od nejvyššího vzdutí hladiny údolní nádrže – vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov ryb je zakázán z přístavišť lodní dopravy a ve vzdálenosti 30 m od nich. V prostoru oddílu vodního lyžování TJ SLAVOJ Plzeň na pravém břehu kempu u hráze je v úseku cca 250 m lov ryb zakázán v měsících červnu, červenci, srpnu a září – vyznačeno tabulemi – a dále na protějším břehu v prostoru kotviště kajutových plachetnic klubu YC PASÁT, cca 70 m, je zákaz lovu ryb v době od 1. 5. do 31. 10. – vyznačeno tabulemi. Pokud loď driftuje, musí respektovat lovný úsek ostatních zakotvených lodí.

Vyhodnocení lodního závodu:

Součet pořadí posádky za každé kolo zvlášť. Vítězí tým s nejnižším součtem umístění z obou kol. Při rovnosti součtu umístění se hodnotí podle vyššího celkového součtu bodů. Nastane-li rovnost i celkového součtu bodů, poté bude rozhodujícím faktorem nejdelší bodovaná ryba.

Časový harmonogram:
Pátek:
17:00 – 19:00h prezentace závodníků „PENZION Pohoda“ www.pohodanaradosti.cz
19:00h oficiální zahájení a porada závodníků „PENZION Pohoda“

Sobota:
05:45 – příprava na 1. závod „kotviště lodí“
06:30 – 13:00 – 1. závod
18:00 – vyhlášení dílčích výsledků – 1. závod „PENZION Pohoda“

Neděle:
05:45 – příprava na 2. závod „kotviště lodí“
06:30 – 13:00 – 2. závod
16:00 – vyhlášení celkových výsledků „PENZION Pohoda“

Přehled cen pro vítěze závodu:
Níže uvedená hodnota cen je garantována. Před zahájením závodů se tato hodnota může lišit, a to pouze navýšením hodnoty cen u jednotlivých kategorií.
celkové umístění (tým):

1.místo – ceny v celkové hodnotě 20 000,-Kč
2.místo – ceny v celkové hodnotě 10 000,-Kč
3.místo – ceny v celkové hodnotě 5 000,-Kč

největší ulovený rybí druh (jednotlivec):
okoun – ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč
štika – ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč
candát – ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč

Každý účastník se účastní závodu na vlastní nebezpečí! Zavazuje se, že bude dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Tato upozornění bere na vědomí a potvrzuje zaplacením startovného a odstartováním v závodu.

Ubytování: Ubytování je možné na níže uvedených kontaktech. Ubytování si každá posádka zajišťuje svépomocí. Veškeré náklady s ním spojené nejsou započítány v ceně startovného ! Ubytování předjednáno v rekreačním středisku Pohoda, kde bude rezervováno cca 80 lůžek. Započítány do kapacity střediska jsou i chatky po 5 osobách. Při objednání ubytování Vám bude recepční nabízet i sdílení noclehu s jinou posádkou závodu, pokud uznáte za vhodné, je možné této nabídky využít. V případě vytížení kapacity tohoto střediska jsou Vám k dispozici níže uvedené varianty. Veškeré uváděné
varianty jsou v jedné lokalitě s minimální vzdáleností od vodní plochy! Vzhledem k omezeným kapacitám jednotlivých ubytovacích zařízení si ubytování zarezervujte včas.

Rekreační objekt „Pohoda“ www.pohodanaradosti.cz GPS: 49.793473, 13.137766

Kemp „U Lišáka“ www.kempulisaka.cz GPS: 49.79378, 13.13744

Kemp „Radost“ www.autokempradosthracholusky.cz GPS: 49.79503, 13.13747

Kemp „Terasy“ http://www.ekempy.cz/plzensky-kraj/plzen-sever/474-camping-terasy GPS: 49.79508, 13.13608

Kemp „Radost OÁZA“ http://www.ekempy.cz/plzensky-kraj/plzen-sever/745-radost-oaza GPS: 49.79396, 13.13652

Zář
9
So
2.liga B 3.kolo v přívlači v Labe 27 Přelouč
Zář 9 – Zář 10 celý den

O akci nebyly zveřejněny bližší podrobnosti.

Konečné schválení termínů proběhne na LRU Přívlač (ČRS) počátkem března 2017. Do té doby jsou termíny v režimu návrhu.

Mezinárodní Mistrovství České republiky v přívlači dětí a mládeže v Otava Písek
Zář 9 – Zář 10 celý den

O akci nebyly zveřejněny bližší podrobnosti.

Konečné schválení termínů proběhne na LRU Přívlač (ČRS) počátkem března 2017. Do té doby jsou termíny v režimu návrhu.

Zář
16
So
2.liga A 3.kolo v přívlači v Jizera 4 - revír 411 027
Zář 16 – Zář 17 celý den

Organizační výbor soutěže
Garant soutěže – Josef Prokop
Ředitel soutěže – Jaroslav Urban
Hlavní pořadatel – JK Tým Mladá Boleslav
Ved. bodovací komise – Karel Frelich, Jaroslav Urban
Hlavní rozhodčí – Karel Frelich

Propozice
kolo I. LIGY proběhne podle ustanovení Soutěžního a závodního řadu LRU – přívlač platného pro rok 2017.

Povolené druhy ryb: všechny dle SZŘ
Nejčastěji lovené druhy ryb: okoun, tloušť, jesen, štika, bolen, proudník
Míra povolených druhů ryb: dle SZŘ
Brodění: zakázáno ve všech závodních úsecích

Tréninkový úsek
Jizera 4  – 411 027 – MO Mladá Boleslav – 15. září 2017
Tréninkový úsek je od silničního mostu nad jezem v Podlázkách proti proudu cca 1,5 km k novému silničnímu mostu (Mladá Boleslav – Česká Lípa) na silnici I/38. Dále pod jezem u vývojového centra Škoda (nafukovací jez na Krásné louce) a po proudu níže. Trénink povolen z obou břehů. Jedná se o mírně proudný úsek s hloubkou od 2 do 5 m o šířce cca 40 m.  – při tréninku lov dle rybářského řádu metodou „chyť a pusť“ na nástrahy bez protihrotu.

Závodníci musí vlastnit příslušnou povolenku.

Závodní úseky
Závodní úsek č. 1 – Jizera 4 – 411 027 – 16. září ráno
Začíná na levém břehu Jizery cca 50 m nad jezem u vývojového centra Škoda (nafukovací jez na Krásné louce) a končí cca naproti  výtoku z ČOV v Podlázkách. Jedná se o mírně proudné nadjezí s šířkou 40 m a s hloubkou od 2 do 6 m. Trať je po celé délce dobře přístupná, místy vyšší břehy. Břehy z větší části tvoří kamenný zához.

Závodní úsek č. 2 – Jizera 4 – 411 027 – 16. září odpoledne
Začíná na pravém břehu Jizery u výtoku ČOV v Podlázkách  a proti proudu končí cca 250 metrů pod jezem v Podlázkách. Jedná se o mírně až středně proudný úsek s šířkou 30 m a hloubkou od 1,5 m do 4 m. Přírodní hlinité břehy jsou místy vyšší. Místy zhoršený přístup z důvodů hustší vegetace, mačeta se může hodit.

Závodní úsek č. 3 – Jizera 4 – 411 027 – 17. září ráno
Stejný jako v sobotu, tedy začíná na levém břehu Jizery cca 50 m nad jezem u vývojového centra Škoda (nafukovací jez na Krásné louce) a končí cca naproti  výtoku z ČOV v Podlázkách. Jedná se o mírně proudné nadjezí s šířkou 40 m a s hloubkou od 2 do 6 m. Trať je po celé délce dobře přístupná, místy vyšší břehy. Břehy z větší části tvoří kamenný zához.

Závodní úsek č. 4 – Jizera 4 – 411 027 – 17. září odpoledne
Začíná na pravém břehu Jizery cca u starého mostu (Masarykův most) do obce Debř a proti proudu končí cca 800 metrů proti proudu. Jedná se o mírně až středně proudný úsek s šířkou 30 m a hloubkou od 1,5 m do 4 m. Přírodní hlinité břehy jsou místy vyšší. Místy zhoršený přístup z důvodů hustší vegetace, mačeta se může hodit.

Na všechny úseky doporučujeme podběrák s delší rukojetí.

Protesty: protest lze podat v souladu s platným SZŘ.

Ubytování:
Ubytování je předjednáno:

Penzion Pod Lipami
Josefův Důl 41
293 07  Josefův Důl

!!! Nutné zarezervovat do konce srpna na tel.: 603 522 158  p.Vrabec. !!!

Cena 180,- bez DPH – os./noc

Stravování:
snídaně : lze zajistit po domluvě s panem Vrabcem, nutno hlásit při rezervaci ubytování +50kč
oběd a večeře: individuálně v místních restauracích

Časový rozpis závodů:
Pátek 15. září 2017
8.00 – 17.00 – trénink
15.00 – 18.00 – ubytování
19.00 –  porada vedoucích, losování – Penzion Pod Lipami

Sobota 16. září 2017
6.00 – 7.00 – snídaně
7.00 – 8.00 – přejezd na startovní úsek, příprava
8.00 – 9.30 – 1.závod A
9.30 – 10.00 – rotace
10.00 – 11.30 – 2.závod A
11.30 – 14.00 – oběd
14.00 – 14.30 – příprava
14.30 – 16.00 – 1.závod B
16.00 – 16.30 – rotace
16.30 – 18.00 – 2.závod B
18.30 – 19.00 – přejezd na ubytování, večeře
19.00 – porada, losování – Penzion Pod Lipami

Neděle 17. září 2017
5.00 – 6.00 – snídaně
6.00 – 7.00 – přejezd na závodní úsek, příprava
7.00 – 8.30 – 3.závod A
8.30 – 9.00 – rotace
9.00 – 10.30 – 4.závod A
10.30 – 12.30 – oběd
12.30 – 13.30 – příprava
13.30 – 15.00 – 3.závod B
15.00 – 15.30 – rotace
15.30 – 17.00 – 4.závod B
17.00  – 18.00 – vyhlášení výsledků – Penzion Pod Lipami

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu s ohledem na klimatické podmínky apod.

Za organizační tým se na Vás těší

Jaroslav Urban a Karel Frelich

 

Sobota a neděle ranní závody:

Sobota odpolední závod:

Neděle odpolední závod:

Tréninkové úseky:

Centrální divize v přívlači v Sázava Český Šternberk, revír 411077
Zář 16 – Zář 17 celý den

Organizační výbor:
pořadatel – Josef Prokop ml.
zástupce pořadatele – Roman Kozák
garant – Josef Prokop ml.
hlavní rozhodčí – Josef Prokop ml.
bodovací komise – Josef Prokop ml., Roman Kozák, David Vojtíšek
porota – jury – Josef Prokop ml., Roman Kozák + 3 závodníci určeni na poradě

Propozice:
Závody proběhnou v souladu s ustanovením Soutěžního a závodního řádu LRU – Přívlač platného pro rok 2017.

Povolené druhy ryb – všechny dle SZŘ 2017

Míra povolených ryb – dle SZŘ 2017 – blíže neupravováno.

Bodování – měřením. Brodění povoleno pouze na vlastní nebezpečí. Ulovené lososovité ryby , lipan, nebo ryby ušlechtilé se budou měřit okamžitě, ostatní druhy ryb může závodník při brodění uložit do vezírku kde může mít max. 5ks ryb po ulovení páté ryby jde okamžitě měřit. Jakkoli prokazatelně poškozená ryba nebude v souladu se SZŘ hodnocena a navíc se závodník vystavuje možnému napomenutí nebo případné diskvalifikaci. Protesty je možné podávat v souladu se Soutěžním a Závodním řádem LRU – přívlač pro rok 2017 po složení kauce  500,- Kč na jeden protest.  Při zamítnutí protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele. Porota (jury) bude sestavena na páteční poradě.

Výskyt ryb:
Obsádku tvoří všechny běžné druhy ryb mimopstruhových vod – dle početnosti – jelec tloušť, okoun říční, bolen dravý, štika obecná, jelec proudník, candát obecný, jelec jesen, parma obecná, sumec velký, ježdík obecný (výjimečně se lze setkat také s rybami lososovitými, zacházení s nimi je stejné jako u ryb ušlechtilých). Vyskytují se zde samozřejmě i všechny druhy bílých ryb.

Závodní úsek B – SÁZAVA 6, 411077
Úsek začíná cca 150m nad soutokem řek Blanice a Sázavy proti proudu a pokračuje proti proudu cca 1000m. Označeno v mapce. Chytá se z levého břehu řeky. Sektory na sebe volně navazují.

Charakter toku je proudný a až tažně proudný. Hloubka v celém úseku se pohybuje od  0,3m do 1,5m, šířka toku v těchto místech je přibližně 25m. Dno je převážně kamenité, místy písčité nebo štěrkovité. Břehy jsou na většině úseků strmější s větším množstvím vegetace, ale přístupné.

Příjezd na závodní úsek: z Českého Šternberku po hlavní silnici směr Podveky, Uhlířské Janovice, Kutná Hora, po cca 6km odbočit na Otryby a  Sobešín, přes Otryby po hlavní silnici směrem na Soběšín, v Soběšíně po hlavní silnici, přes železniční přejezd, mírně doprava přes železný most, za železným mostem za chatami doprava, těsně před fotbalovým hřištěm odbočit opět vpravo zpět k řece, po polní cestě směrem k soutoku podél řeky až  k začátku úseku.

Závodní úsek A – SÁZAVA 6, 411077
Úsek začíná cca 400 m pod jezem v Českém Šternberku po proudu a pokračuje dále po proudu řeky cca 800m. Označeno v mapce. Chytá se z levého břehu řeky. Sektory na sebe volně navazují.

Charakter toku je převážně tažný proud. Hloubka v celém úseku se pohybuje od 0,3m do 2,0m a šířka cca 30 – 40m. Dno je převážně kamenité, písčitá a místy bahnité. Břehy jsou na většině úseků strmější s větším množstvím vegetace.

Závodní úsek C – SÁZAVA 6, 411077
Od začátku ochranného rybího pásma u chaty Bajerky (rekreační chata na pravém břehu řeky vzdálená cca 2500m od jezu v Českém Šternberku, naproti chatě na levém břehu se nachází sloup, od něhož začíná po proudu ochranné rybí pásmo) proti proudu cca 800m. Chytá se z levého břehu. Označeno v mapce. Sektory zde na sebe opět volně navazují.

Charakter toku je převážně tažný proud. Hloubka 0,3 – 2m a šířka  cca 30 – 40m. Dno písčité, štěrkovité, kamenité s výskytem velkých balvanů hlavně při pravém břehu. NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI BROZENÍ! Zákaz vstupu či odkládání si věcí na druhý břeh. Břehy jsou poměrně hodně zarostlé, ale přístupné.

Příjezd na závodní úsek: v Českém Šternberku na náměstí doleva (když jedete od dálničního sjezdu ve Šternově (od Divišova )) směrem na Poříčko podél řeky kolem jezu  (po levé straně se nachází rovněž pension U Mlýna), po stejné cestě zhruba 2,5km až dorazíte přímo k začátku závodního úseku.

Závodní úsek D – SÁZAVA 6, 411077
Od začátku ochranného rybího pásma u chaty Bajerky (rekreační chata na pravém břehu řeky vzdálená cca 2500 m od jezu v Českém Šternberku, naproti chatě na levém břehu se nachází sloup, od něhož začíná po proudu ochranné rybí pásmo) po proudu cca 900 m. (úsek D volně po proudu navazuje na úsek C. Nachází se v ochranném rybím pásmu, takže zde by se mělo chytat nejvíce ryb). Chytá se z levého břehu. Označeno v mapce. Sektory zde na sebe opět volně navazují.

Charakter toku – rychlejší proudy s úplavy. Hloubka 0,2 – 1,5 m a šířka cca 30 – 40m. Dno písčité, štěrkovité, kamenité. Dno je velmi nerovné s výskytem větších balvanů. NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI BROZENÍ! Břehy jsou na většině místech poměrně dobře přístupné.

Tréninkový úsek:
Zbytek revíru mimo závodní tratě.

Časový rozpis závodů
Pátek dne 15.9.2017
07.00 – 18.00 hodin – trénink a ubytování
18.00 – 19.00 hodin – porada vedoucích družstev + losování

Sobota dne 16.9.2017
5.30 hod.       odjezd na závodní úsek A
7.00-8.00       příprava na ranní závod
8.00-9.30       ranní závod 1
9.30-10.00     rotace
10.00-11.30   ranní závod 2
11.30-13.00    přestávka na oběd a přesun na závodní úsek B
13.00-14.00    příprava na odpolední závod
14.00-15.30    odpolední závod 1
15.30-16.00    rotace
16.00-17.,30   odpolední závod 2
17.30-18.30    odjezd a večeře
18.30-19.30    vyhlášení výsledků a losování

Neděle dne 17.9.2017
5.30 hod.       odjezd na závodní úsek C
6.00-7.00       příprava na ranní závod
7.00-8.30       ranní závod 1
8.30-9.00       rotace
9.00-10.30     ranní závod 2
10.30-11.30    přestávka na oběd a přesun na závodní úsek D
11.30-12.30    příprava na odpolední závod
12.30-14.00    odpolední závod 1
14.00-14.30    rotace
14.30-16.,00   odpolední závod 2
16.00-17.00    zpracování celkových výsledků
17.00              vyhlášení výsledků

Povolenka:
Na celý revír platí krajská středočeská, celosvazová a celorepubliková povolenka. Kdo nebude mít platnou povolenku k lovu na tomto revíru nebude připuštěn k závodu. Kontrola povolenky proběhne na páteční poradě. V případě zájmu povolenku pořadatel zajistí, ale je potřeba včasného sdělení pořadateli. Cena povolenky jednodenní 250Kč, 7 – denní 450Kč.

Porada:
Páteční a sobotní porada proběhne v Parkhotelu v Českém Šternberku. Kdyby se náhodou místo porady změnilo pořadatel dá všem kapitánům včas vědět. Při páteční poradě bude kontrolován registrační průkaz s vylepenou platnou sportovní známkou.

Termín přihlášek do 3. 9. 2017 na email:  prokop.j@email.cz

Přihláška musí obsahovat kraj, jméno, příjmení, MO, popřípadě název týmu.

Startovné: 600,- Kč za tým, bude vybráno na páteční poradě!

Ubytování:
Každý si zajistí sám, možno ubytovat se přímo v Českém Šternberku a nebo v okolí (Parkhotel Český Šternberk, Penzion Čtyřlístek, Penzion U mlýna atd.)

Stravování:
Každý si zajistí sám a nebo v místních hospůdkách (např. Restaurace pod Hradem, U Jezu, Parkhotel,atd. )

Informace:
Josef Prokop ml. tel.: 607 741 878

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu s ohledem na klimatické podmínky a jiné nepředvídatelné okolnosti.

Mapka:

Extraliga 3.kolo v přívlači v Vltava 4 a 5, revír 401016 a 401017
Zář 16 – Zář 17 celý den

Organizační výbor :
Hlavní pořadatel: František Čáha
Zástupce pořadatele: Libor Hakl
Hlavní rozhodčí: Tomáš Jírovec
Garant soutěže: František Čáha
Porota: bude zvolena na poradě

Závody proběhnou na revírech:
Vltava 4 401016
Vltava 5 401017

Propozice :
Závody proběhnou v souladu s ustanovením Soutěžního a závodního řádu LRU – přívlač platného pro rok 2017

Povolené druhy ryb: dle SaZŘ 2017

Míra povolených druhů ryb: dle SaZŘ 2017

Bodování: měřením (lososovité ryby a lipan bez měření)

Brodění: je povoleno, použití vezírku povoleno dle Soutěžního a závodního řádu LRU – přívlač platného pro rok 2017

Povolenky: na revíru platí celorepubliková, celosvazová a krajská povolenka na MP vody

V případě zájmu o hostovací povolenku, se obracejte na pořadatele do 30.8.2017 nebo sami na www.rybari-praha.cz

Protesty: protest lze podat v souladu s platným SaZŘ 2017

Tréninkové úseky
Tréninkový úsek: vyznačeno na mapách, a vyznačeno značkami na místě

Trénink možný do 4.9.2017

Ryby: okoun, štika, tloušť, candát, sumec, pstruh

Platí zákaz přivlastňování si ryb.

Závodní úseky:
Úsek sobota dopoledne: Levý břeh Vltavy od mostu proti proudu, Trojský plavební kanál

Úsek sobota odpoledne: Levý břeh ostrova Štvanice od jezu až ke špičce ostrova

Úsek neděle dopoledne: Levý břeh Vltavy od mostu po proudu, Trojský plavební kanál

Úsek neděle odpoledne: : Pravý břeh Císařského ostrova, začátek cca 100 metrů pod jezem, dále po proudu řeky

Ubytování, stravování:
Hotel Loděnice

Vodácká 798/8, 171 00 Praha-Troja

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-109.html, http://www.vodackyareal.cz

email: wwc@seznam.cz   tel:283 850 477

Dvě možnosti hotel a ubytovna

Druhá možnost – kemp a chatky

www.hgsport.cz

infogsport.cz

251510464

Objednejte si co nejdříve

Časový rozpis závodu:
Pátek 15.9.2017
7:00 – 18:00 TRÉNINK
18:00 – 19:00 ubytování
19:00 – 20:00 zahájení, porada vedoucích a losování v restauraci Loděnice Vodácká 798/8, 171 00 Praha-Troja

Sobota dne 16.9.2017
7:00 – 08:00 příprava
8:00 – 09:30 ranní závod 1.část
9:30 – 10:00 rotace
10:00 – 11:30 ranní závod 2.část
11:30 – 13:30 přestávka na oběd
13:30 – 14:30 příprava na závod
14:30 – 16:00 odpolední závod 1.část
16:00 – 16:30 rotace
16:30 – 18:00 odpolední závod 2. část
19:30 losování a vyhlášení průběžných výsledků v restauraci Loděnice Vodácká 798/8, 171 00 Praha-Troja

Neděle dne 17.9.2017
6:00 – 7:00 příprava
7:00 – 8:30 ranní závod 1.část
8:30 – 9:00 rotace
9:00 – 10:30 ranní závod 2.část
10:30 – 12:00 přestávka na oběd
12:00 – 13:00 příprava na závod
13:00 – 14:30 odpolední závod 1.část
14:30 – 15:00 rotace
15:00 – 16:30 odpolední závod 2. část
18:00 vyhlášení výsledků v restauraci Loděnice

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a lovného úseku s ohledem na klimatické podmínky a jiné nepředvídatelné přírodní události

Kontakt na pořadatele:
František Čáha, tel: 602 181 160 sumik@mrk.cz
Libor Hakl, tel: 724 981 396   Libor.Hakl@seznam.cz
Tomáš Jírovec tel: 603 375 545

Mapy:
Sobota dopoledne, neděle dopoledne, neděle odpoledne:

Sobota odpoledne:

Zář
23
So
1.liga 3.kolo v přívlači v LABE 27, revír 451030
Zář 23 – Zář 24 celý den

Organizační výbor
Hlavní pořadatel: Janda Jiří
Hlavní rozhodčí: Žemličková Jana
Garant soutěže: Nekvapil David
Bodovací komise: Janda Jiří, Žemličková Jana, Nekvapil David
Porota: Janda Jiří, Žemličková Jana, 3 zvolení zástupci na poradě

LABE 27(451030)

Propozice
Závody proběhnou v souladu s ustanovením Soutěžního a závodního řádu
LRU – přívlač
platného pro rok 2017.

Povolené druhy ryb: dle SaZŘ 2017

Míra povolených druhů ryb: dle SaZŘ 2017

Bodování: měřením

Brodění: povoleno (upřesnění na poradě)

Povolenky: na revíru platí celorepubliková, celosvazová a krajská povolenka na MP vody

Protesty: protest lze podat v souladu s platným SaZŘ 2017 

Tréninkový úsek:Labe, od mostu v obci Mělice, proti proudu směrem na Pardubice, břehy nízké, snadno přístupné, možno po obou stranách cca 3 km

Platí zákaz přivlastňování si ryb – ryby musí být s maximální šetrností vráceny zpět!

Závodní úseky
Úsek č. 1 : Labe  nadjezí,pomalu tekoucí voda, hloubka 2-4 m,sumec,bolen,štika, okoun,tloušť,jesen,candát,břehy nízké snadno přístupné
Úsek č. 2 :Labe navazuje na předchozí trať,nadjezí,pomalu tekoucí voda, hloubka 2-4m, sumec,bolen,štika,okoun,tloušť,jesen,candát,břehy nízké snadno přístupné
Úsek č. 3 : Labe  nadjezí,pomalu tekoucí voda, hloubka 2-4 m,sumec,bolen,štika, okoun,tloušť,jesen,candát,břehy nízké snadno přístupné
Úsek č. 4 : Labe – proudy místy rychle tekoucí voda, hloubka 0,5 -3m,tloušť,bolen,štika,sumec,okoun,candát

Ryby: tloušť, okoun, štika, sumec, bolen, candát

Pro závodníky platí přísný zákaz lovu v závodních úsecích před závody tj. od 15. 9. 2017

Ubytování –    Hotel VM, U nádraží, Přelouč (776694434)
                        Na Růžku, Havlíčkova 331, Přelouč, ( +420 776 672 223, +420 777 947 650)

Stravování: individuálně

Kontakt na pořadatele: Janda Jiří, Tel.:725946613, Mail: jandyst69@seznam.cz

Porada a losování proběhne v Hotelu VM

Časový rozpis závodu
Pátek 22. 9. 2017
7:00 – 18:00 TRÉNINK
18:00 – 19:00 ubytování
19:00 porada a losování v hotelu VM

Sobota dne 23. 9. 2017
7:00 – 8:00 příprava na ranní závod
8:00 – 9:30 ranní závod 1.
9:30 – 10:00 rotace
10:00 – 11:30 ranní závod 2.
11:30 – 13:00 přestávka na oběd
13:00 – 13:30 příprava na závod
13:30 – 15:00 odpolední závod 3.
15:00 – 15:30 rotace
15:30 – 17:00 odpolední závod 4.
19:00 losování a vyhlášení průběžných výsledků

Neděle dne 24. 9. 2017
7:00 – 8:00 příprava na ranní závod
8:00 – 9:30 ranní závod 5.
9:30 – 10:00 rotace
10:00 – 11:30 ranní závod 6.
11:30 – 12:30 příprava na závod
12:30 – 14:00 odpolední závod 7.
14:00 – 14:30 rotace
14:30 – 16:00 odpolední závod 8.
17:00 vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a lovného úseku s ohledem na klimatické podmínky a jiné nepředvídatelné přírodní události.

Mapy:
Závodní úsek 1 a 2

Závodní úsek 3 a trénink:

Závodní úsek 4

6.kolo Juniorská liga v přívlači – Chýnovská vydra v Chýnovský potok 2 revír 421 091
Zář 23 celý den

Propozice
garant Ing.Tomáš Kepr
ředitel závodu František Švec
Hlavní rozhodčí Jan Straka
Bodovací komise Jan Straka, Ing. Jiří Nový, Aleš Truhlář

Závody proběhnou  podle  Soutěžního a Závodního řádu pro LRU Přívlač na rok 2017, včetně výjimek schválených pro tento typ soutěží. Protesty je možné podávat v souladu se Soutěžním a Závodním řádem LRU Přívlač pro rok 2017 po složení kauce 500,- Kč na jeden protest.  Při zamítnutí protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele.

Ubytování je možné si zajistit přímo v místě konání
ubytovna TJ Sokol a to na (www.penzionchynov.cz) , (cca800m)

ubytovna U Vrchu a to na( www.courtin.cz ),(cca 50m )

nebo v chatkách autokempu „Knížecí rybník“

cca 4km od místa konání a to na (www.knizecirybnik.cz)

Závodní  trať
jedná se o rybník (1,6ha) s hloubkou 0,5-3m v obci Chýnov zatravněné břehy s částečným rákosovým porostem.

Výskyt ryb:   okoun , štika, candát, tloušť, jesen, bolen, pstruh obecný, ježdík,sumec a mník.
Před závodem bude vysazeno 200kg  pstruha duhového.

Bodování :     dle SaZ řádu.

Časový harmonogram závodů
6:30h  –  7:00h prezentace a losování
7:00h  –  7:30h příprava na závod A1
7:30h  –  8:30h závod A1
8:30h  –  8:45h přechod, příprava na závod A2
8:45h  –  9:45h závod A2
9:45h  –  10:45h oběd, příprava na závod B1
10,45h – 11:45h závod B1
11:45h – 12:00h přechod, příprava na závod B2
12:00h – 13:00h závod B2
14,00h zakončení, vyhlášení výsledků

V případě nutnosti si pořadatel vyhrazuje právo změny závodního úseku nebo časového harmonogramu závodu.

Jan Straka v.r.

Zář
30
So
Liga přívlače z lodí 3.kolo v Labe 22, revír 411 054
Zář 30 celý den

Labe 22 (411 054)

Úsek od vyústění odstavného ramene Sánské strouhy v Kovanicích až k jezu v Poděbradech. Úseky vyznačeny na mapě! Pod jezem v Poděbradech je zakázáno jezdit lodí za úroveň značky zákaz vplutí nebo směrem do plavební komory za danou značkou. Před značkou je možné zakotvit a nahazovat do daných oblastí.

Hlavní rozhodčí závodu: Dagmar Chytilová

V Poděbradech jsou 2 menší sjezdy pro lodě:

Jeden sjezd je u čističky 50.155426, 15.106859zde bude stan Lodní ligy, ranní rozprava, start a konec závodu a vyhlášení výsledků (zelený bod na mapě). Sjezd je štěrkový a jde do vody hodně pozvolna, doporučujeme jej pouze pro lodě, které budete spouštět ručně! Není tu ani moc místa k parkování, zaparkuje tu cca 10 aut. Narozdíl od druhého sjezdu tu ale je místo pro postavení stanu a pro vyhlášení výsledků.

Druhý sjezd je u Zimního stadionu 50.145092, 15.110219 (žlutý bod na mapě). Zde je sjezd kamenný a jde do vody trochu rychleji, takže by tu neměl být problém spustit všechny lodě. Jediný problém možná budete mít s couváním ke sjezdu, musíte k němu najet přes cyklostezku. U tohoto sjezdu by měl být dostatek parkovacích míst pro zbytek závodníků.

Oba sjezdy jsou od sebe vzdálené cca 1200 metrů – po vodě, nebo podél řeky po cyklostezce. Prosíme všechny kdo budou spouštět loď na sjezdu u zimního stadionu, aby si první vylosovali číslo u stanu Lodní ligy u čističky, stačí jeden ze závodníků. Rozprava se závodníky se bude konat u stanu Lodní ligy u čističky v 7:30 – na místo už přijeďte lodí, krátce po rozpravě bude start závodu. Jeden člen z týmů, které si vylosují čísla 5, 10 a 15, bude členem rozhodčích z řady závodníků. Tito 3 rozhodčí budou přihlížet kontrole úlovků po skončení závodu. Společně s hlavním rozhodčím budou rozhodovat v případě nějakých sporů nebo nejasností.

Všechny lodě budou startovat od čističky, po skončení závodu se také vrací sem! Hlavní rozhodčí bude zapisovat čas příjezdu každého týmu, v případě návratu po 16:00 bude tým penalizován podle pravidel. Pokud by jste v závodě nechytily žádnou bodovanou rybu, nahlašte nám to prosím.

Harmonogram:
6:00 – 7:30 – registrace, losování čísel, příprava lodí
7:30 – 7:45 – rozprava se závodníky
8:00 – hromadný start závodu
16:00 – konec závodu, všechny lodě musí být na místě startu
17:30 – vyhlášení – bude dřív když to stihneme a všechny týmy budou na místě vyhlášení

Václavská trofej – 7.ročník přívlačových závodů na Poličce v Polička přehrada
Zář 30 celý den

VÁCLAVSKÁ PSTRUHOVÁ TROFEJ – v sobotu 30. září
přívlač + muška, 3 pohárové soutěže – samostatně přívlač, samostatně muška + společné hodnocení přívlače včetně mušky

1. 6.00 hod. prezentace
2. 8.30 hod. začátek 1 kola
3. startovné 600,- Kč, děti a studenti 300, – Kč
4. závodní kolo trvá 1 hodinu
5. přestávka mezi koly 30 min., mezi 2. a 3. kolem 1 hod.
6. začátek a konec kola bude oznámen zvuk. signálem
7. při losování závodníci obdrží 4 karty na kterých je číslo kola 1 – 4 a za lomítkem číslo stanoviště, karty budou označeny dle způsobu lovu, samostatně přívlač, samostatně muška a samostatně při volbě přívlače i mušky
8. způsoby lovu: vláčení umělých nástrah a muškaření
9. vláčení – pouze na umělé nástrahy opatřeny max. 2 trojháčky. Sbirolina a kulová plovátka jsou přísně zakázána!
muškaření – povoleny max. 3 návazce opatřené umělými muškami, zakazují se gumové nástrahy.
10. závodník si může ponechat 6 kusů pstruhů
11. bodování: každá ulovená ryba 1 bod. Počítá se ryba zaseknutá za hlavovou část ohraničenou žaberním obloukem. Pro případ rovnosti bodů v konečném pořadí se doporučuje u nejdelší ryby zapsat délku v cm. Závodník do karty zapisuje název ryby celým názvem. Rozhodčí pouze podepisuje ( ryba se neměří a ponechaná se kroužkuje). Ryba zaseknutá před zvukovým signálem se započítává
12. každá ryba musí být vylovena podběrákem, závodník rybu zdolává a vylovuje bez cizí pomoci
13. po skončení každého kola se karta okamžitě odevzdává rozhodčímu, rozhodčí i závodník kartu podepíše
14. bodováno je každé kolo zvlášť. Vyhrává závodník s nejnižším součtem umístění z jednotlivých kol. Závodníci, kteří v kole nechytí rybu, mají všichni zapsáno poslední umístění v kole.
15. Při stejném počtu bodů v konečném součtu 4 kol rozhoduje celkový počet ryb ulovených ve všech kolech, popřípadě nejdelší ulovená ryba
16. přísný zákaz krmení!

ČASOVÝ ROZVRH:
1. kolo 8.30 – 9.30
2. kolo 10.00 – 11.00
3. kolo 12.00 – 13.O0
4. kolo 13.30 – 14.30
Vyhlášení výsledků v 15.15 hod.