XV. Mistrovství České republiky v přívlači 2022

Kedy:
2.9.2022 – 4.9.2022 celý deň Europe/Prague Časová zóna
2022-09-02T00:00:00+02:00
2022-09-05T00:00:00+02:00
Kde:
Bečva 1 a 2 revír 471 003 a 471 005
Vstupné / Štartovné:
3000 Kč
Kontakt:
Robert Forst
702 020 285

VÚS pro Severní Moravu a Slezsko Ostrava ve spolupráci s  MO ČRS Přerov a Radou ČRS

si Vás  dovoluje pozvat na

XV. Mistrovství České republiky v LRU přívlačí

pořádané ve dnech 2. – 4. září 2022

Revíry Bečva 1 (471003) a Bečva 2 (471005)

PROPOZICE

Čestné předsednictvo: Radomír Bednář, Mgr., předseda VÚS ČRS Ostrava, Rostislav Trybuček, Ing., jednatel VÚS ČRS Ostrava, Alexander Majer, předseda MO ČRS Přerov

Organizační výbor:
Ředitel soutěže:  Petr Venský, Ing.
Hlavní pořadatel: Robert Forst, Ing.
Hlavní rozhodčí:  Jan Němec
Garant:                Pernický Stanislav, Ing.

Bodovací komise:   Pernický Stanislav, Ing., Petr Venský, Ing., Petr Přibil

Mistrovství České republiky proběhne v souladu s ustanovením Soutěžního a Závodního řádu pro LRU – přívlač platného pro rok 2022 s touto změnou:
Počet žen: maximálně 3 ženy v reprezentaci každého ÚS
Brodění: povoleno dle SŘ a ZŘ POUZE na vlastní nebezpečí!
Při brodění je povolen dočasně přenosný vezírek z bezuzlové síťoviny s kruhy. Lze v něm do příchodu rozhodčího přechovávat max. 5 kusů neušlechtilých nebo nelososovitých ryb. Ulovené lososovité ryby a lipan budou hodnoceny dle ZŘ 2022 250 body bez měření a budou okamžitě po ulovení pouštěny zpět, ryby ušlechtilé se budou měřit okamžitě. Jakkoli prokazatelně poškozená ryba nebude v souladu se SaZŘ hodnocena a navíc se závodník vystavuje možnému napomenutí nebo případné diskvalifikaci.

Pro závodníky platí přísný zákaz lovu v závodních úsecích 21 dní před závody, tj. maximálně zde mohou lovit do 11. 8. 2022 včetně.

Přihlášky: Přihlášky za jednotlivé územní svazy zasílejte na adresu uvedenou na konci propozic, a to nejpozději do 15.8.2022

Protesty: protest lze podat v souladu s platným SaZŘ.

Ubytování: je zajištěno pro všechny závodníky jednotně v hotelu FIT v Přerově. (www.hotelfit.cz).
Cena za ubytování se snídaní je 1816,- Kč/noc/2 lůžkový pokoj. Je nutné, aby si každý tým objednal ubytování pro své týmy s předstihem; heslo pro komunikaci je RYBÁŘI. Pokud si nenahlásíte ubytování svého týmu, tak nejsme schopni garantovat zde ubytování pro Váš tým.

Stravování: snídaně je v ceně ubytování na hotelu, ostatní v režii kapitánů týmů. Možnost v restauraci Harmonie vedle hotelu Fit (www.restaurace-harmonie.cz), obchodní centrum Kasárna – asijské bistro a další restaurace v okolí. V neděli doporučujeme vzít si studený oběd, z důvodu zkrácení celkové délky závodu, tak mezi ranním a odpoledním závodem je jen 1,5 hodiny.

Startovné: dle SaZŘ 3.000,- Kč za družstvo. Startovné bude hrazeno bankovním převodem na účet pořádající ÚS ČRS Ostrava vedeném u Komerční banky a. s., číslo účtu 27-7448760237/0100, v.s. 2092022 s textem v poznámce Mistrovství ČR.

Upozorňujeme závodníky, že podle zákona o rybářství č.99/2004 Sb. Hlava III, §13, čl.k)(7) musí mít osoba provádějící lov u sebe rybářský lístek a povolenku k lovu. Každý závodník proto musí ve vlastním zájmu přijet s platným rybářským lístkem.

V případě, že některý závodník nevlastní na dané revíry platnou povolenku pro sportovní vody ÚS pro Severní Moravu a Slezsko, je možné tyto zajistit po dohodě s místopředsedou MO ČRS Přerov, panem Ing. Jiřím Maškem, ale je nutné pro vydání povolenky uvést následující údaje: jméno, bydliště, datum narození, číslo ryb. lístku,  kdo ho vydal a dobu jeho platnosti, příslušnost k místní organizaci. Povolenky budou vydávány v místě ubytování v pátek od 8,00. Je nezbytně nutné se předem kontaktovat na telefon: 732 552 553, případně mail: jurasek.masek@email.cz

Tréninkové úseky
BEČVA 1 (revír 471 003) – řeka pod městem Přerov
Vyznačeno na mapě červeně
Parmové pásmo, šířka 20 –40 m, hloubka 0,3 – 2 m

BEČVA 2 (revír 471 005) – řeka nad mostem v obci Osek nad Bečvou
Vyznačeno na mapě červeně
Parmové pásmo, šířka 20 –30 m, hloubka 0,2 – 3 m

Závodní úseky

Závodní úseky ženy:
BEČVA 2 (revír 471 005)) – řeka ve městě Přerov – mezi lávkou U Loděnice a lávkou U Tenisu
Vyznačeno na mapě modře!!! V sobotu z pravého břehu a v neděli z levého břehu.
Parmové pásmo, šířka 30 –40 m, hloubka 0,1 – 1,5 m

Závodní úseky muži:
BEČVA 2 (revír 471 005) – řeka od lávky U Tenisu v Přerově po kamenný splav asi 800 m pod mostem v Oseku nad Bečvou
Vyznačeno na mapě modře!!!
V sobotu z pravého břehu A1-D1 a v neděli z pravého břehu A2-B2; z levého břehu C2-D2.
Parmové pásmo, šířka 20 –40 m, hloubka 0,1 – 1,5 m

Ryby: jelec tloušť, candát, okoun, jelec proudník, jelec jesen, parma, štika, bolen, ostroredka.

Časový rozpis závodů
Pátek 2.9.2022
9.00   – 16.00 trénink
16.00 – 18.00 ubytování, prezentace
19.00 slavnostní zahájení, porada, losování
20.00 večeře

Sobota 3.9.2022
6,00 snídaně
6,30 odjezd na závodní úseky A1,B1,E1
7,00 – 8,00 příprava na ranní závod
8,00 – 9,30 ranní závod 1. část
9,30 – 10,00 rotace
10,00 – 11,30 ranní závod 2. část
11,30 – 13,30 přestávka na oběd
13,30 – 14,30 příprava na závody C1,D2
14,30 – 16,00 odpolední závod 1. část
16,00 – 16,30 rotace
16,30 – 18,00 odpolední závod 2. část
18,30 – 19,30 večeře
20,00 vyhlášení výsledků a losování

Neděle 4.9.2022
6,00 snídaně
6,30 odjezd na závodní úseky A2,B2,E2
7,00 – 8,00 příprava na ranní závod
8,00 – 9,30 ranní závod 1. část
9,30 – 10,00 rotace
10,00 – 11,30 ranní závod 2. část
11,30 – 12,30 přestávka na oběd
12,30 – 13,00 příprava na závody C2,D2
13,00 – 14,30 odpolední závod 1. část
14,30 – 15,00 rotace
15,00 – 16,30 odpolední závod 2. část
16,30 – 17,30 zpracování celkových výsledku
17,30 – 18,30 vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a lovného úseku s ohledem na klimatické podmínky a jiné nepředvídatelné přírodní události.

Přihlášky zasílejte na e-mail: pernicky@kreditvm.cz, mobil 602511046

Dotazy zasílejte na: robert.forst@seznam.cz; mobil 702020285

Závodní sektory ženy:

Závodní sektory muži – sobota:

Závodní sektory muži – neděle:

Pridaj komentár